Atlan 699 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 699
Název:Služebník Klenotu
(Diener des Juwels)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 698 • chronologicky • AT 700 »
Vydáno poprvé:18. února 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3818 = 231 NGL
Stepní piráti jdou do útoku

Jupter Jallesh je takzvaný planetáriec vysoké hodnosti a žije na Djornku. Jako všichni planetárijci se cítí být nadřazen stepním pirátům. Této noci se probudí z hlubokého spánku, protože se aktivovala blankytná věž v centru roviny M'Shosh. Touto cestou se vždy hlásil Osvícený. Tentokrát mocný poukazuje na dvě kosmické lodě a na bytost jménem Atlan. Ten má být chycen a předveden před některé Oko Osvíceného.

VIRGINIA a ANIMA se vrátily do Sluneční stepi a hledají tajemné MEMORIUM. Zatímco je Atlan sám na palubě živoucí kosmické lodi, nachází se Dhonat a ostatní Zkoumači stepi u Ariena Richardsona na celesťanské lodi. Obě jednotky jsou tak dobře, jak to jen jde, připraveni na stepní vítr a nebojí se ani pirátů. Když narazí na kosmickou mlhovinu, ve které vězí cosi živoucího, chtějí do ní zvědavě proniknout. Nakonec do mlhoviny pronikne ANIMA - a chytne se do pasti Stepních pirátů.

Jallesh opustil Djornk na palubě lodi třídy MYGULL. Nazývá se KANZATAYA (prodloužená ruka Osvíceného) a rychle se mu ohlásí velitelé různých loďstev a podřídí se mu. Jallesh jim přenechá všechnu práci, protože o strategii a taktice ve vesmíru nemá ani tušení. Přitom se dozví o mlžných strašidlech, takzvaných Molaynech, a do jednoho z nich se opravdu chytil jeden z hledaných objektů. Jallesh ho nechá převést k opěrnému bodu Ghuurm a vydá se rovněž na cestu.

Na Ghuurmu je nejprve z ANIMY vyveden Atlan, proti čemuž se živoucí kosmická loď nebrání. Potom nechá Jallesh, který o dvounožce nemá zájem, Arkonidana vyslechnout mladým pirátem Kaldrinem. Později má být Atlan odvezen do oka Osvíceného, který tak na svého soupeře bude moci z dálky hodit pohled.

Věž v centru opěrného bodu je vybudována s pomocí cizí techniky, kterou dal k dispozici Osvícený. Uvnitř se nachází několik bublin, které představují samotné oči Osvíceného. Jallesh nechá dvojnožce vstoupit do jedné z bublin, která poté začne svítit. Krátce na to přijme planetáriec poselství, že hledání VIRGINIE má být zastaveno a žádnou loď nesmí přistát nebo opustit Ghuurm, dokud bude oko svítit. Poté se Jallesh dozví, že Shirgové, agresivní praobyvatelé planety, zastavili neustálé útoky na základnu - a potom všechny Juptery zasáhne velká únava.

Na palubě VIRGINIE pozorovali odvoz lodi a i jeho cíl. Pak museli Celesťané ustoupit. O nějakou dobu později nabádá Birzka Mycara ke spěchu, a také Huger Dhonat tvrdí, že měl hrozivý sen. Když se pak zjistí, že aktivity Stepních pirátů jako by najedou zamrzly, nechá Richardson změnit kurz.

VIRGINIA přistane na mrtvě působící planetě a akční tým v ochranných oblecích opustí palubu. Dostane se až ke věži v centru opěrného bodu, kde se potom všichni zhroutí. Jen Wasterjajn Kaz zůstane aktivní. Na palubě VIRGINIE také všichni usnou. Kaz odnese členy akčního týmu z věže, potom také na něj padne velká únava.

Náhle se na palubě ANIMY objeví Colemayn, hvězdný tramp. Chce zachránit Atlana z oka Osvíceného (kde probíhá nepochopitelný duel), a potom musí živoucí kosmická loď Arkonidana odvézt ze Sluneční stepy. Když Colemayn odejde, má ANIMA dlouhou chvíli, a rozhodne se, že po Hartmannovi ze Stříbrohvězd neztratí už ani jednoho pověřence kosmokratů. ANIMA se vydá na cestu, aby Atlana násilně z věže dostala.

Mezitím se Atlan cítí být uvězněný a obklopen absolutním tichem. Nedojde k žádnému výslechu, a čím více čas utíká, tím hrozivější ticho je. Potom, po uplynutí věčnosti, je všechno jinak.

V Jádru hodnotí Klenot, neboli Osvícený, data, která mu předává Oko o Atlanovi. Dochází přitom k velkému odporu, jaký ještě nikdy nezažil. Pošle tedy do Ghuurmu další energii, která Juptery zmalátní. Situace kulminuje, potom Osvícený pocítí buněčný aktivátor, Hvězdného trampa ve věži a přilétající ANIMU. Najednou je si Klenot vědom, že něco udělal špatně. Bezpečnostní systém v Alkordoomu s osmi Fazetami a Sluneční step byly jako křiklavá vzpomínka na něho a EVOLO, prozatím nechráněný nástroj moci. Ve strachu se Osvícený rozhodne okamžitě opustit Alkordoom i s EVOLO.

Zpočátku zmatený Atlan se ocitne tváří tvář Hvězdnému trampovi, který je ještě chycen ve své bublině. Společně s dalším vězněm osvobodí další zajatce z věže a opustí budovu, aniž by mohl osvobodit Colemayna. Potom jeden z osvobozených vysvětluje, že už nepociťuje Stepní vítr. To může znamenat jen, že Osvícený zmizel.

Zatímco všechny okolní přístroje a budovy, které patřily Osvícenému, zmizí a probudivší se Jupterové v panice prchnou, pochopí Atlan, že Osvícený, který v něm poznal zmocněnce kosmokratů, musel uprchnout. Krátce na to nalezene Osamélého v čase ANIMU. Živoucí loď je mrtvá, Colemayn zmizel ve světelném záblesku. Jeho osvoboditeli zasadil Osvícený ještě smrtelnou ránu. S tímto vědomím přijde poznatek, že ho kosmokraté znovu přesunou na jiné místo. Dojde k tomu a Atlan ani nemá čas se rozloučit s Celesťany ani se Zkoumači stepi.

Když Atlan zmizí, je to pro Celesťany tak, jako by Arkonidan zemřel. Následně se od Pěvce z Galephu, jednoho z vězňů z věže, který pochází z Hrabství Skull Fazety Hraběnky Pymonie, dozvědí o konci Osvíceného. Pěvec by chtěl hrdinské činy Atulana (jméno Atlan se mu nezdá být dost poetické) šířit v celém Alkordoomu. Celesťané se poté s novými přáteli vydají na New Marion.

Když ANIMA spadla na Oko Osvíceného, zvrátil se onen proces, který z ní udělal živoucí loď. Zpočátku je jen bezmocnou hmotou a teprve pomalu vytvoří pomocí svých paraschopností tělo mladé Celesťanky. Přejde na palubu VIRGINIE, netroufne si ale předstoupit před Celesťany. Když kosmická loď odstartuje, opustí jí Anima s pomocným člunem a doufá, že jednoho dne opět najde svého rytíře.

Atlan procitne na palubě jakési kosmické lodi. Ví, že překonal nevyslovitelnou vzdálenost, cítí slabost a poté opět upadne do spánku...

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A686« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!