Kermershäm

z Databáze Multiversa

Kermershäm je výcvikové středisko pro pátrací komanda Všehokola.

Leží na povrchu extrémního světa Välgerspäre v téměř kvadratické propadlině o délce hrany 720 km. Tato propadlina je chráněna umělým energetickým štítem před životu nepřátelským okolním světem a nabízí normální podmínky k životu pro Wyngery. Zdejší gravitace 1.08 gravů je rovněž umělá.

Povrch je tvořen bílou a modrou horninou a je neplodný. Umělé nebe je zbarveno do rezava. Kdo se přiblíží k okraji propadliny, spatří amoniakové sněhové masy, které se prohánějí v atmosféře Välgerspäre.

Val obklopující propadlinu je oblast s neobvyklým kolísáním tíhové síly, má průměr jen několik desítek metrů. Ještě neobyčejnější je, že v něm gravitační vektory směřují do všech směrů – dokonce i nahoru. Zda se jedná o přírodní nebo umělý fenomén, není známo.