Atlan 698 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 698
Název:Záchrana ANIMY
(Die Rettung ANIMAS)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 697 • chronologicky • AT 699 »
Vydáno poprvé:11. února 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3818 = 231 NGL
Boj o živoucí kosmickou loď

VIRGINIA vletí do systému Doomhirn a z něj se vydá pátrat po ANIMĚ. Atlan vychází z toho, že se živoucí kosmická loď skrývá někde v okolí Doomhirnu, a čeká na znamení. Současně nechá Ariena Richardsona prozkoumávat okolní planety, jako je Desertstone. Na ní je objeven objekt, který na první pohled připomíná ANIMU. Musí to být náhodná souvislost.

Mezitím na Jordobanu v systému Jord Pana: humanoidní Jordobanové se mají tak dobře, že si vlastně vůbec na nic nestěžují. Přesto především žáci vstupují do lóže Určovatele. Jsou loajální k Promautům, kteří nad nimi neviditelně vládnou ve jménu Fazety Yog-Man-Yoga, přesto ho ale chtějí poznat. K určovatelům patří také bratři Kalpers a Monter Otoul, Hapet Minnorr a Korasch Nyp. Myslí si, že ho najdou v oblasti jižního pólu, kde se v hloubce 1100 metrů nachází kovový objekt o průměru 450 metrů.

V Orlím hnízdě rozvinuje Zářící z Janzonborru svou pletichářskou síť. Vycházeje z toho, že Atlan zahynul, je jeho dalším cílem ANIMA. Po kosmické lodi jdou ale i ostatní Fazety a proto začne pokládat falešné stopy. Tento úkol převezme Promauti z Jordobanu, kteří tajně produkují protoplazmatické kuličky, které budou roztroušeny po celém Alkordoomu.

VIRGINA nakonec zaměří druhý objekt, který se podobá ANIMĚ. Přitom objeví Yog-Man-Yogovi protoplazmatické kuličky a z toho usoudí, že Fazeta kosmickou loď ještě nenašel. Aby sehnali další informace, rozhodne se Arkonidan navštívit planetu Jordoban, o které se dozvěděl na Zuynamu.

S pomocí krtka se Určovatelé prokopávají do hloubky (pokud by subplanetární objekt byl skutečně sídlem Promautů, musel by disponovat transmiterem). Když se dostanou k cíli, objekt se otevře a mladí Jordobanové stojí o něco později proti neznámému. Myslí si, že je to Promaut.

Na palubě živoucí kosmické lodi už Dhonat dávno ztratil pojem o čase. Zkoumač stepi žije na palubě KORÁLU, ANIMA, která přistála na jakési planetě, je oslabená a trpí nedostatkem energie. Nakonec jsou objeveni a ANIMA ztratí trochu ze své deprese ze ztráty Atlana. Podle všeho se svět jmenuje Hirnox.

Promaut je umělý tvor a je absolutně loajální vůči Yog-Man-Yogovi. Podobá se tři metry velké medúze se sedmi nohama. Nachází se v centru své koule a má bezpočet robotických pomocníků. Disponuje velkou počítačovou kapacitou a je si jistý, že ANIMU vypátrá. K tomu má ke startu připravenou lodi GRIFFONE. Promaut přibližování Jordobanů je svému sídlu od počátku pozoroval. Chce je poznat a spolupracovat s nimi. Mladí Jordobanové uslyší o hledání ANIMY a jsou ihned připraveni Promautovi (a tím i Fazetě) pomoci. Transmiterem se přesunou na GRIFFONE, který ihned vyrazí. Jejich prvním cílem je Hirnox, kde ANIMA jistě byla. Následně mají pokračovat k Orlímu hnízdu.

Když GRIFFONE na místo dorazí, je už živoucí kosmická loď objevena dalšími astronauty. Promaut je rovněž na palubě a rozkáže zahájit palbu na ostatní. O něco později je ANIMA přesunuta dovnitř lodi a dojde ke vzpouře 14 mladých Jordobanů. Jsou Promautem zklamaní a žádají propuštění. Převezmou velení a GRIFFONE se vrátí zpět na Jordoban.

Na domovském světě jsou starší Jordobani zděšení, protože se obávají pomsty Fazety. Na druhou stranu je ANIMA vůbec nezajímá a Dhonat může poslat rádiovou zprávu Atlanovi. Arkonidan v tu dobu už přilétá k Jordobanu.

Mezitím revoluce Určovatelů změní směr. V televizní konfrontaci požadují starší Jordobané opětovné ustanovení Promauta a doufají, že v tomto případě nedojde k žádným represáliím ze strany Fazety. Během přenosu unikne Promaut ze své cely, pokusí se dostat do své centrály, zabije a zraní přitom několik mužů a je nakonec sám zabit. Pak na místo dorazí Atlan a ANIMA získá zpět svou starou velikost a sílu. S nadějí, že Yog-Mann-Yog neprovede žádnou trestnou akci, ale jen nasadí nového Promauta (pravděpodobně zpočátku se silnou podporou Ocelové hordy opustí živoucí kosmická loď a VIRGINIA systém Jord-Pana. Jejich nový cíl se jmenuje MEMORIUM.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A698« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!