Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 141
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 141
Název:Lordadmirál a rivalové
(Der Lordadmiral und die Rivalen)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Druhý Atlan
« AT 139 • chronologicky • AT 143 »
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: duben 2843
Souboj v Quintově centru - loupež buněčného aktivátoru

K družině patriarchy Broltanvora patří Kalib Broltan. Dlouho se považoval za výjimečného, jednak proto, že dokáže skrýt své myšlenky před telepaty, a jednak proto, že si podmanil Siganese Chraye pomocí mozkového implantátu. Po událostech kolem mladého Curs Broomera provede Broltan nový převrat.

Kalib Broltan se ve svém hotelovém pokoji v Apvronu připravuje na vraždu vedoucího obchodní mise Slunečního impéria. Jeho partner Chray se mu to marně snaží rozmluvit.

Po atentátu klidně opustí hotel a zamíří do výškové kancelářské budovy vzdálené asi 200 metrů, kde si vybere kluzák. Všimla si ho však ochranka obchodní mise, která ho pronásleduje. Broltan vyhledá obchodníka s kožešinami Kische, ochromí starého muže a zmizí v podzemním tunelu. Pronásledovatelé však brzy objevili jeho únikovou cestu. Dochází k přestřelce. Skokanovi se podaří opustit tunel bez zranění a chytit kluzák. Kalib Broltan odlétá na jih města a odhazuje kluzák poblíž několika obytných domů. Nyní je mu v patách i policie. Pod rouškou davu se vrací na místo činu. Chray, maskovaný deflektorovým polem, se k němu opět připojí. Aby upoutal pozornost USO, odlétá Broltan s robotickým kluzákem z města Apvron. Když přelétá nad hranicemi města, vznesou se čtyři velké stíhací kluzáky. Broltan sestřelí dvě plavidla. Zbývající dva kluzáky zahájí palbu na skokana a zasáhnou motor plavidla. Specialista USO Friinkojes zadrží Broltana. Mladý skokan tvrdí, že šéf mise byl špičkovým agentem císaře Orbanašola III. Z tohoto důvodu ho Broltan popravil. Nyní Friinkojes položí důležitou a pro Broltanův plán zásadní otázku týkající se jeho jména. Specialista USO s pohrdáním uslyší, že se dívá na křišťálového prince Arkonu.

Na palubě kurýrního křižníku USO se Curs Broomer, kterého se zmocnila kopie vědomí křišťálového prince Atlana, vytvořená vědci z lidu Skine, stále trápí pochybnostmi, zda se přece jen nejedná o gigantický podvod ze strany Orbanasholu III.

Do Broomerovy kabiny vstoupí skokan. Představí se jako "Atlan". Broomer je zpočátku ohromen, ale pak na domnělého Atlanťana zaútočí. Každý z těchto dvou mladých mužů tvrdí, že je skutečným a jediným pravým Atlanem, křišťálovým princem Velké říše. Musí se nějak dohodnout, protože jsou nuceni sdílet kabinu při nadcházejícím letu do Quinto Center.

Kalib Broltan je převezen k doktoru Juanu Perezovi na testy. Kosmopsycholog je přesvědčen, že nemá co do činění s Atlanem. Má podezření, že Broltan hraje tuto roli jen proto, aby získal nějakou neznámou výhodu. Broltan však trvá na tom, že je skutečným křišťálovým princem. Nakonec se vrátí do své kajuty.

V Quinto Center mají oba skokani oddělené prostory. Od této chvíle je Kalibovi Broltanovi lhostejné, jestli ho někdo pozná jako Atlan, nebo ne. Ke svému skutečnému cíli je o obrovský krok blíž. Chce ukrást buněčný aktivátor lorda admirála Atlanta!

Curs Broomer se opravdu nedaří. Po dlouhém odpočinku se chce osvěžit v hygienické kabině své kajuty. V křesle v obývacím pokoji sedí lord admirál Atlan. Broomer je překvapen. Nechápe, co lord admirál udělal s jeho tělem, protože zestárl o mnoho let. Broomer přednese Atlantovi svou verzi příběhu. Podle toho museli přisluhovači Orbanašola III. provést transplantaci mozku a jeho mozek implantovat do těla mladého skokana. Poté prý bylo tělo dáno k dispozici lordu admirálovi a do něj byl implantován jiný mozek.

Lord admirál Atlan postupně začíná věřit Curs Brommerovi, že se skutečně považuje za křišťálového prince. Šéf USO se stáhne a vyhledá kajutu Kaliba Broltana. Při rozhovoru se skokanem lord admirál Atlan otevřeně prohlásí, že Broltanovi nevěří. K tomuto závěru ho vedla dlouhodobá pozorování.

Krátce poté se lord admirál radí se svým zástupcem Ronaldem Tekenerem. Požádá Tekenera, aby se postaral o Broltana, zatímco on sám se zaměří na Broomera. Je nařízeno hloubkové zkoumání obou můstků. Nejsou však zjištěny žádné parapsychické schopnosti, žádné skryté vysílačky ani nic jiného. Pouze v případě Kurse Broomera si parapsychologové všimli mozkového sektoru srovnatelného s logickým sektorem.

Broomer konfrontuje lorda admirála s historickými detaily, které sám dávno zapomněl. Když se Broomer zeptá, jak se Arkonidovi podařilo překonat čas, ukáže mu svůj buněčný aktivátor.

Kalib Broltan nevydržel dlouho u hloubkového výslechu Ronalda Tekenera. Přiznal, že vůbec není mladý Atlan, ale normální skokan, který očekával určité finanční výhody. Poté, co ho Tekener opustí, vyhledá Broltana Chray, kterému se s ním nakonec podařilo spojit i přes několikanásobné zabezpečení Quinto Center. Informuje svého pána, že na příští den je naplánována deportace do Suskoru.

S pomocí Siganese se mu podaří proniknout do Broomerovy chaty, která se stále více podobá jeho originálu. Vlasy jsou téměř bílé, oči albínsky červené. Obličej se také výrazně zúžil. Broltan zneklidní Broomera tím, že mu řekne, že ho lord admirál Atlan nemůže nechat naživu. Kalib Broltan se chce s Broomerem zmocnit hvězdné lodi, aby unikl z Quinto-Centra. Upozorní také Broomera na Atlanův buněčný aktivátor.

Ronald Tekener zjistil, že Kalib Broltan není sám. Byl nalezen Siganese, který se většinou zdržuje pod ochranou deflektorového pole. Tekener si nemyslí, že je vhodné skokana jednoduše deportovat, protože se možná dozvěděl souřadnice Quintova centra. Ačkoli je tato teorie nepravděpodobná, přetrvává zbytkové riziko. Druhou, ještě nepravděpodobnější možností je, že by Kalib Broltan mohl jít po Atlanině buněčném aktivátoru.

Přesto lord admirál Atlan znovu navštíví Broomer-Atlan. Doprovází ho medorobot. Metamorfóza mladého skokana je navenek téměř dokončena. Ve svých 17 letech vypadá jako Křišťálový princ. Broomer-Atlan se vrhá na šéfa USO, který padá k zemi. Nastává nelítostný boj. Do hádky zasáhne Kalib Broltan a roztrhne Atlantovi košili, aby si vzal aktivátor buněk. Lord admirál však toto zařízení z preventivních důvodů odložil. Tekener vběhne do kabiny, ale nezasáhne, zatímco Broltan jednou rukou pomalu svírá lordu admirálovi hrdlo a v druhé drží podomácku vyrobenou bombu. Skokan požaduje, aby mu "Smiler" předal aktivátor cely, jinak by si odseděl maximálně 62 hodin, které smí být Atlan oddělen od svého přístroje na podporu života. Tekener opouští kabinu.

O osm hodin později se vrátí s předmětem ve tvaru vejce. Kalib Broltan si vezme aktivátor buněk, ale ještě nenechá lordadmirála Atlana odejít, protože by to mohla být atrapa. Atlan však opustí Broltanovu kajutu s Tekenerem, který požaduje, aby mu byla k dispozici korveta.

Atlan schvaluje vesmírnou stíhačku. Ronald Tekener vyzvedne oba muže z jejich kajuty. Na cestě k vesmírné lodi se pokusí zasáhnout siganský specialista USO, který je maskován deflektorovou clonou. Je však postřelen Chrayem, který je v náprsní kapse broltanské kombinace. Po tomto incidentu se skokani bez problémů dostanou do hangáru, kde na ně čeká vesmírné letadlo. Broltan požádá Tekenera o souřadnice sluneční soustavy v dosahu trysky. Pak vesmírný tryskáč odstartuje.

Lordovi admirálovi Atlantovi se pomalu vracejí vzpomínky na mládí. Z temnoty jeho paměti se vynořují pojmy jako Tsopan. Vypráví Tekenerovi o podivných lidech Skinen, kteří vytvořili kopii jeho vědomí. Na Tsopan je vyslána rychlá loď, ale tento svět nyní obíhá pouze v podobě prstence trosek kolem svého slunce.

Plány organizace USO pokračují. Ještě před odletem vesmírného letounu s Kalibem Broltanem a Cursem Broomerem na palubě byla do soustavy, jejíž souřadnice lord admirál skokanovi sdělil, vyslána korveta. Druhá korveta je připravena ke startu, aby šéf USO mohl letadlo sledovat.

Vesmírná tryska dorazí ke slunci bílého trpaslíka Eidre. Broomer-Atlan upozorní Broltana na skutečnost, že mu připadá zvláštní, že si Atlan dokázal za 10 000 let svého života uchovat buněčný aktivátor. Předpokládá se, že zařízení je speciálně uzpůsobeno pro Arkonidy. Kalib Broltan na tuto otázku reaguje hystericky. Nevěří této fámě, která koluje po Mléčné dráze, a nasadí si buněčný aktivátor.

Broltan, Broomer a Siganese Chray se vydali hledat naváděcí maják, o němž se předpokládá, že se nachází ve vesmírné stíhačce. Aby mohli prozkoumat i vnější plášť lodi, přistanou na planetě trpasličího slunce, Broltan opustí loď. Broomer-Atlan zůstává na palubě pod Chrayovým dohledem. Přesto si oblékne ochranný oblek a vstoupí na povrch planety. Broomer, varován pocitem, se snaží dostat zpět do letadla. Chray se k němu přiblíží a vystřelí svůj emitor těsně vedle Broomerovy hlavy. Ten na Siganese udeří a odhodí ho pryč. Chray se snaží dostat pryč z lodi. Broltan si to uvědomí a z kapsy vytáhne malé zařízení. Nyní je zřejmé, že Siganese může ovládat Kalib Broltan prostřednictvím pozitronických zařízení implantovaných do jeho mozku. Broomer vyrazí přístroj skokanovi z ruky a vyhrožuje, že ho zničí. Duševně zotročeným Siganům má být poskytnuta svoboda. Broltan najde sledovací zařízení. Nyní může let pokračovat. Chray zůstává na planetě.

Kalib Broltan se nezdá být v dobrém zdravotním stavu. Zřejmě nesnese buněčný aktivátor lorda admirála. Kromě toho se zhoršují podmínky životního prostředí na palubě. Důvodem je zásah USO do kyslíkového systému. Broltan je nucen nabrat kurz k blízkému systému Effnoy. Skokan, jehož kůže už začíná černat, se pokusí Broomera-Atlana zabít ocelovou tyčí. Netrefí se však a tyč se zavrtá do Cursova pravého ramene. Nastává nelítostný boj. Broomer sebere náhrdelník s aktivátorem buněk. Broltan se pokusí získat zařízení prodlužující život, ale oslabený zakopne a spadne do ocelové tyče. Kalib Broltan je okamžitě zabit.

Broomer nyní stojí před problémem, jak doletět vesmírným tryskáčem na Karagam a přistát tam, ačkoli technologie lodi je mu neznámá. Během přibližování Broomer-Atlan spatří hvězdnou loď, která startuje z Karagamu a patří Maahkům, smrtelným nepřátelům Arkonidů v dobách mladého křišťálového prince.

Zpocený Broomer-Atlan nastartuje kosmické letadlo na kurz k planetárnímu kosmodromu. Vysílačkou žádá o pomoc při řízení lodi. Ale tazatel na velínu kosmodromu nemá pro takové špatné vtipy lorda admirála pochopení. Broomerův vzhled se již změnil natolik, že se téměř podobá starému Arkonidovi. Broomer-Atlan je tedy odkázán sám na sebe.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Der_Lordadmiral_und_die_Rivalen« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)