Atlan 700 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 700
Název:Stopa Osvíceného
(Spur des Erleuchteten)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 699 • chronologicky • AT 701 »
Vydáno poprvé:25. února 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: leden 3819 = 232 NGL
Honba na hrozivého začíná

Když se Atlan probudí, je sám, a hlavou mu víří poslední události a chvíle v Alkordoomu - což se událo krátce před tím, než zaznělo poselství kosmokratů a byl přemístěn na toto místo v neznámé galaxii. Arkonidan se nachází na palubě lodi, která nezná ani Osvíceného ani EVOLO. Nachází se zde přístroj, který pojmenuje psionický stopař. S jeho pomocí může loď, které dá Atlan 3. ledna 3819 (232 NGL) jméno LÉTAVICE, v blízkosti zaměřit dva psionické zdroje (dosah zařízení je omezen. Musejí se nacházet ve stejné sluneční soustavě jako nositelé buněčných aktivátorů). Loď je tvořena diskem o průměru 40 metrů a výšce 20 metrů - a je velice umíněná. Podobá se ANIMĚ, živoucí kosmické lodi. Kromě toho musí nejdříve obnovit svou energii, kterou čerpá z hyperprostoru. Potom se vydají k cílové planetě, třetí v této soustavě.

Planeta se jmenuje Joquor-Sa a je v současnosti místem pobytu rodiny Sayum. Patří k nim také Chipol a jeho mladší bratr Lyn, jejichž pravým domovem je Aklard. Oba mladíci jsou na stopě čemusi neznámému. V jednom rybníku se zřejmě zdržuje zlá bytost. Zvědavost je pro ně osudná, zlo dostane Lyna. Pro Chipola je událost více než špatná. Už dříve to byl outsider, protože nedisponuje žádným mimosmyslovým darem jako všichni ostatní Sayumové, a teď ho otec Dharys považuje za vraha. Jen léčitel Kerlon stojí při chlapci.

Sayum není ve skutečnosti žádnou opravdovou rodinou, ale Dailou, která disponuje mimosmyslovým nadáním (s výjimkou Chipola). Proto byli vyhnáni ze svého domova a našli azyl na Joquor-Sa. Planeta měla být jen mezistanicí, opravdovým cílem je Cairon.

Chipol, který sní o tom, že jako astronaut scestuje galaxii Manam-Turu (kouřová obruč hasnoucího ohně), chce skolit vzácné zvíře, aby získal znovu uznání ze strany svého otce. Nikomu se to ještě nepovedlo a předpokládá se, že zvíře rovněž disponuje mimosmyslovým darem. Z tohoto důvodu je Chipol pro tento lov předurčen. Najednou se setmí a cosi hrozivého se snese z oblohy. Prudce z toho vyletí koule o průměru několika metrů. Mladý Daila se cítí být na konci své cesty, ale pak opět spatří slunce Tsybaruul. Žádné zvíře nenajde a vrací se zklamaně domů.

Když se LÉTAVICE vydá na cestu, jasnější psionický zdroj najednou zanikne. Atlan se rozhodne prozkoumat pouštní planetu. Nechá diskovou loď přistát poblíž jedné provizorní osady s kosmickou lodí, která vypadá opuštěně. Atlan objeví místo, na které obyvatelé (podle obrázků se podobali lidem) museli teprve nedávno dorazit. Arkonidan prohledává ještě další příbytky, pak na něj kdosi náhle vystřelí.

Cestou domů se Chipol přiblíží k rybníku, kde jeho bratr zemřel. Na břehu leží mrtvá obluda. Pak se vrátí do osady, ale tam nikdo není. Všichni Dailové jsou pryč, zůstal sám. Chipol nevidí žádné příznaky násilí, ale tuší, že se stalo něco nedobrého. Potom spatří přistávat malou kosmickou loď. Vystoupí z ní bytost podobná Dailům. Matou ho jen bíle vlasy. Chipol považuje cizince za odpovědného za zmizení Dailů - a vystřelí.

V následujícím souboji nemá nezkušený Daila žádnou šanci a Atlan toho asi 14 letého chlapce vezme na palubu LÉTAVICE. Pokusí se o únik a Atlan ho musí podruhé chytit. Následně se společně s lodí pokus analyzovat chlapcovu řeč. Poté co je program translátoru přichystán, je Chipol ochoten s Atlanem komunikovat. Přesto je připraven bělovlasého při vhodné příležitosti obelstít. Vypráví o Caironu, čtvrté planetě, kde žije Dailům podobný národ Batherů, který necestuje vesmírem. Jejich kněží jsou zřejmě také mimosmyslově nadaní (druhý psionický zdroj). Atlan mu naopak vypráví o Osvíceném a o EVOLO. Pokusí se Dailovi vysvětlit, že svou rodinu už nikdy neuvidí, ale to si Chipol nechce připustit. Chlapec s ním chce každopádně na Cairon.

Atlan se domnívá, že Chipolovu rodinu unesl Osvícený. Zřejmě ho cesta z Alkordoomu do Manam-Turu stála tolik síly, že bez rozmyšlení musel zaútočit na psionicky nadané, přičemž se dopustil chyby, když nechal svědka. Když z dailské lodi chtějí získat informace o Caironu, podaří se Chipolovi zavřít Atlana v jedné komoře. LÉTAVICE se ale zdráhá odvést Daila na Cairon, a potvrzuje Atlanova slova, že nemá nic se zmizením Sayumů. Atlan se po hodině osvobodí. Chipol se ho předtím také rozhodl propustit na svobodu a potkají se napůl cesty. Dojde k rozhovoru a Chipol od té doby začne Atlanovi důvěřovat. Je to především proto, že Atlan chlapce považuje za sobě rovného, což je pro Dailu neobvyklé. Díky studijním přístrojům tvrdohlavé kosmokratské lodi získají všechny potřebné vědomosti o Caironu a řeči Batherů. Poté se vydají na cestu.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A686« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
19.10.2021
1566 před NGL
31. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459506.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!