Atlan 694 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 694
Název:Služebník Osvíceného
(Diener des Erleuchteten)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 693 • chronologicky • AT 695 »
Vydáno poprvé:14. ledna 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3818 = 231 NGL
Boj s neviditelným robotem

Pod velením Ariena Richardsona bylo z planety Birzt ukradeno 80 kontejnerů s psionickým potenciálem, pomocí kterých se má vyplnit osmidenní ultimátum robota Osvíceného na dodání 50 kontejnerů. Když dorazí do systému Kahrmacrynn, jsou Arienovy Vosy zachyceny energetickou sítí. Na palubu přejde neviditelný robot a otevře jeden psionický kontejner, aby překontroloval zboží. Potom mohou lodě pokračovat. Kontejnery jsou přeneseny do určeného skladiště.

Arien a Flora Almuth, nová Čarodějnice z Mesanthoru, začnou bojovat proti robotovi (a tak i proti Osvícenému), zatímco Buster McMooshel do kontejnerů nainstaluje téměř neviditelnou trhavinu, která má po odvezení kontejnerů zničit robotovu loď. Birzanka Mycara je přitom velmi nápomocná; sice při Arienově akci na Birztu oslepla, její parapsychické smysly zesílily. Nemůže sice číst myšlenky, dokáže ale vnímat všechno, co se v jejím okolí děje. Není to omezeno jen na planetu, na které se nachází. Pozná, že první pokus o přípravu kontejneru, by skončil výbuchem. S její pomocí se umístění trhaviny podaří. Arien označí Mycaru za všesměrnou zaměřovačku, ona sama si říká satelit. Nakonec kontejnery beze stopy zmizí, což vede k podezření, že v Pyramidonu musí být skryté transmiterové spojení, které je později opravdu nalezeno. Mezitím ožije psionický potenciál vázaný v plazmatické hmotě ve třech kontejnerech, které byly přeneseny na robotské lodě. Vědomí je tvořeno stovkami Birzů, a chce se pomstít bytostem, které toto způsobily jejich národu. Začne si říkat Birzduch. Zároveň vzniknou také ještě Birzorkán a Birzžár (v budoucnu označování jako Pseudo Birzové, jejichž paraschopnosti pomalu sílí. Dokáží se osvobodit z kontejnerů, toulají se robotskými loděmi a bojují proti všem ostatním.

Lodě se vydají na cestu ven ze systému Kahmacrynn. Předtím ještě zničí tři malé, nezalidněné měsíce druhé planety, aby demonstrovaly svou moc. Dříve než se dostanou do lineárního prostoru, jsou odpáleny nálože. Osm z dvanácti lodí je zničeno, dvě další značně poškozené, dvě vypadají neporušeně (na jedné z nich se nachází Pseudo Birzové). Protože mezitím bylo nalezeno transmiterové zařízení v Pyramidonu a to má jako jedinou protistanici robotské lodě, vydají se čtyři akční komanda, každé se třiceti Crynskými brigadisty, transmiterem do lodí, aby se jich zmocnily. Uvnitř dojde k několika bojům, zatímco jsou lodě zvenčí napadány Vosami. Postupně jsou roboti zničeni, přičemž někteří jdou na účet Pseudo Birzům. Tyto tři bytosti převezmou nakonec tvar dvou Crynnských brigadistů (jeden Thaťan je okopírován dvěma Pseudo Birzy), oba brigadisti jsou následně zabiti a jejich kopie přejdou transmiterem na Crynn.

Lodě začnou aktivovat sebedestrukci. První výbuch stojí několik životů, ale protože ostatní jsou rychle evakuované, obejde se zničení dalších dvou bez obětí. Také lodě, na které se nachází Arien, se chce zničit; Arienovi se podaří navázat rádiový kontakt s robotem a přesvědčit ho, aby loď nevyhazoval do vzduchu. Místo toho má odletět do Jádra k Osvícenému a předat mu zprávu o událostech. A kromě toho ještě poselství, že od nynějška ze sektoru Kontagnat nedostane už žádný tribut. Potom Arien bez újmy unikne transmiterem.

Na Crynn se dostane několik neviditelných robotů a spáchají několik atentátů. Když exploduje jedna velkoelektráran, jsou zničeni také roboti, ne ale explozí, nýbrž náramným účinkem gravitace. Nápadné je, že se v blízkosti nacházeli dva crynnští brigadisté - stejně jako u dalších atentátů. Oba brigadisté jsou následně nalezeni. Mycara pozná, že se jedná o bývalé příslušníky jejího národa, kteří hypnotickým tlakem nutí jiné gardisty v blízkosti k dalším atentátům. Když se jim Mycara představí jako členka jejich národa, ustanou Pseudo Birzové náhle s hypnotickým útokem, zmizí ale okamžitě v koncentrované palbě teď už neovlivňovaných vojáků.

Colemayn tyto události pozoruje nejprve z vnějšku, později z vnitřku Pyramidonu. Když je po všem, vynoří se před Arienem Richardsonem a vypráví mu, že Atlana zajala Ocelová horda a že ho Arien jako jediný může osvobodit. Dává mu den na rozmyšlenou, potom Colemayn opět zmizí.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A694« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!