Atlan 133 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 133
Název:Hora bohů
(Der Götterberg)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Dědictví Bernalů
« AT 131 • chronologicky • AT 135 »
Vydáno poprvé:22. dubna 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed února 2843
Bydlí nad mraky - a šíří strach a hrůzu

Několik dnů po událostech kolem Časového nomáda Shankoona Faskerna odstartuje Lordadmirál Atlan s flotilou USO 400 lodí, kterou vede superbitevní loď SENECA, do systému Ovendeno, kde leží planeta Toulminth, původní svět Bernalů. Lodě tam dorazí 16. února 2843. Zatímco flotila zůstane na okraji systému, přejde SENECA na orbitu kolem slunce. Atlan vyšle space-jet TOLKIEN pod velením kapitána Beta Cyshera, který odveze Arkonidana a Lelle Salgouze na opuštěně působíci svět. Atlan, Salgouz a kapitán Cysher opustí v ochraně deflektorů pomocný člun. Muže uvítá velkolepý ptačí zpěv. Ptáky nazvou Ado Idaigh.

Z daleka se přibližuje skupina humanoidů. Jedná se jednoznačně o potomky Bernalů, kteří se kvůli duševním a fyzickým defektům nemohli účastnit skoku do mihotavého času a upadli zpět do primitivity. Trojice mužů čeká před deflektorovým štítem, než se přiblíží Bernalové. Jsou napadeni primitivními oštěpy. Několika kroky se dostanou za energetické pole a stanou se neviditelnými. Zmatení domorodci přeruší útok. Jen jejich náčelník skočí přes bariéru a užasne, když před sebou opět spatří trojici mužů.

Bernalové jsou paralyzováni. Náčelník je vzat do velitelské centrály jetu. S Gaonghem, náčelníkem osady Bap Gaongh, se podaří domluvit a čarodějovi Atlanovi sdělí cosi o svatých místech, horách démonů, řece do podsvětí a dalších věcech. Ukáže Atlanovi směr k řece Okner a tak k Hoře démonů. Gaongh opustí space-jet. Krátce na to TOLKIEN odstartuje a nabere kurz na sever.

Jet letí nad písečnou pouští se čtyřicetimetrovými kamennými kruhy. Kolem těchto kruhů se posádce začnou prohlubovat emoce. Upadají do depresivních nálad, které se ale opět rozplynou v nitru kamenných kruhů. Toto působící pole pravděpodobně sloužilo k zamezení útěku bývalých obyvatel kamenných kruhů do okolní země. Let pokračuje dál a vede přes oblast s jezery a pralesy. Atlan opustí jet, protože si na břehu jezera všimne prostého člunu, který je vydlabán z jednoho stromu. Ptačí zpěv probudí v Atlanovi tak silné pocity, že se opřen o strom rozpláče. Poručík Hyam Fantac vystřelí z paprskometu do vzduchu. Ado Idaigh zmlknou a Lordadmirál opět získá kontrolu nad svými pocity.

Atlan, Lelle Salgouz, kapitán Cysher a poručík Goy-U-Santio chtějí navštívit nejbližší vesnici. TOLKIEN je má následovat v ochraně deflektoru. Aby na Bernaly udělal dojem, nechá Atlan přes reproduktory space-jetu vysílat zprávu, která oznamuje příchod velkého čaroděje Atlana. K podtržení jeho schopností vyvrátí TOLKIEN tažným paprskem mnoho stromů. Atlan aktivuje letový agregát a odlepí se od země. Vznáší se ve výšce asi deset centimetrů k domorodcům, kteří před ním padnou na zem. Psychozářičem jim dá rozkaz, aby ho poslouchali a jeho služebníky zavedli do vesnice. Atlan si všimne zvláštního chvění vzduchu. Pravděpodobně se jedná o neviditelné démony, kterých se domorodci bojí. Příštího rána, přičemž skupinka noc strávila v dutých stromech Bernalů, se TOLKIEN už neohlásí.

Atlan a kapitán Cysher odletí k poslednímu známému stanovišti jetu. Stále ještě se tam nachází v ochraně deflektoru. Caroline Marsh se zoufale snaží navázat rádiový kontakt s kamarádami ve vesnici. Atlan se jí ozve a přejde s Cysherem na palubu. Domorodá vesnice najednou zmizí společně s kamarády a nakonec s celou džunglí. Antigrav vypadne, musí být nahozen impulzní pohon, aby loď udržel na místě. Je obklopí žlutavě šedé vlnění. Ozve se Lelle Salgouz. Pak se TOLKIEN vrátí do normálního prostředí. Fenomén okrajově nastanuvšího přibližování pararealit na pětidimenzionální bázi se zhroutí.

Když se posádka TOLKIENU znovu shromáždí v celém počtu na palubě společně s domorodci Tuusikem, Lelou a Paokungem, vydá se space-jet k blízkým Horám démonů. TOLKIEN přistane v kotlině, aby prozkoumal podivně formovanou depresi, ve které se má nacházet Utylman. Deprese je ale prázdná. Atlan, Salgouz a domorodci opustí jet a poslouchají zpět jednoho Ado Idaigha. Podlehnou bouři pocitů a po skončení melodie zjistí, že TOLKIEN zmizel beze stopy. Atlan na místě zanechá informační bóji. Potom se vydají pěšky k řece Okner.

Mrazivou noc přečkají v jeskyni. Na vyhlazené části jeskyně si všimnou reliéfu, který Atlan už viděl ve stupňovité pyramidě v Sakkaře na Zemi. Obraz zobrazuje krále Džosera, který prochází ceremoniálním kruhem. Pták nad jeho hlavou je božský sokol se symbolem života. Ráno chce Arkonidan a Salgouz použít letové agregáty obleků, aby rychleji postoupili kupředu. Přístroje ale vypoví službu. Také energetické zbraně už nefungují.

Po obtížném sestupu z hor dorazí k Okneru. Atlan a Salgouz přeletí řeku pomocí agregátů, které najednou zase fungují. Domordci se otočí a vydají se na dlouhou cestu k rodné vesnici. Atlan a Salgouz dorazí k troskám na břehu řeky ležícího města starých Bernalů. Atlan je poblázněn přeludem ženy a vytáhne impulzní paprskomet. Žena najednou zmizí a na jejím místě se objeví Lelle Salgouz. Během pochodu jsou oba muži zas a znovu oklamáváni iluzemi. V jedné kotlině objeví Utylman, z jehož pupil se vynoří dvanáct Bernalů ve stříbrných bojových oblecích. Bernalové nejsou v žádném případě degenerovaní, za to jsou ale prastaří a vybaveni zbraněmi, se kterými se mohou Atlanovi a Salgouzovi vyrovnat. Oba muži jsou rychle odzbrojeni a přineseni na povrch Utylmanu. Atlan, Salgouz a Bernalové zmizí v černé skvrně a materializují se na náhorní pložině tabulové hory Pokjen. Atlanovi to připomene Olymp z řecké mytologie. Oba muži jsou odvedeni do arény, kolem které sedí na lavicích asi 80 Bernalů. Čtyři hodiny trvající rokování může sledovat jen Lelle Salgouz. Atlan nerozumí ani slovu. Bernalové odsoudí oba muže k smrti.

Bernalové z Pokjenu jsou ti, kteří se z nejrůznějších důvodů vrátili z mihotavého času zpět na Toulminth a pokouší se vybudovat novou civilizaci. Z dlouhého pobytu v mihotavém čase se ale pomátli. Vůči domorodcům vystupují jako mocní démoni a šíří strach a hrůzu.

Bernalové postříkají Atlanův a Salgouzův bojový oblek lepkavou hmotou. Potom je posypou peřím, které pevně na oblecích ulpí. Oba muži jsou vyhnáni na okraj náhorní plošiny, kde mají seskočit ze srázu a vydat se na »velký ptačí let«.

Znenadání jsou ale Bernalové ostřelováni. Také osada se dostane pod intenzivní palbu. Horu Pokjen zabezpečí oddíly pěchoty. Jedná se o Bluesany a Pozemšťany. Na Toulminth dorazil Bilfnei Gloddus. V nitru fialově zářící energetické bubliny přiletí k Atlanovi. Negativní kontakt svou loď a město na tabulové hoře ukryl pod antizaměřovací pole, takže svaz USO nemůže nic zjistit. Oznámí, že TOLKIEN se zřítil a celá posádka zahynula. Arkonidan a Lelle Salgouz jsou odvedeni v poutech.

Aktuální data:
18.1.2022
1565 před NGL
36. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459597.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál