Kombimet

Jako kombimety jsou označovány různé druhy osobních zbraní a pušek, které mohou emitovat hned několik druhů energetických paprsků.

Přehled

Princip těchto oblíbených víceúčelových zbraní spočívá v technologii MVH děl. Střelec může během okamžiku přepínat mezi módy dezintegrátor, termozářič nebo paralyzátor. To umožňuje vysokou flexibilitu, aniž by sebou musel uživatel nést více než jednu zbraň.

Existuje nepřeberné množství typů a jejich variant. Výkonově a velikostí sahají od miniaturních verzí, určených k sebeobraně, přes těžké zbraně bezpečnostních složek až k energetickým puškám vojáků. Mimo běžné konstrukce stojí speciální zařízení, které umožňují vystřelení dalších druhů paprsků. „Ruční“ zbraně Haluťanů tak kupříkladu disponují agregáty k emitování intervalových a impulzních střel.

V 15. století NGL byl na Size vyvinut kombimet typu AS-347. Žertem je tato zbraň nazývána „sigašnikov“ (PR 2566).

Popis funkce

Konstrukcí se kombimety podobají jiným energetickým zbraním. Požadovaná energie je získávána z napájecího článku a poté je přes řadu zesilovačů přivedena do transformátoru. Následně ji emitor vyšle hlavní ven ze zbraně. Transformaci energie v měniči a hyperkrystalových relé řídí složitá regulační technika, původně syntronická, po nástupu hyperimpedance pozitronická. Právě způsob zpracování v měniči určuje výsledný druh vystřeleného paprsku.

Zdroje

PR 2207, PR 2566, At 696

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál