Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 135
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 135
Název:Souboj v poutech
(Zweikampf in Fesseln)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Dědictví Bernalů
« AT 133 • chronologicky • AT 137 »
Vydáno poprvé:6. května 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek března 2843
Časoví nomádi zasahují - kontaktovaní jsou unesení

Lordadmirál Atlan je jako zajatec na palubě SMARGENTU předveden před Bilfneie Glodduse. Lelle Salgouz je držen za energetickým polem, které blokuje jeho nově získané schopnosti.

Gloddus začne velkými slovy hovořit o svých plánech. Chce od Perryho Rhodana buněčný aktivátor jakož i konstrukční plány pro transformační děla. Jimi chce vyzbrojit Bluesany. Aby Rhodana přinutil neodbýt ho napodobeninou buněčného aktivátoru, plánuje mu poslat Atlanův přístroj. Rhodanem poslaný aktivátor má pak Arkonidan nosit tři dny. Potom Gloddus převezme bezvadně fungující přístroj a Atlan bude propuštěn, aby si ve zbývajících 60 hodinách sehnal svůj aktivátor. Lelleho Salgouze už Bilfnei Gloddus nadále nepotřebuje. Má být zabit nějakým členem posádky SMARGENTU pomocí dezintegrátoru. Dříve než dojde ke smrtícímu výstřelu dojde ke zvratu.

Salgouz, pozitivní kontakt, a Gloddus, negativní kontakt, zmizí před očima posádky centrály a zajatého Lordadmirála. Extrasmysl přitom podotkne, že to oba neudělali dobrovolně. Museli zasáhnout časoví nomádi. Díky absenci Gloddusova vlivu se situace na palubě SMARGENTU normalizuje. Bez odporu poslechnou Atlanovy rozkazy. Je navázán rádiový kontakt s flotilou USO, která obklíčila systém Ovendeno. Lodě jsou přivolání k Toulminthu a přejdou na oběžnou dráhu kolem planety.

Gloddus a Salgouz že bez těl prohánějí mezi Časovými nomády. Ti už nejsou déle ochotni přihlížet řádění obou kontaktů. Budou podrobeni testu, který se má konat na fiktivním světě Koysch, kam také oba dva přesunou.

Salgouz a Gloddus se materializují na bouřemi ošlehaném světě. Jsou nazí, také jejich nově získané talenty zmizely. Zuří velký orkán a do kůže mužů se zavrtávají písečná zrnka. Se vší silou se oba drží kmene stromu. V krátkém okamžiku, kdy vítr poleví, se pokusí najít úkryt v jeskyni. Cestou tam zjistí, že se Bernalové postarali o to, že se nemohou vzdálit od sebe na víc než pět metrů. Silný déšť, který půdu promění v bahno, jim situaci ještě zhorší.

Druhého dne ráno objeví mapu, která ukazuje cestu k základně Bernalů. Před nimi leží savana, táhlá džungle a pohoří se zaledněnými vrcholky o výšce 10 kilometrů. Za nimi leží na ostrově stanice. Mají před sebou tedy 500 kilometrů - vzdušnou čarou.

Při průchodu džunglí po nich opicím podobná zvířata házejí ořechy a napadne je nějaký Yüülz. Gloddus dokáže jedem bytosti ochromeného Salgouze vytáhnout z nebezpečné zóny a pak Yüülze podpálit.

Brzy na to jsou oba zajati humanoidními domorodci. Náčelník vesnice upozorní Glodduse na to, že kůže Lelleho začíná zelenat. Salgouz je spoután. Zatímco je Gloddus připoután ke kůlu, strčí domorodci Salgouze do klece se čtyřmi Canipardy. Pak mu jsou přeříznuta pouta. Salgouz začne nepřetržitě na zvířata mluvit. Melodický monotónní zpěv začne okamžitě účinkovat a Canipardové se přibližují. Salgouz se vrhne na jedno ze zvířat, které se mu zakousne do předloktí. Ohrozí šelmu vlastními zuby. Canipardové se pak Salgouzovi podřídí. Troufne si opustit klec. Osvobodí Glodduse a oba muži opustí se čtyřmi Canipardy bez obtíží vesnici vybaveni primitivními zbraněmi. Pak pokračují džunglí dál. V jedné opuštěné domorodé vesnici si opatří zvířecí kožešiny, které použijí jako oděv. V horách bojují oba muži s medvědem o jeskyni. Dva Canipardové jsou zabiti, dříve než medvěd vykrvácí z bodnutí do krku.

Během další cesty na sobě Salgouz pozoruje změny. Začíná se měnit. Ale ještě mu to nebrání v postupu vpřed. Jdou po břehu potoka a dostanou se ke kovové desce, která uzavírá pramen. Když oba muži začnou intenzívně pozitivně myslet, začne se deska zvedat. Po několika pokusech zůstane deska definitivně nahoře a oba muži překonají bariéru. Teprve po několika hodinách jsou schopni s Canipardy pokračovat v cestě. Salgouzovo tělo se pomalu mění v rostlinu.

Oba muži projdou pohoří podzemní chodbou. V jedné z chodeb se pod nimi propadne půda a zřítí se do hlubin. Tvrdá rána jim vrátí vědomí. Když se probudí, jsou spoutáni ocelovými řetězy. Pod velkými bolestmi se oběma mužům podaří se osvobodit. Pak objeví východ, který je dovede ven do přírody.

Na břehu moře jejich cesta prozatím skončí. Nevědí, jak se dostat na ostrov. Uplynou dva týdny. Jedné noci jsou přepadeni neznámými a dopraveni na člun. Když přijdou k sobě, poznají, že je přemohly humanoidní ženy. Bojovnice je odvezou na ostrov, kde je stanice. Gloddus je připoután k oltáři a má být obětován. Salgouz, jehož proměna v rostlinu stále více pokračuje, je odveden do háje, kde je více než padesát podivných stromů, Yüülzů. Vzepře se svému osudu. Ženy na něj střílí šípy, které ale kvůli jeho změněným vlastnostem nemohou proniknout hluboko. Ani kopí mu příliš neublíží. Lelle je odmrští zpět na ženy a několik jich zabije. Přitom zjistí, že jeho pohyblivost stále více ochabuje. Dívky utečou do blízkého lesa.

Salgouz osvobodí Glodduse bojovou sekyrou. Oba muži se vydají do stanice. Salgouzova proměna vstoupí do poslední fáze. Nemůže se pohybovat, ze zdřevnatělých nohou vycházející nehty se mu promění v kořeny, které se zapustí do půdy. Ze zezelenalých vlasů se stanou listy, z prstů na rukou vzdušené kořeny. Gloddus je zděšen. Nad kopulí stanice ležící energetický štít se zhroutí a bývalý kartograf se pokusí vstoupit do stanice. S posledními silami vrhne Salgouz bojovou sekeru na Glodduse a zasáhne ho do zad. Dříve než Bilfnei Gloddus stačí Salgouze zastřelit dezintegrátorem, jsou oba muži Bernaly dopraveni zpět na SMARGENT.

V mihotavém čase se Possert Egk Flangkort rozhodne, roztroušené prageny zlikvidovat, protože obyvatelé Mléčné dráhy ještě nejsou dost zralí na to, aby mohli přijmout vědomosti Bernalů. Časoví nomádi nemají zrovna radost z toho, že právě Lelle Salgouz, který stojí vlastně na straně dobra, Bilfneie Glodduse na Koyschu zabil. Vezmou oběma mužům z pragenu získané vědomosti a vymažou jim velkou část paměti. Potom je pošlou zpět do normálního prostoru.

Na palubě SMARGENTU uplynul téměř týden, píše se už březen 2843. Když se Salgouz a Gloddus materializují, pozná Atlan okamžitě, že se z nich stali opět zcela normální lidi. Ve velitelské centrále SMARGENTU prosí Gloddus Lordadmirála Atlana o odpuštění toho, že se ho pokusil vydírat. Arkonidan ho pošle na Tahun, aby se tam o něj postaralo psychosomatické oddělení.

Lelle Salgouz mluví neustále o tom, že už nedojde k žádnému kontaktu. Atlan pochopí, že Bernalové jednali správně a nechtějí své vědomosti dát lidem k dispozici.

SMARGENT opustí Toulminth a narazí na čekající flotilu USO. Nebezpečí pro Mléčnou dráhu vycházející z Bilfneie Glodduse je zažehnáno.