Atlan 138 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 138
Název:Honba hyperprostorem
(Jagd im Hyperraum)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Druhý Atlan
« AT 136 • chronologicky • AT 140 »
Vydáno poprvé:27. května 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 34. Ansoor až 36. Ansoor 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Transice do vrchního světa - Krystalický princ hledá ztracené já
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ na honbě za svým vlastním vědomím

Fartuloon - Atlanův otcovský přítel a průvodce

Skagos - šéfvědec Skinů z Tsopanu

Lateran - šéf stanice v hyperprostoru

Skinský vědec Skagos má za úkol přivézt uprchlou kopii vědomí Krystalického prince Atlana zpět do paměťové jednotky. Kopie dostala jednoho technika pod svou kontrolu a uprchla pět halu světobrány k vrchnímu světu. Atlan má kopii svého vědomí následovat. Krystalický princ žádá, aby ho mohl doprovázet jeho pěstoun a poradce Fartuloon.

Skagos souhlasí a nechá ho fiktivním transmiterem přenést z paluby POLVPRONU do haly. Jako výstroj dostanou oba muži translátor, malou vysílačku a dvě ruční zbraně. Přátelé se postaví pod trychtýř s rourou vedoucí z kopulovitého stropu. Skagos aktivuje transportní systém. Atlan věří, že cítí lehké elektrické brnění. Okolí pozvolna zmizí jako v mlze. Arkonidan je bleskurychle vytažen nahoru a dematerializován. Přes tuto světobránu udržují Skinové kontakt s Vrchními světy, které jsou zřejmě v hyperprostoru. Fartuloon a Atlan se opět objeví v kopulovité stanici, z jejíhož stropu visí trychtýř s rourou. Dorazili na Sketan a jsou uvítáni Lateranem. Před nimi skutečně dorazil vedoucímu stanice neznámý Skin, který tvrdil, že musí splnit důležitý výzkumný projekt a stanici okamžitě ihned opustil. Dvojice zahájí pronásledování. Lateran je ještě upozorní na insektoidní Brony, které rád zkoumá, a kteří pravděpodobně pochází z Rudého vesmíru. Oba přátelé se vydají na cestu. Jsou přinuceni přejít řeku, která je ale místo vody tvořena barevnými, jako pěst velkými oblázky. Na ostrově uprostřed této zvláštní řeky najdou Atlan v korytě naplněném zemí otisk nohy Skina.

Na protilehlém břehu potká Atlan jednoho Brona. Krystalický princ osloví bytost. Z translátoru jsou ale slyšet jen zvuky, které připomínají »Druuf« nebo »Druffe«. Vzhled Brona se začíná rozplývat a nakonec zcela zmizí. Tato dematerializace se ale zřejmě neděje vůbec dobrovolně. Při odpočinku se znovu ukáže Brom, který opět vydává záhadné »Druuf-druuf« a na oba muže zaútočí. Fartuloon na bytost okamžitě začne střílet, ta se ale okamžitě dematerializuje. Když nastane noc, zapálí oheň, kterého se Bronové bojí a drží se od něj v uctivé vzdálenosti. Oba přátelé tak stráví relativně klidnou noc.

Příštího rána najdou stopy prchajícího Skina. Atlan a Fartuloon uhasí žízeň u potoka, kterým teče normální voda, a pojí ovoce z blízkého lesa. Brzy narazí na zříceniny města, které postavili Bronové. Ve městě panuje čilý ruch. Když se Bronům podaří se materializovat, pospíchají do domů a začnou je opravovat.

V centru města narazí na antigravitační šachtu, která vede do hlubin. Zřejmě tam běží mocné strojní zařízení. V jedné chodbě narazí na hledaného Skina. Unikne jim ale do jednoho z mnoha okolních koridorů. Rozhodnou se proto nejdříve prozkoumat zařízení. Dostanou se do kruhové haly, ve které materiální Bronové kontrolují řadu strojů, agregátů a obrovských rozvaděčů. V této hale se Bronům daří zůstat materiálně stabilní, a ne se jako na Sketanu, neustále měnit. Pro oba muže to ale znamená také velké nebezpečí. Dva Bronové se jim nepozorovaně dostanou do zad a odzbrojí je. Při následném výslechu jim je vytýkáno, že chtějí ukrást nenarozenou královnu Bronů. Atlan je ujišťuje, že chtějí jen zatknout Skina. Bronové se rozhodnou Skina hledat, nechají ale oba muže pod dozorem. Mají přezkoumat funkčnost nejrůznějších přístrojů. Bronové pracují na přenosném projektoru materializačního pole. Fartuloon a Atlan mají pomoci při miniaturizaci tohoto přístroje.

Oba muži prchnou ze svého příbytku a zmocní se jednoho těžkého projektoru. Podaří se jim dostat k oběma paprskometům, které uložené v nezavřené skříni. Pak opustí halu a tak i oblast vlivu materializačního pole. Vrátí se zpět na povrch planety. Podle stop opustil i hledaný Skin podzemní zařízení.

Oba přátele zastaví Bron, který nosí na sebe nastavený projektor a zůstává tak materiálně stabilní. Obviní je z porušení slibu a požaduje, aby ho následovali zpět do podzemní stanice. Atlan a Fartuloon to jasně odmítnou. Břichořezač vystřelí na Brona, který zahodí projektor a dematerializuje se.

Na zpáteční cestě k základně Skinů přijde Fartuloon na myšlenku, proč Bronové nevstupují do lesa v blízkosti kamenné řeky. Domnívá se, že se zde musí nacházet vejce nenarozené královny.

Asi třicet metrů před základnou Skinů najdou zhrouceného uprchlíka. Prohledají ho. Atlan zjistí, že ve Skinovi už je jenom jedno vědomí. Atlanova kopie je pryč. Krystalický princ si vzpomene na výrok Skagose, že paralyzovaný nemůže být cizím vědomím převzat. Všichni Skinové základny a také Fartuloon jsou Atlanem paralyzováni, který pak provede nutné vyšetření. Kopie vědomí zůstává nezvěstná.

Fartuloon se rozhodne získat vejce královny, aby tak měl v ruce nátlakový prostředek vůči Bronům, až budou mezi nimi hledat domnělého nositele Atlanova vědomí. Bronové v lese to ale nechtějí dovolit. Díky projektorům jsou stabilní a napadnou Atlana s Fartuloonem. Útok je ale odražen.

Oba muži dospějí k názoru, že vejce není podřízeno zákonům hyperprostoru a že se permanentně stabilní vejce nenachází v lese, ale někde v podzemní stanici pod městem Bronů. Cestou ke stanici se dostanou k osadě hmyzích bytostí. Existuje zde přirozené stabilizační pole. V ochraně temnoty proniknou do stanice. Na reflektory ozařovaném místě se nachází budova, kterou hlídají ozbrojení Bronové. Paralyzují stráže a v budově najdou hnědé, asi 50 centimetrů velké vejce královny. Co nejrychleji opustí Atlan s Fartuloonem s vejcem budovu a také osadu. Atlan pak požaduje vydání onoho Brona, který slouží jako nositel jeho vědomí. Na oplátku pak má být vráceno hmyzí vejce.

Zatímco Fartuloon zůstane s vejcem v úkrytu, vydá se Atlan v doprovodu Bronů do osady. Arkonidan začne jednoho Broona po druhém vyšetřovat. Pak hledaného objeví a vezme ho s sebou k Fartuloonovi. Broon je zahalen do energetického poutacího pole, aby vědomí nemohlo uniknout. Přesto se mu podaří převzít ještě nenarozenou královnu. Vejce je zahaleno do poutacího pole. Jediná možnost je útěk před blížícími se těžce ozbrojenými Brony. Podaří se jim dostat se na základnu Skinů. Lateran vytvoří spojení na Tsopan.

Atlan, Fartuloon a vejce královny se přesunou na Tsopan, kde je uvítá Skagos. Skořápka vejcete praskne a ven vyleze mladá královna. Skagos vypne poutací pole. Atlan vytrhne Skinovi projektor a zahalí asi metr velkou, masivní Bronici do energetického pole. Je ale pozdě. Kopie vědomí si už vyhlédla nového nositele a přesunula se do jednoho ze sedmi přítomných Skinů. Ten bleskurychle aktivuje jeden z transportních trychtýřů a přesune se do vrchního světa. Mladá královna je vrácena zpět ke svému národu.

Po nutném odpočinku chtějí Atlan a Fartuloon následovat kopii vědomí na nový svět.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál