Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 139
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 139
Název:Poutník z minulosti
(Wanderer aus der Vergangenheit)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Druhý Atlan
« AT 137 • chronologicky • AT 141 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Přichází z jiného času - a probudí se v cizím těle
Hlavní postavy románu:

Curs Broomer - mladý muž se promění v jiného

Cessania Broomer - Cursova matka

Warton Broomer - Cursův otec

Broltanvor - patriarcha skokanského rodu

Friinkojes - specialista USO na planetě Suskor

Ancra - dívka ze Suskoru

Chart Huskins - zmocněnec Lordadmirála USO

Na palubě BROLTANVOR III skokanského patriarchy Broltanvora žije také sedmnáctiletý Curs Broomer. Mladý muž je se právě nachází na trupu lodi, aby opravil dvě poškozené antény. Loď přilétá k planetě Suskor. Po ukončení prací se vrací zpět do lodi. V okamžiku, kdy vstoupí do propusti, je převzat kopií vědomí mladého Krystalického prince Atlana, kterou vytvořili staří Skinové. Ten neví, že je jen kopie a že uplynula tisíciletí.

Když Broomer alias Atlan pozná v zrcadle obraz mladého Skokana, mimoděk vykřikne. Záhadnými otázkami ohledně místa pobytu, Fartuloona, Suskora a BROLTANVORu vzbuzuje u členů posádky válcové lodi úžas a nedůvěru. Broomer, soužený silnou bolestí hlavy, tvrdí, že je mladý Arkonidan, který teď vězí v cizím těle.

Alvor Evora odvede duševně zmateného Curse Broomera do velící centrály k patriarchovi Broltanvorovi. Ten přivolá chlapcovi rodiče, aby Curse odvedli k palubnímu lékaři. Atlan přemůže lékaře při přistávání lodi na kosmodromu v Apvronu. Podaří se mu opustit loď a zmizet ve městě.

Epsalan Friinkojes je specialista USO a je nasazen na svobodném obchodním světě. Jeho práce ho nudí, ale když se zase jednou na Broltanvoru objeví patriarcha Broltanvor, nastane změna, protože Skokan je pokládán za typického nenávistníka Terry. Dosud mu ale nic negativního nedokázali.

Patriarcha Broltanvor zorganizuje pátrací akci po Cursovi Broomerovi. Specialista USO Friinkojes si v kluzáku, který letí z kosmodromu do města, všimne nervózního mladého Skokana a pověsí se mu na paty. Pozoruje, jak si Skonan obleče nové šaty a změní svůj zevnějšek. Zbaví se vousů, vlasy má černé a hladké. Waston Broomer, Cursův otec, se objeví na Avilah-Safi-Square, pozná svého syna a pokusí se ho přimět k tomu, aby se s ním vrátil na palubu BROLTANVOR III. Curs ale trvá na tom, že je Arkonidan jménem Atlan a hledá své přátele Farnathii, Fartuloona a Ledodrápa. Atlan tuší past Slepého Sofgarta a jeho Kralasenů.

Atlan složí Wartona Broomera a vytrhne mu šoker. Friinkojes hádce příliš nerozumí, při zmínění jména Atlan ale zpozorní. Domnívá se, že mladý Skokan má pro Atlana důležitou zprávu.

Curs Broomer si sežene kluzák a letí pryč. Friinkojes si s maximálním spěchem najme kluzák a začne ho pronásledovat. Atlan se ukryje v jedné z jeskyň, které se táhnou horským masivem. Skokani, podporovaní místní policií, se ale nevzdávají.

ToDo: dodělat