Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 949
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 949
Název:Vládci zvířat
(Beherrscher der Tiere)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Návštěva na Arkonidanském světě - tajemství dávnověku má být rozluštěno
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - První Pozemšťan se zabývá záhadou falešných Flibustýrů

Ronald Tekener a Jennifer Thyron - párek agentů navštěvuje svět Arkonidanů

Kihnmynden - kosmický archeolog

Ottarsk - arkonský lékař

Gursc - fanatik

Začátkem června roku 3587 se už v rukou LSP1) nachází třicet jedna dvojníků Flibustýrů, kteří sami sebe označují za Orbitery. Mladý Pinter Bloom, který vězně ošetřuje, zjistí, že navzdory jejich stejnému se od sebe dají odlišit. Falešní Flibustýři mají mimořádně vysokou sebekázeň a nikdy se neprořeknou, takže Bloom nezjistí nic jiného, než že všechny lidské obyvatele Mléčné dráhy považují za Garbešany, proti kterým musí bojovat. Od NATHANA se Julian Tifflor dozví stejně tak málo informací o »Hordách z Garbeše« jako od terranských historiků. Historikové ho ale upozorní na starého arkonského historika Kihnmyndena. Kdysi vysoce uznávaný vědec vyvinul teorii »Kola času«, podle které se všechno ve vesmíru nekonečně opakuje, a od té doby platí mezi kolegy za vrtošivého outsidera.

Aby navázali kontakt s Kihnmyndenem, vydávají se Ronald Tekener a Jennifer Thyronová na rozkaz Juliana Tifflora na Arkonidský svět Durgen, který jako čtvrtá planeta obíhá kolem slunce Durg nedaleko M 13. Zde žijící Arkonidané zmizeli beze stopy. Cestou z kosmodromu do hlavního města Gostabaar jsou oba Terranci napadáni agresivním hmyzem. V Gostabaaru se od arkonského lékaře Ottarska dozvědí, že Kihnmynden před dvěma lety odešel do džungle, poté co jeho trychtýřovitý dům »Schlauboje« shořel i s jeho obrovským archivem. Od té doby vzrůstá agresivita fauny planety vůči arkonským osadníkům.

Tekener a jeho žena jsou osočováni obyvateli Gostabaaru, kteří jsou skoro všichni přívrženci fanatického Gursca. Pro Gursca byl Kihnmynden snílek a šarlatán. Protože v Durgenu vidí zárodečnou buňku nového arkonidského impéria, pokládají Gurscovi lidé oba Terrance za špióny a sabotéry. Když Tekener a Jennifer prozkoumávají ruiny Kihnmyndenova domu, který zřejmě zapálili Gurscovi lidé, přepadnou je znovu zvířata.

Nakonec oba Terranci proniknou do pralesa. Svůj kluzák musí brzy opustit, protože se s ním hustou vegetací nedá projet. K jejich překvapení jim ale ptáci a dvanácti kostnaté chobotnicové bytosti ukáží cestu ke Kihnmyndenově novému domu, který se podobá hnízdu dravého ptáka.

Vyhublý a zanedbaný starý Arkonidan vypráví, že při zkoumání Staroarkonidan narazil na jméno lovce Corpkora2), současníka mladého krystalického prince Atlana. Ze záznamů břichořezače Fartuloona3) se poté dozvěděl, jaké drogy umožňovaly Corpkorovi ovládat zvířata. Po požáru svého domu drogu používal k pomstě za atentát.

Když se objeví kluzáky, které Tekenera a jeho ženu sledovaly, stáhnou se oba Terranci a Arkonidan do jeskyně. Kluzáky ostřelují Kihnmyndenův nový dům, jsou ale sestřeleny dalším kluzákem, ve kterém sedí Gursc. Gursc klidně zabije své přívržence, aby zjistil, jak Kihnmynden řídí svá zvířata, ale starý Arkonidan utrpí zástavu srdce a zemře. S posledními silami koktá: »Hordy z Garbeše! Armadan z Harpoonu... najděte... planetu... rozpolceného slunce...«4).

Kihnmyndenovo mrtvé tělo je sežráno mnoha malými brouky. Ronald Tekener a Jennifer Thyronová se vrátí zpět na Terru a vezmou s sebou Ottarska, na kterého chtěl Gursc svést smrt posádek kluzáků. Ještě během letu se Tekener spojí s Mutoghmannem Scerpem, aby GAVÖK pomohl ukončit tyranii Gursca5).

Zatímco se všichni zúčastnění pátrání po znalostech o Hordách z Garbeše shromáždí na konferenci 28. června na Teře, objeví se v Eastside, u M 13, v blízkosti Provconovy pěsti, a dalších místech Mléčné dráhy současně vesmírotřesení. O něco později se mocná flotila klínovitých kosmických lodí6) materializuje v oblasti planety Olymp.