Atlan 695 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 695
Název:Útěk z Orlího hnízda
(Flucht aus dem Adlerhorst)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 694 • chronologicky • AT 696 »
Vydáno poprvé:21. ledna 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3818 = 231 NGL
Ve spárech Yog-Mann-Yoga

Arien Richardson se společně s Birzkou Mycarou stáhne do ústranní na Crynnu, aby přemýšlelo všem, co se to v Alkordoomu děje. Přitom v bdělém stavu zažije všechno kolem plazmatické bytosti Kleckse a Atlana. Následně se před Celesťanem objeví Colemayn, hvězdný tramp. Vypráví o bohu a o světě kosmokratů a mocností chaosu, jakož i o Atlanovi, který je držen v zajetí v Orlím hnízdě, umělém světě Fazety Yog-Mann-Yoga, který je také nazývaný Plivátko. Richardson se rozhodne Atlanovi pomoci. Nejdřív se chce ale rádiem spojit s Benjaminem Bozem Briggsem a rezignovat na funkci požárníka. V tuto chvíli Clemayn zmizí beze stopy a zůstane po něm klenot, který vypadá jako dvojitá mince.

Z posledních myšlenek hvězdného trampa ví Mycara, že mince se nazývá Sambol a že ve velké nouzi může přinést pomoc. Kromě toho jim Colemayn předal souřadnice Orlího hnízda. Poté co mu to Birzka oznámí, naváže Richardson rádiový kontakt s B.B.B. Popřeje mu hodně štěstí na jeho misi a dá mu k dispozici 60 metrovou VIRGINII, která s 38 dobrovolníky vyrazí z New Marionu, aby Richardsona vyzvedla na Crynnu. Cíl leží v sektoru Janzonborr.

Mezitím dorazí Atlan jako zajatec do Orlího hnízda. Je s ním i Wasterjajn Kaz, Duun a Almergund. Příliš toho z umělého světa neuvidí a Fazeta Yog-Mann-Yog se také skrývá. Roboti Ocelové hordy vysvětlí, že se Arkonidan má stát biologickým Diamantem. Tím by stál v hierarchii Hordy (Ocelový, Kovový, Diamant) přímo pod Fazetou. Ačkoliv o to nemá žádný zájem, musí se podrobit zkouškám (většinou duely proti různým protivníkům), aby sám nepřišel k úrazu.

Ze své centrály Arkonidana pozoruje 2.50 metru vysoký a obézní Yog-Mann-Yog. Zářící, který disponuje pozoruhodnými mocenskými prostředky, má vlastně jen jeden cíl, a to zlomit vládu Osvíceného a získat jeho moc. K tomu potřebuje schopného nižšího velitele, a tím se má stát Atlan. Aby toho dosáhnul, má proti bělovlasému jako další bojovat biologická umělá bytost Klecks. Zářící je přesvědčen, že si Atlana skrze vítězství podrobí. Bezhlavý tvor hraje dlouho neškodného. Má silnou vůli a touží utéct od Tlusťocha, jak Fazetě říká. Možná mu k tomu bělovlasý poskytne možnost.

Dalším protivníkem je bezhlavá bytost. Zatímco s Atlanem bojuje, Klecks ho osloví, a Atlan plazmatické bytosti uvěří. Pak dojde k patové situaci, s čímž je ale Fazeta spokojen. Yog-Mann-Yog chce teď sám nastoupit proti Atlanovi, který si může vybrat zbraně. Nositel buněčného aktivátoru si vezme kombimet a Almergund. Fazeta se tomu jen směje a tím dokáže, že o schopnosti Kjokerky nic netuší.

Po příletu do sektoru Janzonborr musí být VIRGINIA na pozoru, protože robotské lodi Ocelové hordy jsou prakticky všude. Přesto dorazí malá loď k modré obří hvězdě, která je vzdálena jen několik málo světelných roků od Orlího hnízda. Tam se zastaví a Mycara začne naslouchat. Najde Kleckse a potom také Atlana. Nastane čas, zasáhnout.

Když Atlan v doprovodu jednoho Ocelového dojde pro Almergundu, zůstane v cele Klecks jako zajatec. Protože cítí, že cela není odposlouchávaná, nechá se poznat jako spojenec. Má možnost otevřít dveře cely, a tak začne jejich útěk. Duun dokáže ve správném okamžiku přivést Atlana a Almergundu. Kromě toho Klecks oznamuje, že současný Diamant v současnosti nasazuje proti vetřelcům CHARONY.

Přes všechnu opatrnost je jejich útěk brzy odhalen. Klecks pak pocítí, že nastal čas. Atlan je v nebezpečí a Duun ho s druhou Kjokerkou pomocí transverzální teleportace přesune k nim. Útěk dále pokračuje a skončí u transmiteru, který Klecks dokáže obsluhovat. Fazeta v průběhu boje ukázal, proč se mu také říká Dvojče. V případě paralýzy nebo smrti nastoupí ihned nové tělo.

Uprchlíci dorazí ke vnějšímu postu Corp, kde si ukradnou loď. Odstartují s ní do vesmíru a mají dobrou šanci. Nikdo ale nemůže vědět, že se o tom Yog-Mann-Yog dozví a provede Nouzové vypnutí, které je známo jen jemu. Bioparaziti zachvátí všechno na Corpu, čímž je pro Zářícího kapitola Atlan uzavřena.

Nálada Arkoindana se ještě zvýší, když se najednou vynoří VIRGINIA, kterou na cestu poslala Mycara. Richardson nabere Atlan a jeho společníky a loď následně unikne CHARONŮM. Pak jsou ale objeveni paraziti, kteří se začnou rychle šířit. VIRGINIA o něco málo později provede nouzové přistání na neznámém světě. Tam Richardson zlomí Sambol - a mentální hlas oznámí brzký příjezd Samaritána z Alkordoomu.

Volání Samaritána je zachyceno také v Orlím hnízdě. Yog-Mann-Yog ví, že je to tabu, přesto rozkáže Diamantu zasáhnout.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A695« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!