Menu

Všehokolo je nejdůležitějším aspektem wyngerské civilizace a centrem jejich náboženské ideologie. Všehokolo řídí, vede a ovládá celý národ Wyngerů. Za Všehokolem se skrýval Laire, který svého vlivu na Wyngery využíval k tomu, aby organizoval pátrací expedice, které měli hledat jeho Oko. Vládu na celou civilizací měli Krynští kněží. Útok na Kryna byl těžký zločin.

Centrem kultu Všehokola byl systém slunce Torgnisch v galaxii Algstogermaht se svou jedinou planetou Välgerspäre. Na Wallzu se v sídlišti Toykan nacházela správní centrála Krynů.

Teorie Všehokola

»Všehokolo to tak chce. Žijeme podle toho.«

»Všehokolo se ve své moudrosti postará o to, aby postiženým pomohlo.«

»My, Krynové, jsme ale spojkou Wyngerů ke Všehokolu, to znamená, že požíváme jeho plnou důvěru.«

»Dříve byli v Algstogermathu ještě další velké kosmické národy kromě Wyngerů. Všehokolo ale ve své nevyčerpatelné moudrosti rozhodlo, že jen naše civilizace se bude budovat a rozvíjet.«

Chůze-nad-kolem

Vrcholem náboženství Všehokola byla pouť do systému Torgnisch, kde se věřící zastavovali na 12 měsících a na každé zastávce prosili boha a čekali na zázrak. Kněžstvo Krynů se to snažilo (převážně úspěšně) splnit s pomocí technologie, kterou jim přenechal Laire. V předselekci oddělovali beznadějné případy nevyléčitelně nemocných, aby poté jejich uzdravení prezentovali jako zázrak. Náklady na pouť byly vysoké.

Povolaní

Zvlášť schopní Wyngerové byli Kryny vyhledáváni a vyvoleni k Povolaným. Až do dne Květinového větru jim byl dán čas na rozmyšlenou. Krynové se ale všemožně snažili, aby se Povolaní rozhodli kladně. Vybraní poté byli na kosmické lodi typu 1 převezeni do soustavy Torgnisch, kde na 12 stanicích absolvovali chůzi-přes-kolo a poté byli pomocí transmiteru přeneseni ze Starscho dolů na Kermershäm. Tam byli vycvičeni jako pátrací komanda a vysláni, aby pátrali po Lairově oku.

Důležité svátky

Den Květinového větru: pokud v tento den pršelo, platilo to jako špatné znamení.