Perry Rhodan 863 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 863
Název:Spící bohyně
(Die schlafende Göttin)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Tisíciletí jsou pro ní jen dny - mutant jí chce probudit
Hlavní postavy románu:

Payne Hamiller - Rada pro vědu se chová zvláštně

Czerk Matzlew - archeolog

Demeter - spící bohyně je unesena

Boyt Margor - mutant se zajímá o Demeter

Jandra Kays - mladá žena se stává vraždkyní

Dun Vapido, Bran Howatzer a Eawy ter Gedan - mutanti z Gäa na stopě Margora

Na Krétě ukáže Czerk Matzlew Payne Hamillerovi v osm tisíc let před Kristem vybudovaném podzemním zařízení, které vykazuje jednoznačné prvky mimozemské technologie, transparentní skříňku s 1.60 metru vysokou, spící ženou s bronzovou kůží a stříbrnými vlasy, která je podle svého zevnějšku stará si dvacet sedm let. Nápisy vytesané do okolních zdí prozrazují, že tajemná žena šest tisíc let řídila osud Kréty jako bohyně plodnosti Demeter, než se odebrala do hlubokého spánku. Hamiller se domnívá, že mimozemšťané svou vysoce přetechnizovanou stavbu umístili pod zem, aby jí ukryli před tehdejšími velmocemi, jako byli Arkonidané a Akonané. Časové pole n-dimenzionálně propojené psionické schránky zredukovali pět tisíc let jejího spánku na několik hodin. Předstírajíce usnesení vlády LSP, postará se Hamiller z pověření Boyta Margora o to, že schránka s jejím dvacet metrů dlouhým, pět metrů širokým a tři metry vysokým strojním zařízením bude v nákladním kluzáku řízeným paratendrem Reginaldem Brindleyem odvezeno do Jižní Afriky. Skupina vědců, všichni do jednoho paratendři Margora, a Hamiller transport osobně doprovázejí.

Mezitím si Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan1) v Terrania City vydělají 5000 solarů, poté co naleznou syna dagorského bojovníka Ha Troa, kterého manažer jeho protivníka v mistrovství Terry unesl, aby Ha Troa pod nátlakem porazil. Tři mutanti nakonec následují Payneho Hamillera na Krétu. Tam pozorují Hamillerův odjezd a zahájí pronásledování transportního kluzáku. Když musí kvůli technické poruše přistát na servisní stanici na hranicích Nairobi, podaří se Gäajským mutantům, kteří tímto způsobem chtějí vylákat Boyta Margora, se ho zmocnit. Hamiller a paratendry se pokoušejí sehnat kluzák pro jejich pronásledování, jsou ale zatčeni policií jako zloději. Teprve když se Hamiller nechá poznat jako První vědecký rada, dostane na pokyn Juliana Tifflora k dispozici 40 kluzáků k pronásledování transportu.

Zatímco si v Delfách prohlíží pozemek, který má ona a její otec dostat přidělen, je mladá Jandra Kays2) ovládnuta cizincem. Požaduje od svého průvodce, úředníka LSP Hosta Gordona, aby jí odvezl na Krétu, a setká se s muži z letícího kluzáku, kteří letí do Athén. Na Krétě osočí Jandra Keys Czerka Matzlewa z vykrádání hrobů, dozví se ale od archeologa, že nalezená žena je stále živa, a zmizí. Podivné setkání přiměje Matzlewa sledovat Hamillerův kluzák. Když přeletí Kattara-Meer, umělé jezero v lybijské poušti, objeví ve zříceném kluzáku Jandru Kays a vezme mladou ženu na palubu. Jandra Keys se tam prezentuje jako Demeteřina dcera Persephone. Nad Viktoriiným jezerem doženou nákladní kluzák se schránkou Demeter. Aniž by to tři Gäajští mutanti, nastoupí Jandra Keys/Persephone shora na druhý transportér. Czerk Matzlew, který jí chce doprovázet, je mladou ženou vržen do hlubiny. Poté se Jandra Keys skryje v nákladním prostoru.

Krátce na to přepadnou Payne Hamiller a jeho společníci velký kluzák. Tři mutanti jsou paralyzováni a na Hamillerův příkaz zanecháni v bezvědomí na břehu Viktoriina jezera. Jandru Kays ale paratendři neobjeví. Paratendři dopraví Demeteřinu schránku do opuštěného výzkumného ústavu na západě od Durbanu, kde Hammiler objev předá Boytu Margorovi. Ten věří, že se spící ženou našel osobu, která ho bude doprovázet na cestě k absolutní moc nad všemi národy galaxie. Zatímco Hamiller na Tifflorovu žádost odlétá do Terranie, kam mezitím dorazil HANZARO, ukáže se Jandra Kays paratendrovi Bannisterovi, aby Margora zastrašila. Mutant vyzve mladou ženu, aby schránku jako dcera Demeter schránku sama otevřela, ta to ale odmítne. Když se Margor nyní sám pokusí násilně schránku otevřít, zaútočí Jandra Keys/Persephone na mutanta, jako strážkyně božské Demeter. Reflexní vazbou jí Margor zabije.

Gäajští mutanti, kteří si v Taboře najali kluzák a nyní dorazili do Durbanu, přemůžou pomocí Dunem Vapidem vyvolané bouře Margorovy hlídky a proniknou do výzkumného ústavu. Pozorují, jak Margor schránku otevře a zmizí s Demeter, nemohou ho ale následovat, protože je psionická impulzní vlna schránky na krátkou dobu ochromí. Hala se schránkou začne hořet. Když Gäajští mutanti chtějí zachránit ostatní vědce, zjistí, že je psí-šok všechny zabil.

V Terranii vyslechne Hamiller vyprávění Homera G. Adamse a Betty Toufryové o Harnově časové cestě, své vlastní vědomosti o Demeter ale zatají.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál