Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 942
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 942
Název:Margorova peřej
(Der Margor-Schwall)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Rozhodnutí na Zwottertrachtu - kosmický osud se naplňuje
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - kosmický osud je naplněn

Ronald Tekener a Jennifer Thyron - domnělí mrtví se dostanou do Margorovy peřeje

Weittel - vysoká kněžka Zwotterské sekty

Hotrenor-Taak - paratendr je opět volný

Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan - Gäajští mutanti se dozví své určení

Jennifer Thyron dorazí se svým shiftem do kolonie Zwotteřanek, která je ukryta v labyrintu pra-zwotterských jeskyní. Její členky jsou v moci velkého stroje Petroniů1), který nazývají Mocenská psychoda. Prastarý stroj byl Galaktickými inženýry postaven jako protiprostředek proti psychodám a je stále ještě aktivní, i když vývoj Zwotterů postoupil tak daleko, že nemohou rozumět odkazu svých otců.

Také Ronald Tekener se vydá na cestu ke kolonii Zwotterek. Paralyzuje Hotrenor-Taaka, protože moc Boyta Margora nad Larem vzrůstá. Na své cestě se musí Terranec a Tezohr bránit nejen proti Galinorgovi a ostatním paratendrům, ale i proti Tagjarům, exotickým zvířatům z lodi Skokanů, a proti Zwotterům, kteří jsou v moci psychod. Když se Tezohr dematerializuje a vejde do své psychody, zakryje ho Tekener do deflektorového pole a dorazí tak s psychodou k ženské kolonii. Z paralýzy procitnuvší Hotrenor-Taak zničí Mocenskou psychodu, aby zachránil Margorovy psychody.

Mezitím zachytí Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan2) na Zemi psionické volání paraplazmatické sféry Provconovy pěsti. Aniž by Juliana Tifflora o tomto matoucím kontaktu informovali, odlétají se superbitevní lodí ALHAMBRA k temné mlhovině. Zaútočí na ně křižníky paratendrů a setkají se se space-jetem Doomvara. Tekheter informuje mutanty o osudu Tekenera a jeho ženy a vypráví jim Zwotterské dějiny. Tři mutanti přistanou s Doomvarem na Zwottertrachtu a odeberou se do zwotterských jeskyní.

Protože od Doomvara vědí o svém původu, svém vztahu k Margorovi a svému určení2), převezou Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan psychody, mezi nimi i královskou psychodu, společně s Hotrenor-Taakem na MOONBEAM. Ronald Tekener a Jennifer Thyron se vmísí mezi paratendry, aby pronikli do Margorovy lodi, jsou ale poznáni Hotrernor-Taakem a zatčeni.

S psychodami na palubě chce Boyt Margor nyní se svou flotilou odletět ven z Provconovy pěsti. Je přesvědčen, že on sám může MOONBEAM se svou psychodami zvětšenou silou bez pomoci Vakulodivodů navigovat skrze temnou mlhovinu. Aby plán Läandů neohrozili, nechají ho to tři Gäajští mutanti udělat. Margorův pokus provést obří loď mezi mračny prachu ale ztroskotá. Když je mutant donucen uznat neproveditelnost své operace, zhroutí se.

Ovlivňován impulzy královské psychody a svého amuletu4) opustí Margorův duch tělo, přejde do paraplazmatické sféry a zdokonalí jí. Zůstane po něm jen jeho mumifikované tělo. Současně zmizí všechny psychody, a Gäajští mutanti zachytí permanentní psionický impulz, který mohou zachytit všechny parapsychicky nadané mozky v celé Mléčné dráze a který se jmenuje »Margorova peřej«. Tím je splněna úloha Läandů, zapálit kosmický maják5), a uklidněna paraplazmatická sféra, a tak kosmické lodi mohou nyní Provconovou pěstí bezpečně prolétat i bez Vakulodivodů6).

Paratendři jsou se zmizením Margora osvobozeni od jeho vlivu. Zatímco se Hotrenor-Taak rozhodne, postarat se o osud Jota-Temepsteru7), postará se Roctin-Par o navrácení Margorem ukradených lodí jejich původním majitelům a dohled na vrácení paratendrů k jejich rodinám. Ronald Tekener, Jennifer Thyron, Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan odletí na Terru a předají Julianu Tifflorovi zprávu. Záhadné zůstává, jakou sílu Läandové použili k aktivaci Margorovy peřeje a jaký účel má nyní plnit8).