Atlan 701 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 701
Název:Město nad řekou
(Die Stadt über dem Fluß)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 700 • chronologicky • AT 702 »
Vydáno poprvé:4. března 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Arkonidan mezi Chairony

Atlan a Chipol se s LÉTAVICÍ vydají z Joquor-Sa na Cairon. Cestou tam překříží cestu tajemné kometě, která by tu vlastně neměla být, ale podle LÉTAVICE to není nic zvláštního. Po přistání na Caironu se Atlan a Daila přestrojí za obchodníky, ke kterým se jak Bathrové tak i nomádi chovají striktně neutrálně.

Chumboro, parapsychicky nadaný kněžský žák, kráčí podél polí města Umharaton a svými smysly zkoumá okolí. Pak zachytí velký, temný stín, který jeho vědomí nutí k otevření. Krátce na to pozná, že se musí jednat o zlého ducha, a vrátí se zpět do Umharatonu.

Na tržišti v Umharatonu vychvalují obchodníci své zboží; Auferhan a jeho bratr Jodanon bojují všemi triky o zákazníky a nepoznají, že Herakeš, Chumborův malý bratr ukradne cennou róbu. Mladík to udělal pouze z žertu, chce zboží opět vrátit, ale předtím mu jí vezme jeden z kolemjdoucích. Bathrové jsou šokováni a jsou připraveni okradenému obchodníkovi nejen nahradit róbu, ale i kupní cenu. Přikazuje to princip harmonie, což je současná teorie kněžích. Chumboro po návratu mluví se svým bratrem a chce zjistit se svým Wahakú, zda skutečně kradl nebo jen prováděl darebáctví - ale nemůže myšlenky a pocity mladšího číst. Zděšeně se vykrade tajně z města, aby prozkoumal fenomén zlého ducha, kterého z toho viní. Přitom se zřítí a zůstane zraněný ležet na úpatí hory.

Dříve než se mohou dostat do nejbližšího města, najdou Atlan a Chipol zraněného kněžského žáka. Atlan přiloží k těžce zraněnému svůj aktivátor buněk, ten přesto dostane infekční horečku.

U brány do města čeká již mnoho obchodníků na vpuštění, ale na tržišti nejsou momentálně žádná volná místa. Pouze Atlanův povoz smí projít, protože vezou zraněného novice. Po příchodu dovnitř je zraněný Bathery odveden do zakázané oblasti.

Od Auferhana a Jodanona se Atlan dozví, že došlo k několika případům, kdy kněží přišli o své wahakú; Atlan za tím tuší Osvíceného. Potom na Umharaton zaútočí nomádi; při útoku je prolito podivuhodně málo krve, neboť Bathrové se omezují jen na nejnutnější obranu. Atlan hned vidí, proč; když se nomádi dostanou před třetí městskou hradbu, je bez okolků vyprázdněna velká vodní nádrž, která nomády vypláchne z města. Také nomádi nevěnovali útoku příliš mnoho sil; téměř to vypadalo jako generální zkouška, protože když se dostali před třetí hradbu, se vším klidem začali odpočívat a posilňovat se. Atlan je z toho více než překvapen.

Mezitím se Atlanovi s Dailou podaří proniknout do zakázané oblasti. Jsou pak zatčeni a předvedeni před velekněze Ghaidora. Atlan se musí podrobit zkoušce ducha, aby dokázal, že není žádným zlým duchem. Souhlasí a je připoután k lůžku. Pod psionickým vlivem kněžích se Atlanovo tělo asi desetkrát zprůhlední, potom se ale opět zpevní. Během této doby má Atlan dojem, že ho Bathrové chtějí přemístit a mohli by ho dostat zpět na Arkon. Brání se proti tomu ze všech sil a aktivuje kódové slovo, které mu předali kosmokraté: Warnhagher-Ghynnst. Když bude na toto slovo intenzívně myslet, řekli mu kosmokraté, měl by být vržen zpět na Kran - nestane se ale nic a Atlan skončí v bezvědomí.

Společně s Chipolem je potom na obchodnickém voze vyhnán z Umharatonu. Když Atlan opět přijde k sobě a dozví se od Daily, co se stalo, rozhodne se odjet do nejbližšího města Bakholom a počíhat si tam na Osvíceného.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A701« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál