Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 697
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 697
Název:Konec KOLÉBKY
(Das Ende der WIEGE)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 696 • chronologicky • AT 698 »
Vydáno poprvé:4. února 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: prosinec 3818 = 231 NGL
Stalo se to roku 5000 dle Osvíceného

Třetí pravá ruka RHM-3 je sběrač a pochází z Jádra Alkordoomu. Je navlečen v postroji, protože nemá vlastní kostru. Rozkazy ho přivedou na bezejmenný svět, kde v boji porazí Arachnoidy. Následně je RHM-3 těžce zasažen, utrpí částečnou ztrátu paměti a zaútočí na něj agresivní Canyonský letec, velký pták s rudým peřím. Krátce na to ho Ocelový naláká do rafinované pasti, je chycen, odvlečen na neznámé místo a tam uvrhnut do hlubokého spánku. Když se RHM-3 probudí, neví, kolik času uplynulo. Stojí před Fazetou Yog-Mann-Yogem, kterého doprovází jeho Diamanty. RHM-3 dostane rozkaz zabít bytost jménem Atlan a nemá jinou možnost, než poslechnout, protože v jeho zbroji vězí malý host, který ho při odmítnutí instrukcí otráví.

VIRGINIA se pomalu stahuje ze sektoru Janzonborr. Loď Celesťanů se musí mít na pozoru před loďmi Ocelové hordy. Souřadnice systému Doomhirn, kde leží poslední známé stanoviště ANIMY, nejsou známé. Znenadání zachytí Arien Richardson nouzové volání Samaritána Cupera ze Sambolu. Podle všeho byla KOLÉBKA OPATROVÁNÍ napadena a potřebuje pomoc. Volání náhle skončí a je možné, že robot vypadl. Atlan nechá změnit kurz VIRGINIE a ta dorazí ke světu podobnému Marsu. Na něj KOLÉBKA, která na to nebyla stavěna, dosedla. Z Robothome, jak Arkonidan planetu nazve, se ohlásí Samaritán Huik a znovu prosí o pomoc. Celesťané chtějí přistát s pomocným člunem.

PERLA DVOJČETE, téměř 3000 metrů velký kulovitý křižník, který dostal RHM-3 k dispozici, se po sestřelení KOLÉBKY schoval do zaměřovacího stínu slunce. Když se potom objeví VIRGINIA, chce Eherne-38 neprodleně udeřit. Sběrač ho ale nabádá k opatrnosti a chce vše nejdříve pozorovat. Je ale připraven Atlana, který je mu zcela lhostejný, zabít. Možnost dohody (včetně vlastního přežití) si chce RHM-3 zatím ponechat.

Po přistání ohlásí Birzka Mycara blízké nebezpečí. Následně se přiblíží kov požírající zvířata a začnou ohlodávat trup KOLÉBKY. Loď Samaritána už pravděpodobně nepůjde zachránit, protože na zvířata nepůsobí energetické zbraně. Krátce na to se potvrdí, že se v systému zdržují jednotky Ocelové hordy.

S maskovaným pomocným člunem chce RHM-3 nouzově přistát na pouštním světě. Jako doprovod si vyrobí několik umělých bytostí, což je na PERLE snadné. Jedná se o dýchače metanu Lanzena, vodního živočicha Coase, kovojedlíka Barrka a jedno medůzovité stvoření, které údajně potřebuje gravitaci kolem čtyř gravů. RHM-3 se vydává za Sběrače a v masce sluhy ho doprovází Eherne-38. Jejich údajné historce, že byli napadeni velkou lodí, je uvěřeno a jejich loď LORANDA přistane.

Barrk, Coas, Lanzen a medůzovitá bytost se vydávají za zraněné a jsou převezeni do KOLÉBKY. Barrk projeví všestrannost a začne se sabotážemi. Předtím chytil dvě kov žeroucí zvířata a nyní je vypustí. Lanzen není ve skutečnosti žádný dýchač metanu, může se pohybovat kdekoliv na palubě KOLÉBKY, stejně jako medúza. Coas je ve skutečnosti transportní kontejner pro dva 20 centimetrové bytosti Cira a Base, kteří okamžitě začnou se sabotážemi; jejich prvním cílem je Coas, kterému vypustí z nádrže vodu - mrtvý pacient, který Samaritány přivede k zoufalství. Před svou smrtí ale může Coas informovat Atlana, že čtveřice tu byla jen kvůli sabotážím. Tři zbývající umělé bytosti se následně potulují KOLÉBKOU a cíleně páchají velké škody; když na ně pomalu doléhají roboti, zničí se sami implantovanou trhavinou, Cira a Base zabije jeden z pacientů (neexplodují).

Samaritání, kteří našli obranný prostředek proti kov požírajícím zvířatům, musí KOLÉBKU opustit, protože zkáza je příliš velká. Evakuují sebe a své pacienty do rychle vybudované základny asi 50 km daleko.

Mycara pozná, že v postroji Sběrače vězí dvě individua. Rychle vyjde najevo, že Sběrač má nějaký rozkaz a asi 20 cm velký červ tlačí na jeho splnění. Cílem může být jen Atlan, kterého má pravděpodobně zabít. Atlan se nechá společně s Almergundou zajmout od Eherne-38 a RHM-3, kteří se s LORANDOU vrátí na PERLU, kde má být Atlan vyslechnut. Pod vlivem drogy pravdy (která na něj díky buněčnému aktivátoru nepůsobí) prozradí, že VIRGINA může být zničena určitým rádiovým impulzem. Eherne-38 opustí výslechovou místnost, Atlan se s pomocí transversální teleportérky Almergundy přesune s RHM-3 opět na VIRGINII, kde Sběrače neprodleně paralyzují. O něco později ho osvobodí od malého parazita. Eherne-38 přejde do útoku; dříve než může být VIRGINIA zničena (údajně funkčním) rádiovým impulzem, vypustí Arien Richardson trhavinovou nálož, kterou odpálí rádiový impulz, zatímco VIRGINIA zmizí do lineárního prostoru; Atlan a VIRGINIA jsou považováni za zničené. PERLA zničí vrak KOLÉBKY a opustí systém.

Když se RHM-3 probudí, vrátí se mu vzpomínky. Je třetí pravá ruka MEMORIUMU a sbírá pro tuto umělou bytost informace na okraji Sluneční stepi u Jádra. MEMORIUM, které je chráněno takzvaným štítem neskutečnosti, archivuje všechny aktivity Osvíceného uvnitř Alkordoomu.

Po polovině dne se VIRGINIA vrátí zpět na Robothome. Samaritáni se rozhodnou trvale se na planetě usadit a starat se zde v budoucnu o pacienty. Pro RHM-3 to ale znamená konec, protože na planetě zanechaný vysílač odpálí jeho postroj. Yog-Mann-Yog tak může přeci jenom triumfovat.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A697« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)