Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 975
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 975
Název:Druhá vlna
(Die zweite Welle)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Výstraha před katastrofou v galaxii - zánik se ohlašuje
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - První Pozemšťan už nevidí žádné východisko

Jen Salik - génius se stahuje opět do ústranní

Quiryleinen - velitel Orbiterské flotily

Tao-Tan, Ottarsk a Pakaluk - tři různé bytosti, které byly vystaveny účinkům vesmírotřesení

11. září 3587 dochází v Mléčné dráze k novému vesmírotřesení. V pět set světelných let od M 13 vzdálené kosmické stanici UNKAS, ve které se zdržují vědci Gloria Faye, Tao-Tan, Prok S'Kun, Andromeda Flash a Dom Zalten, začíná po otřesech kapalnit arkonská ocel. 160 let starý Tao-Tan přežije katastrofu a je zachráněn lodí GAVÖKu TERNIGAL. TERNIGAL je »moru arkonské oceli« ušetřen, protože se v oblasti vlivu vesmírotřesení zdržoval jen krátce.

Na planetě Drugen1) osídlené Arkonidany před 9998 lety se vedle »moru arkonské oceli« objevuje fenomén, který je nazvaný »betonový chór«. Ottarsk2), který se opět vrátil na Gostabaar, pozoruje, jak konstrukce z betonu zpívají a produkují hučící šum, krátce před tím, než změní barvu a rozpadnou se na prach. Gostabaar se stává hromadou trosek.

Ačkoliv vesmírotřesení vyvolá také na Apasu3) v systému Pahl velkou zkázu, odstartuje flotila Apasanů, jejíž 264 lodí je chráněno nově vyvinutým umělým molkexem. Hnáni knězem Pakalukem, kteří se odvolává na důvěru v boha, chtějí zaútočit na Orbitery, kteří v systému Tah obléhají medoplanetu Tahun. Vedle schopných vědců Apasanů, čestných matek a schopných astronautů na palubě HÜINLAVIZ pod velením Irsiccirta také samotného Pakaluka. Jako mnoho dalších Bluesanů na palubě lodi zemře i on, když se v blízkosti cíle náhle začne smršťovat molkexový pancíř. Jen třetina Bluesanů unikne »molkexovému tlaku« a zachrání se na lodi GAVÖKu, která třesorakovinou4) onemocnělé lidi odváží na Tahun.

Další vesmírotřesení hlásí Plophos v systému Eugaul, Rudyn v systému Ephelegon5), Crestova planeta6), Trakarat v systému Aptut7), sektor Simban8), Ertrus v systému Kreit, Zaltertepe9), Panotol10) a Sphinx v Modré soustavě.

Také Durzuul11) postihne »betonový chór«. Protože Orbiterové za to činí odpovědné Garbešany, je Vario-500 svým strážce Treffner-Orbiterem Akenjinem zatčen12).

Když Quiryleinen prezentuje Julianu Tifflorovi příslušné obvinění, oznámí mu Pozemšťan vše, co se od Aluruse dozvěděl o PAN-THAU-RA a kosmokratických manipulacích s materiálním zdrojem13). Orbiter v tom ale vidí jen vytáčky a hrozí odvetnými opatřeními, pokud Garbešané údajnou zbraň během jednoho dne nedeaktivují.

Jen Salik se stáhnul do ústraní do Tumainu, u paty Illampu ležícího města v Bolivijské vysočině. V průběhu Operace Otec poutník se zde usadili lidé, jejich rodiny tu kdysi žily. Salik tu chce přemýšlet o Orbiterech. Z Gäa pocházejícímu bývalému energetikovi Tupakovi dá radu, jak má nuzné pole úspěšně obdělat a zavlažit. Také ostatním obyvatelům Tumainu pomůže vyřešit jejich problémy. Náhle je mu jasné, co hrozba vesmírotřesení představuje.

Nakonec se Salik vrátí zpět do Terranie a prezentuje Julianu Tifflorovi jak lidi a klínovité lodi Orbiterů ochránit před vesmírotřesením, ale První Pozemšťan ho nebere vážně.

Po uplynutí nového ultimáta přistane Quiryleinen s pomocným člunem v Terranii, aby oznámil trest. Přijmou ho Julian Tifflor, Ronald Tekener a Jennifer Thyron. Když Orbiter spatří Jena Salika, pozdraví ho spontánně jako Rytíře a podřídí mu flotilu NEL.