Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 972
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 972
Název:Hlasy z nicoty
(Die Stimme aus dem Nichts)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Boje o moc na Durzuulu - v hlavním stanu výtvorů
Hlavní postavy románu:

Anson Argyris - Vario zasáhne do bojů o moc na Durzuulu

Harden Coonor - falešný rytíř bude identifikován

Grenor Targus - velitel SELOU-BAL

Lyrta Rufur - velitelka na Durzuulu

Ror Perpulan - Lyrtin soupeř

Během letu SELOU-BAL objeví Vario-500 pomocí odposlechu radiogramů konspirující spojení lodního velitele Grenor Targuse s Treffner-typem Ror Perpulem, který na Durzuulu působí jako velitel flotilní integrace. Perpulan chce odstranit velitelku rajské planety Schatten-Orbiterku Lyrtu Rufur. Vedle Rufura a Perpulana patří k radě z Durzuulu Schatten-Orbiterka Alisu Bragg jako velitelka koordinace a analýzy, Brack-Orbiter Bredner Flagurok jako velitel techniky kosmických letů, Simudden-Orbiter Epinas Merlon jako velitel shánění posádky a Hemmings-Orbiter Straggor Lond jako velitel preparační techniky. Pokus o vraždu pomocí hypnopasti, která má Lyrtu Rufur donutit ke skoku ze sedm set metrů vysoké rampy, ale ztroskotá.

Po přistání na Durzuulu se Harden Coonor a Vario-500 dostanou do plně automatizovaného létajícího člunu, který je má odvést zpět na velitelství Lyrty Rofur, která se nachází uprostřed malého vnitrozemního moře, které se jmenuje Jezero Benda. Protože chce odstranit z cesty potenciální důvěrníky spiknutí, zinscenuje velitel Targus nehodu. Vario ale opustí ve výšce 30 kilometrů padající člun a převezme jeho řízení, a člun tak přejde to klouzavého letu a přistane na vodě poblíž hlavního stanu. Poté odnese lehce zraněného, ale bezvědomého Coonora na ostrov a ukryje se.

Ve velitelství se Harden Coonor prezentuje jako Armadan z Harpoonu. Lyrta Rufur ho považuje za podvodníka, ale identifikačbá sloupek analytického centra identifikuje zdánlivého Garbešana jako Rytíře Hlubiny. Velitelka stále ještě zůstává skeptická, protože on postrádá domnělou důstojnost Armadana z Harpoonu, která je od Rytíře Hlubiny očekávána. Coonor, který nyní začne usilovat o nadvládu na Mléčnou drahou, požaduje poslušnost.

Mezitím zjistí Vario důležité informace o ZAŘÍZENÍ Armadana z Harpoonu. Jeho čtyřiadvacet planet je rozděleno ve třech slunečních soustavách Ergyein, Margyein a Roggyein, které v galaktickém centrálním sektoru YEIN-VSF-11 tvoří trojúhelník, jehož nejkratší strana má 3.012 světelného měsíce a nejdelší 3.856 světelného měsíce. Martappon je čtvrtá planeta jako Slunce velkého, ale žhavějšího slunce Roggyein, zatímco Churuude1) obíhá jako třetí planety hvězdu typu GO Margyein. Durzuul je třetí průvodce velkého rudého slunce Ergyein, Varovaar2) je čtvrtý.

Protože Vario zjistí, že Ror Perpulan zamýšlí urychlit akce proti Garbešanům, rozhodne se podpořit Lyrtu Rufur. Jako »Hlas z nicoty« s ní naváže interkomové spojení, potvrdí její pochybnosti o nově objevivším se Rytíři a radí jí, podřídit mu dvacet tři flotil a svazy ještě nedokončené flotily LUR, aby získala čas.

Mezitím se Ror Perpulan naoko spojí s Hardenem Coonorem. Chce falešnému Rytíři namluvit, že Lyrta Rufur je »pochybená« Orbiterka. Protože Coonor, jehož rytířské vědomosti stále více mizí, pojem »pochybená« nezná, je to pro velitele důkaz, že to není skutečný Armadan z Harpoonu.

Když Vario vymaže manipulace v pozitronice, se kterými Perpulan chce zdiskreditovat Lyrtu Rufurs vůči radě Durzuulu, nařídí velitel Coonorovi prohledat byt Lyrty Rufurs, aby našel Varia, který se tam skrývá. Perpulan doufá, že Coonor při tom zemře a jeho sokyně bude ostatními Orbitery vnímána jako vražednice Rytíře Hlubiny. Plán ale selže. Perpulan nyní otevřeně požaduje, aby byl Vario, který označuje za garbešanský stroj, zničen. Doufaje, že Perpulan Coonorovi nastražil novou past, požaduje Robocísař, aby byl popraven osobně Rytířem Hlubiny. Jak očekával, exploduje antihmotový zářič, kterým má být vykonána poprava v energetickým štítem chráněné zkušebně zbraní. Umírající vypravuje Harden Coonor Lyrtě Rufur a Variu-500 svůj skutečný příběh3). Perpulan a jeho spoluspiklenci Alisu Bragg a Grenor Targus jsou zatčeni a odsouzeni k smrti. Ačkoliv je Lyrta Rufur vzhledem k událostem nejistá, nepodaří se Variu v ní probudit pochybnosti o misi Orbiterů. Velitelka proto není ochotná povolit jeho návrat na Terru4).

Na Zemi mezitím Jen Salik5) dostává v hypnotickém transu nové informace. Poté se probudí, protože tok informací je náhle přerušen6). Salik neví, kdo mu cizí vědomosti zprostředkoval, ani k čemu mají sloužit.