Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmické lodě > PAN-THAU-RA
hledat
PAN-THAU-RA
PAN-THAU-RA
© VPM kg.

PAN-THAU-RA byla spórová loď Mocného Bardioca. Loowerové ji také kvůli její funkci označovali jako Kvantová pevnost.

Struktura

PAN-THAU-RA je kulovitá kosmická loď o průměru 1126 kilometrů.

Vnitřek se dělí na nespočet palub, koridorů, skladů (např. pro biofóru, která je umístěna ve válcovitých nádržích), hangáry a ostatní prostory. Kromě toho je zde obrovské množství sférám podobných dutin, na jejichž vnitřní straně se nacházejí husté džungle, které obývají různé formy života.

Mimo hlavní řídící centrály je zde ještě několik vedlejších centrál, ze kterých lze řídit různé procesy uvnitř spórové lodě. Tam je také možné zahájit sebedestrukci PAN-THAU-RA.

Historie

Únos Bardiocem

Ještě než byla vyslána za svým vlastním úkolem, byla spórová loď plně naložená biofórou unesena samotným Bardiocem a ukryta v galaxii Algstogermaht. Protože bylo sedm z devíti konců materiálního zdroje Gourdel v Erranternohre obráceno a namířeno na První Thoregon, zvolil si Bardioc skrýš a svou budoucí mocenskou oblast v přesně opačném směru.

Laire, který Bardioca podezříval ze zrady, se tajně odebral na PAN-THAU-RA. Když byla Bardiocova zrada potvrzena, Laire se s ním spojil. Před asi více než 1‘000‘000 let podnikl Bardioc první biofórovou zkoušku s národem Ansků z planety Datmyr-Urgan.

Když Bardioc opustil spórovou loď, aby sabotoval Lokální Roj, zůstal Laire na PAN-THAU-RA. Bardioc byl později pro svou zradu ostatními Mocnými zbaven těla a již se na PAN-THAU-RA nevrátil.

Lairova vláda

Poté, co Laire dlouhou dobu čekal na návrat Bardioca, našel nový úkryt pro PAN-THAU-RA v soustavě obří planety Välgerspäre, domovské soustavě Wyngerů. Laire se pokoušel ukrývat zde PAN-THAU-RA v hyperprostoru. To se však úplně nepodařilo, třináctina lodi zůstala v normálním prostoru (viz Quostoht).

Z PAN-THAU-RA ovlivňoval Laire v identitě Všehokola Wyngery a přiměl je, aby v celém vesmíru hledali Loowery ukradené oko. Na palubě PAN-THAU-RA vládl pod jménem LARD. Prostor kolem PAN-THAU-RA vyhlásil jako zakázanou zónu, aby Wyngerové v normálním prostoru nemohli část lodi objevit.

Díky pokusům s biofórou vznikal na palubě spórové lodi inteligentní život. Ještě Bardiocem modifikovaní Anskové se úspěšně vzbouřili proti Lairemu a obsadili hlavní řídící centrálu PAN-THAU-RA. Lairemu se podařilo uprchnout na Quostoht.

Z Quostohtu mohl Laire ovládat třináctinu lodi čnějící z hyperprostoru. Odtud blokoval další pronikání Ansků a jejich pomocníků, jako byli Malgonové. Také Wyngerové jím byli stále ještě manipulováni.

Císařovna z Thermu pravděpodobně získala přístup k nákladu biofóry na PAN-THAU-RA. V každém případě se zdá, že vznik Badatelů Císařovny z Thermu má spojitost s pokusy na biofóře. Na to poukazuje i výskyt podobných životních forem na palubě PAN-THAU-RA.

Není jisté, zda existuje nějaká souvislost těchto akcí s protiopatřením Kosmokratů. Před 200‘000 lety nařídili a natočili Kosmokraté všech devět konců materiálního zdroje Gourdel na Algstogermaht. Opět o tom neexistují žádné důkazy - mimo vzniku zatím 200‘000 světelných let táhnoucího se bílého proudového paprsku v centru z Erranternohre. Teprve pravděpodobně roku 3587 došlo v Lokální skupině k tak zvanému vesmírotřesení.

Wyngerka Demeter ztroskotala jako jedna z Laireho pátracího komanda asi 5000 let. př. Kr. na Zemi. Tak se PAN-THAU-RA dostala jako »Pandořina skříňka« do řecké mytologie. Roku 3586 byla Demeter objevena při vykopávkách na Krétě zakonzervovaná v hlubokém spánku.

Plán dokončení

Údajně posledním krokem Plánu dokončení byla stavba BÁZE - z NATHANOVA pověření - jako dálková kosmická loď pro hledání po PAN-THAU-RA. Této expedice se účastnila i Demeter. Roku 3586 narazila na PAN-THAU-RA nezávisle na sobě SOL i BÁZE a vrátili zpět loď do normálního prostoru.

V centrále spórové lodi se stále ještě nacházel Laire, který se z čistě pragmatických důvodů přidá k Terrancům. Existenční hrozba - srovnatelná se vznikem Abruse v Arresu - pro nespočet národů v univerzu, která pramenila z nedostatečného zajištění nákladu biofóry, byla zažehnána, zatímco se PAN-THAU-RA ukotvila díky přerušené transici mezi dimenzemi. Z biofóry vycházející nebezpečí bylo tedy odstraněno.

Po zvýšení hyperodporu

PAN-THAU-RA se sice po zvýšení hyperodporu nezhroutila - podobně jako Hvězdný oceán Jamondi - zpět do normálního prostoru, ale »kotva«, kterou byla držena mezi dimenzemi, se uvolnila. To také poznali Loowerové z frakce Dvojmyslitelů, kteří roku 1337 NGL zaútočili na spórovou loď.

Od té doby je PAN-THAU-RA obydlena národem, který vznikl z biofóry, a který se Biofórové také sám nazýval. Anskové a Malgonové byli v neznámé době vyhnáni Tvůrci z PAN-THAU-RA, údajně proto, že se »zpronevěřili proti životu«. Také Asogenové existovali už jen ve vzpomínkách Biofórů. Pagus Kunshu se považoval za strážce Biofórů na PAN-THAU-RA. Kunshuové jsou dokonce schopni vytvořit z On-kvant a Noon-kvant speciálního živého tvora.

Dvojmyslitelé se pokusili dobýt pro sebe spórovou loď, aby ji ve své válce za život použili jako zbraň proti Kosmokratům. Při jejich výpravě rozsáhle vyhubili národ Biofórů. Dvojmyslitelé považovali zvýšení hyperimpedance za začátek války Kosmokratů proti životu a chtěli ji odvrátit. Jednomyslitelé ale zkusili této beznadějné akci zabránit.

Na podnět Loowerů se PAN-THAU-RA zhroutila v červnu 1341 NGL v Mléčné dráze v oblasti soustavy Epihilon, 4286 světelných let od Terry, z hyperprostoru do normálního prostoru. Tam došlo k vesmírné bitvě flotily Jednomyslitelů a Dvojmyslitelů o PAN-THAU-RA.

Díky zákroku Bayi Gheröl, Jokera (dříve Kemoaucova bestie) a Monadů z Alkyry II byl konflikt mezi Jednomysliteli a Dvojmysliteli vyřešen. Loowerové se stáhli, spórová loď se měla stát novým domovem pro Monady.

Baya Gheröl, Joker, Monadové a přezivší Biofórové se vydali na cestu s PAN-THAU-RA, aby zabránili dalšímu zneužití nákladu biofóry. Při jejich letu byla PAN-THAU-RA zničena, když Kosmokraté nechali vybuchnout Jokerovy tělní buňky, což vyvolalo nezadržitelnou řetězovou reakci.