Hyperprostorový rezonátor

z Databáze Multiversa
Přístroj, provádějící analýzy kosmických těles na základě zkoumání jejich pětidimenzionálních vlastností