Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 134
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 134
Název:Útěk do chaosu
(Flucht ins Chaos)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 132 • chronologicky • AT 136 »
Vydáno poprvé:29. dubna 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 21. Ansoor až 27. Ansoor 10497 da Ark (8023 před Kristem)
Velký boj Krystalického prince - proti jednomu muži a robotské flotile
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ má být popraven

Fartuloon - Atlanův starý učitel

Ledodráp a Morvoner Sprangk - Atlanovi společníci

Kolcho - Arkonidan s nebezpečnými schopnostmi

Kaddoko - ambiciózní guvernér

Freemush - ekonom Velkého impéria

Po příletu na KevKev nechá guvernér Atlana a Fartuloon jednoduše stát v hangáru kluzáků a nestará se o údajné zmocněnce ekonoma Freemushe, který je na Jacintheru IV očekáván. Je jich přidělena dvojice strážných, údajně jako osobní stráž. Oba přátelé zažijí, jak Kaddoko zachází s vězni. Na strmé stěně nad mořem se objeví sedm otrhaných postav, které se navzdory burácejícímu příboji pokouší vyšplhat po skále. Oba strážní jim znepříjemňují život a pálí na vězně paprskomety. Atlan a Fartuloon se na to nemohou dívat a začnou se prát s oběma muži. Zatímco Atlan jednoho strážce pošle do říše snů, srazí Fartuloon svého protivníka z útesu. Oba kamarádi skočí do kluzáku a zamíří k poslednímu z ještě žijících vězňů. Tomuto muži, který se jmenuje Kolcho, se podaří skočit na palubu plavidla. Když Atlan přistane v hangáru, začne mu vězeň chaoticky nadávat a dokonce mu hrozit smrtí. Atlan ale vzhledem k přesile stráží guvernéra Kaddoka jednal správně. Zajatec je odveden.

Atlan a Fartuloon jsou odvedeni do svého příbytku. Zřízenci guvernéra vůči jim nechovají žádný respekt. Také zařízení přiděleného domu je krajně spartánské. Aby opět trochu získali na vážnosti, vyhledají Kaddoka, který právě rozmlouvá se svými spolupracovníky. Uslyší už jen to, že ekonom Freemush už přistál na Sebentoolu, potom je běžící obrazový přenos vypnut. Kaddoko je vzteklý z jejich příchodu a teprve po Fartuloonově hrozbě, ať buď spolupracuje nebo bude mít potíže s Freemushem, se poněkud uklidní. Kaddoko si je jistý, že ekonom podfuk prokoukne a označí ho za vraha imperiálního zmocněnce Fertomashe Agmona. Atlan pozná, že je jejich život v ohrožení, protože potom by pro Kaddokoa už neměli žádnou cenu. Také Fartuloon pochopí vážnost situace a naléhá na opuštění komunikačního centra.

Podaří se jim v nádherně vybaveném atriu guvernérova paláce dostat se ke kluzáku nějakého obchodníka, se kterým chtějí uniknout chodbou, která vede ven do přírody. Guvernérův strážce ale zahájí palbu z paprskometné pušky na kluzák a přivede pohon k výbuchu. Útěk musí pokračovat pěšky. Přes antigravovou šachtu klesají dolů, odkud na ně začnou střílet stráže. Fartuloon dva z nich zabije. Když se vynoří ještě bojoví roboti, vyřadí Fartuloon pole šachty a oba jsou nuceni unikat opět směrem k atriu. Bez obtíží opustí antigravovou šachtu, protože strážci nepočítali s tím, že se Atlan a Fartuloon vydají na zpáteční cestu. Oba muži vstoupí do sálu, jehož jediný východ je elektroniky zajištěn. Jsou zajati Kaddokem a jeho čtyřmi důstojníky a zavřeni k dalším dvanácti vězňům do vysoké, vlhké a chladné místnosti. Nemají ale v úmyslu tu zůstat déle, než je bezpodmínečně nutné. Pokračují ve vymýšlení plánu na únos ekonoma. Pak vstoupí velký robot, který dva muže odvleče z vězení. Těmto politováníhodným osobám hrozí poprava. Ostatní si oddychnout a jsou šťastní, že volba nepadla na ně. Za takovýto psychoteror si Kaddoko ve Fartuloonových očích zaslouží smrt.

S pomocí přátelsky smýšlejícího Reckse se Atlan pokusí navázat kontakt s Kolchem. Druhého dne přijde odpověď. Kolcho nevidí žádnou možnost, jak uprchnout z vězení. Znovu vstoupí robot, aby zajatce odvedl k popravě. Stoj vybere Atlana. Krystalický princ je bez obtíží zvednut a odtažen. Fartuloonův útok je odražen. Atlan je vyhozen na chodbu a ocitne se před třemi bojovými roboty. Dveře do cely se zavřou. Fartuloon zůstane zuřící vztekem za nimi.

Atlan je odvezen na malou náhorní plošinu. Začne pršet. Dva další odsouzenci k smrti a Kolcho lezou na skálu. Až na jeden stroj se bojoví roboti stáhnout do paláce. Antigravové pole žene delikventy na okraj plošiny. Ze zdi paláce pozoruje guvernér a několik důstojníků hrozivou událost. Také Krystalický princ je posouván energetickým polem k okraji útesu. Pak najednou tlak zanikne. Atlan zůstane ležet u propasti. Poté co se zvedne, zjistí, že je obklopen tlumícím polem, které ale má otevřen jeden průchod. Na konci koridoru stojí bojový robot, který se dává pomalu do pohybu. Atlan ví, že má minimální šanci v blížícím se boji s robotem. Podaří se mu ale stroj shodit přes útes do hlubin. Kaddoko namíří paprskomet na Krystalického prince. Nad palácem najedou šlehne energetický paprsek. Na náhorní plošině přistane kluzák a vysadí modře oblečené vojáky vesmírné pěchoty. Tlumící pole zhasne a Kolcho přijde k němu. Kaddoko je ozbrojen vojáky. Atlan vypráví jednomu vysokému důstojníkovi, že guvernér je zodpovědný za smrt Fertomashe Agmona a kvůli tomu chtěl jeho a Kolcha odstranit. Dostanou rozkaz, aby v kluzáku počkali na konec boje. Kolcho prosí Atlana, aby ho nechal zmizet. Chce sešplhat ze skály a ukrýt se dokud se Atlanovi nepodaří ho s kluzákem vyzvednout. Objeví se Fartuloon a je přešťastný, že opět vidí svého svěřence.

Boj o palác ale ještě neskončil. Kaddokovi bojoví roboti zasáhnou do bitvy. Mnoho kluzáků všech možných velikosti se snaží utéct z paláce. Vojáci ekonoma jsou ale ostražití. Bojoví roboti a kluzáky explodují a způsobí těžké ztráty. Nakonec získají Freemushovi vojáci převahu a boje ochabnou. Atlan odmítne Fartuloonovo naléhání na odlet k Morvoneru Sprangkovi a Ledodrápovi. Zůstane dál při svém plánu dostat se na loď ekonoma a unést ho.

Kolem se shromáždí asi sto propuštěných mužů a žen. Freemush před ně předstoupí, kryt bojovými roboty a důstojníky. Ekonom prohlásí, že žádný z guvernérů Jacintheru IV nebude nasazen na úřad imperiálního zmocněnce, ale nýbrž jeho vlastní muž, kterého přivezl s sebou. Kromě toho dá vězňům na výběr buď zůstat na Jacintheru IV a někde se usadit, nebo přejít na palubu CAISED a planetu opustit. Freemushova nabídka je ale velkorysá jen na první pohled, protože CAISED stojí na kosmodromu KevKevu, a dostat se tam znamená projít přes celý kontinent.

Fartuloon a Atlan žádají, aby byli puštěni k ekonomovi. Břichořezač žádá o kluzák, aby Morvonera Sprangka a Ledodrápa mohl odvést z kontinentu Kortasch-Auromt, aby také oni mohli s CAISED opustit Jacinther IV. Freemush to podle očekávání odmítne, dá jim ale povolení si z trosek sestřelených kluzáků sestavit funkční vozidlo. Oba muži se ihned pustí do práce. Po dvou dnech se jim to podaří. Na Atlanovo přání tam letí Fartuloon sám, aby oba přátele přivezl, přešel s nimi na palubu GROVEMOOSu a odletěl do Sogmantonovy bariéry. Tam mají čekat na Atlanovo znamení, až bude mít CAISED ve své moci. Potom se má co nejrychleji ukázat a Atlana s pomocí pirátů dostat ven. Mimo dohled ekonomových vojáků se Kolcho přidá k Atlanovi, který se vydal na cestu ke kosmodromu. Jde přes močály a džungli, kromě jiného také přes Les vlídnosti. Kolcho se v této oblasti relativně dobře vyzná a tak oba postupují rychle vpřed. Po klidné noci na vrcholku pralesního obra zpozorují kluzák, který po někom pátrá a rychle se blíží. Kolcho je přesvědčen, že je to on, koho hledá. Kluzák zahájí palbu na oba muže a zapálí les. Kolcho vyzve Atlana, aby ho zabil dýkou, aby se nedostal do zajetí. Ale Atlan odmítne jeho přání. Když si Kolcho všimne výkřiku blízkého Merteho, chopí se nabízené šance. Podaří se mu získat ještěra pod kontrolu. Oba muži se vymrští na záda zvířete a divoká jízda podzemním tunelem v podsvětí lesa začíná. Po šíleném běhu se ještěr dostane opět na povrch, oba muži seskočí a vylezou na strom. Na okamžik pochopům unikli.

Uprostřed džungle narazí na kopulovitou stavbu porostlou rostlinami. Vstupní přepážka nereaguje. K mužům se žene obrovský Merte. Pak se přepážka konečně pohne. Atlan a Kolcho spadnou dolů ze schodů. Přepážka se uzavře a Merte do ní se hřmotem narazí. Narazí na Paroka, »Dojiče Mertů«. Arkonidan jim pomůže k útěku před blížícími se vojáky ekonoma. Chtějí sjet řeku, která vede do blízkosti kosmodromu. Když jdou přes travnatou zemi k řece, spatří nad Parokovou kopulí atomový hřib. Freemushovi vojáci udělali s kopulí, ve které předpokládali přítomnost obou dvou, krátký proces.

Po příchodu k řece začnou Atlan a Kolcho stavět vor. Překvapivě se objeví Parok a pomůže jim při stavbě plavidla. O dva dny trojice dorazí do blízkosti moře. Přiblíží se kluzák. Parokovi se nepodaří nasměrovat vor ke břehu řeky. Kluzák proletí kolem a z okénka se šklebí Fartuloon. Pomůže trojici na palubu kluzáku. Atlan se stále ještě nevzdal svého úmyslu na únos Freemushe.

Na kosmodromu se CAISED připravuje ke startu. Jalanock je ustanoven novým pověřencem impéria. Atlan, Fartuloon, Kolcho, Parok, Morvoner Sprangk a Ledodráp nechají kluzák na místě a jdou pěšky ke kosmodromu. Několika bývalým zajatcům se podařilo projít nebezpečnou džunglí a potácejí se ke CAISEDU. Společně s těmito politováníhodnými tvory vstoupí skupinka do dolní části lodi, která byla upravena na nouzovou ubytovnu pro nové cestující. CAISED odstartuje z Jacintheru IV.

Ledodráp vyšplhá do kabelové šachty a sežene zbraně (jeden kombimet a několik paralyzátorů). Bývalí vězňové jsou paralyzováni. Spolubojovníci se bez obtíží dostanou do příbytku ekonoma. Před Freemushovou ložnicí stojí pět důstojníků, které podporují tři moderní bojoví roboti. Koridor navíc chrání tlumící pole. Než mu v tom může někdo zabránit, postaví se Kolcho před energetickou bariéru a domáhá se vstupu. Jeho oči začnou zářit. Stráže stojí nehybně na svých místech a začnou průhlednět. Všechno zahalí modrá záře. Strážci a roboti zmizí. Trápen silnou bolestí hlavy, padne Kolcho na kolena. Jeho oči jsou téměř bílé. Pomalu se ale zotavuje. Tlumící pole zmizelo. Skupinka pak pronikne do soukromých pokojů ekonoma.

Fartuloon mezitím pronikl do centrály CAISEDU a získal jí do své moci. Atlan chce Freemushe odvést na velící stanoviště. Koridor je obsazen ozbrojenými muži. Freemush je pošle do svého bytu. V antigravové šachtě dojde k útoku důstojníků. Atlan vyjde ze střetnutí jako vítěz. Ve velící centrále si Fartuloon, Morvoner Sprangk a Parok ulehčeně vydechnou, když Atlan, Kolcho a Ledodráp vstoupí. CAISED je teď pod jejich kontrolou.

Na obrazovce zaměřovaců je vidět 600 jednotek flotily, která CAISED neochvějně následuje.

Poslední transice přivede CAISED a tak i flotilu ekonoma do Sogmantonovy bariéry. Freemush je v rozpacích. Najednou se Kolcho začne chvět. Domnívá se, že ho Atlan podvedl. Podle jeho názoru chce Krystalický princ využít flotilu, aby zničil Orbanaschola III., jehož věrným přívržencem Kolcho je. Atlan poručí svým přátelům Kolcha zabít, pokud se mu nad hlavou objeví modrá záře. Krystalický princ je uvolněnými silami uvržen do různých realit. Teprve když Atlan pozná, že se musí vzdát odporu proti silám mutanta a nechat se jimi hnát, vrátí se zpět do hlavní centrály CAISEDU.

Ledodráp po Atlanově návratu do normálního prostoru na Kolcha zaútočí. Okamžitě ztuhne na led a roztříští se pod Chretkorovým útokem. Atlan instinktivně zachytí jeden malý ledově studený úlomek. Je to tyrkysově modrý fragment Kolchova oka. Atlan si ho strčí do kapsy. V tomto zmatku se Freemush pokusí o únos. Fartuloon si toho ale všimne a chytne ekonoma dřív, než stačí opustit centrálu. Zbytky Kolcha odstraní čistící robot. Atlan chce robota vyhodit z lodi.

Morvoner Sprangk navede CAISED k Richmondově zámku. Ozve se Hanwigurt Sheeron. Atlan mu po přistání na asteroidu předá CAISED i s posádkou.

Dojde k setkání Atlana s Farnathií, která se už zcela zotavila z napadení bioparazitem. Také Corpkor, který zůstal na Richmondově zámku, je svěží a zdravý. Po rozhovoru se Sheeronem se přátelé chtějí vrátit na Kraumon. Freemushe chtějí samozřejmě vzít s sebou. Parok se rozhodne letět na Jacinther IV, aby se odtamtud dostal na jinou planetu, kde by mohl žít v klidu.