Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 136
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 136
Název:Stroj na představy
(Die Image-Maschine)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Druhý Atlan
« AT 134 • chronologicky • AT 138 »
Vydáno poprvé:13. května 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 33. Ansoor 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Nouzové volání ho naláká na Tsopan - na planetu smyslových badatelů
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ se brání proti zdvojení svého vědomí

Fartuloon - Atlanův otcovský přítel a starý učitel

Ledodráp - Chretkor je zuřivý

Farnathia - mladá Arkonidanka je znovu unesena

Soon-Soon a Výzkumník - vědci z planety Tsopan

Krystalický princ a jeho přátelé jsou na POLVPRONU na cestě z Richmondova zámku na Kraumon. Jsou potřeba ještě dvě transice, než dorazí do cíle. Ledodráp ohlásí zachycení nouzového volání. Nablízku je zaměřena sluneční soustava. Atlan provede změnu kurzu. Při hledání zdroje hyperradiogramu se POLVPRON přiblíží ke druhé planetě a je zachycen poutacím polem. Energetické pole přinutí kosmickou loď k přistání. Během přistávání je zaměřena bitevní loď Maahků, kterou tlumící pole táhne kosmem.

Fartuloon a Atlan chtějí s kluzákem prozkoumat nedaleko ležící město. K jejich překvapení ale nejde hangárová brána POLVPRONU otevřít. Skupinka se pokusí rozluštit strukturu poutacího pole. Po několikahodinové práci se podaří zneutralizovat pole před malou hangárovou propustí. Ledodráp a Atlan chtějí opustit loď. Ostatní se mezitím mají pokusit neutralizovat pole před ustími palubních děl, aby se mohli v případě nouze bránit. Všichni se vystrojí naváděcími přístroji, aby se mohli kdykoliv zaměřit.

Dříve než Atlan a Ledodráp POLVPRON opustí, rozezní se lodí výkřik. Farnathia je pryč. Transportní pole obyvatel planety jí muselo unést.

Skine Soon-Soon a jeho druhové jsou nadšeně zvědaví, kdo z posádky POLVPRONU dokáže ženu osvobodit. Tato osoba se musí od jiných odlišovat větší energií, vědomostmi a prozíravostí. Pro jejich plán by to byla perfektní osoba.

S kluzákem se Atlan a Ledodráp vydají za jasnými signály Farnathiina navaděče. Na okraji města vypne Atlan antigravový pohon kluzáku a dál letí pouze pomocí vzduchového polštáře. Věří, že tak unikne zaměření. Atlan a Chretkor přečkají následné nouzové přistání bez zranění.

Farnathiin navaděč začíná měnit stanoviště. Atlan tuší past a pochoduje proto dál k původnímu cíli. Když nastane ráno, křižuje vzdušný prostor nad městem mnoho kluzáků. Hledají Atlana a Ledodrápa. Jeden z nich k nim zamíří. Chretkor vystřelí, zasáhne vozidlo a to se zřítí. V křoví objeví zvláštní bytost. Ve svém rozčilení popadne Ledodráp bezvědomou postavu svýma rukama. Bytost ztuhne v led. Před blížícími se kluzáky utečou oba muži do křoví.

Proniknou do velké, zdánlivě jen částečně používané budovy. Plíží se chodbami a koridory a najdou mnoho zcela prázdných místností. Po Farnathii nenajdou ani stopu. Ledodráp začne nahlas volat. Dívka skutečně odpoví. Přešťastně si Atlan s Farnathií padnou do náručí. Místnost, ve které byla Arkonidanka držena, bude odstíněna tlumícím polem. Ve dveřích se ukáže jeden Skine. Představí se jako Soon-Soon. Atlan na něj namíří paprskomet. Skine ale nemá žádný strach ze smrti a zpěčuje se vypnout tlumící pole. Atlan to po několika minutách vzdá. Soon-Soon mu oznámí, že své vězně potřebuje k tomu, aby si zkopíroval jejich vědomí. Nemá to způsobovat žádnou bolest a nebezpečí je minimální. V tisícovce případů dojde v průměru jen k jednomu problému. O narušené vědomí se potom Skinové postarají, takže vůbec netrpí.

Atlan s jeho záměry v žádném případě nesouhlasí a nabídne Fartuloona výměnou za Farnathii a Ledodrápa. Soon-Soon přijme obchod. Farnathia a Ledodráp jsou přeneseni na POLVPRON.

Atlan je zaveden hlouběji do budovy. Tam potká jednoho starého Skina, který je nejvýznamnějším vědcem svého národa. Říká se mu »první mudrc«, »moudrý«, »přemýšlející« nebo také »výzkumník«. Atlan od něj dostane několik informací o národu Skinů. Jeho dychtivost po informacích ale přeruší příjezd Fartuloona. Silný výbuch, vyvolaný Fartuloonem tajně ukrytou bombou, otřese budovou. Skiny zasáhne rozruch. Fartuloon vypáli ze šokeru na zvláštně vypadající bytost, která zůstane nehybně ležet na zemi. Atlan a Břichořezač opustí budovy a letí s kluzákem k POLVPRONU. Krátce před kosmickou lodí upadnou oba do tvrdého spánku. Atlan přijde k sobě v obrovské hale. Vězí v transparentní rouře. Vedle sebe, rovněž v rouře, objeví Atlan Ledodrápa. Chretkor objasní Krystalickému princi co se stalo, poté co usnul v kluzáku. Vozidlo bylo převzato dálkovým řízením Skinů a vletělo do hangárového kluzáku v POLVPRONU. Krátce potom byl Atlan jednopólovým transmiterem, který nepotřebuje druhou stanici, odnesen z kluzáku. Fartuloona se nepodařilo probudit. Ledodráp byl transmiterem přenesen z paluby POLVPRONU a objevil se v rouře.

K oběma přátelům přijde Soon-Soon. Brzy mají být vyrobeny důkladné kopie jejich vědomí. Na Atlanův rozkaz se Ledodráp pokusí dotknout se stěn roury holýma rukama. Po jejich vykloubení se mu to skutečně podaří. Velký kus roury praskne. Roura začne kolísat a hrozí její zřízení. Chretkor se dostane k Atlanovi a zničí také jeho vězení. V hale přítomní Skinové začnou rozčileně pobíhat kolem. Krystalický princ s Ledodrápem uniknou z budovy.

Soon-Soon není ale připraven vzdát se svého plánu navzdory značné zkáze. Podaří se mu Atlana a Ledodrápa opět chytit a strčit je do vysoké rourovité konstrukce. Chretkor se znovu pokusí proměnit stěny na led. Dříve než se jeho úmysl podaří, konstrukce se skloní a zmizí pomalu v zemi. Soon-Soon jim vrátil svobodu. Obraz jejich vědomí byl právě úspěšně vytvořen. Ledodráp se vrací na POLVPRON, zatímco Atlan zůstane u Soon-Soona. Vědec mu ukáže snímek Ledodrápova vědomí. Krystalický princ spatří na fólii nepravidelně formovaný útvar, který se podobá pavoukovi s mnoha nohama. Z jednoho jasného středního jádra vycházejí pavoukovitá vlkákna.

Soon-Soon přinese fólii s Atlanovou kopií. Jsou na ní vidět dva pavouci. To vysvětluje Arkonidanovi rozčilení skinských badatelů. Atlanovi je ihned jasné, že je za to zodpovědný jeho extrasmysl, který se dá označit na vlastní vědomí. Atlan dělá, že nic neví. Skinové něco takového během tisíců let bádání ještě neviděli. V obrovské hale se ozve podivný tón. Vědci jsou bezradní a začnou diskutovat. Soon-Soon vyvolá znovu obraz kopie Atlanova vědomí. Jeden z obou pavouků je pryč. V paměti se nachází už jen jedno z obou jader. Druhé muselo uniknout. Aby nezaniklo, musí být odkázáno na tělo. Muselo převzít nějakého Skina. Vědci zjistí, že chybí jeden technik. Atlan je požádán, aby pomáhal při honbě za svým vlastním vědomím.