Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 120
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 120
Název:V říši krále mučitelů
(Im Reich des Folterkönigs)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 116 • chronologicky • AT 122 »
Vydáno poprvé:21. ledna 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 31. Tedar až 33. Tedar 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Útěk ze Sepulkorvatu - peklo tisíce mučení
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ se nechá poznat

Farnathia - vezeňkyně Slepého Sofgarta

Ta-Amonte - Atlanův spolubojovník

Slepý Sofgart - král mučitelů z Ganberaanu

Argee - vrchní strážce Slepého Sofgarta

Mladý Krystalický princ Atlan vydávající se za Satago Werbota a jeho průvodce Kelese Ta-Amonte se stále ještě nacházejí ve vstupní zóně Sepulkorvatu. Postupují pomalu stále dál do pevnosti Slepého Sofgarta, se stále zvětšujícím se rizikem, že je Kralaseni odhalí. Po příchodu téměř do centra Sepulkorvatu jsou oba muži osloveni dvěma roboty, kteří se ptají na identifikační číslo a příkazy. Atlan a Ta-Amonte nemají jinou volbu, než přístroje vyřadit. Díky šťastné souhře náhod nevyvolají poplach. Jejich cestu neustále křižují transporty s politováníhodnými vězni.

Nakonec uslyší oba muži hlasy. Atlan pozná Slepého Sofgarta, který se baví s někým neznámým a vydává rozkazy. Brzy se dostanou do haly, jejíž podlaha připomíná šachovnici. Slepý Sofgart se oddává partii Garrabo. Figurkami jsou zajatci. Sofgartův protivník je Argee, vrchní dozorce v Sepulkorvatu, který upadl nemilost, protože s jedním vězněm pocítil soucit a zabil ho příliš rychle. Z bezpečného úkrytu pozorují Atlan a Ta-Amonte krutou hru.

Argee je na nejlepší cestě prohrát, což se rovná jeho smrti. Vzhledem k blízské smrti nadává Argee velitele Kralasenů a přeje mu pomalou, bolestnou smrt. Vyzbrojen kovovou tyčí se řítí napříč hrací plochou k Sofgartovi, který na něj s ledovým klidem čeká s namířeným paprskometem.

Atlan a Kelese Ta-Amonte vyskočí ze svého úkrytu a běží ke Slepému Sofgartovi. Ten nejdříve chladnokrevně zastřelí Argeeho, pak se věnuje oběma kamarádům. Atlan a Ta-Amonte bleskurychle zastaví a uklidní Sofgarta, zatímco mu napovídají, že ho chtěli zachránit před útokem.

Sofgart jim poručí odložit zbraně. Vzhledem k hojnému počtu robotů nemají na výběr. Na otázku velitele Kralasenů, kdo jsou, jak pronikli do pevnosti, kdo je jejich velitel, dají jen vyhýbavé a nedostatečné odpovědi. Kromě toho je vstup do tohoto sektoru Sepulkorvatu zakázán pod trestem smrti. Aby si zachránil život a eventuálně svobodu, vyzve Atlan Slepého Sofgarta k partii Garrabo. Sofgart přijme. Vyhoví také prosbě nezabíjet vyřazené figurky.

Už po několika tazích Sofgart pozná, že má co dělat se znalcem. Kralasen partii prohraje. Přivolá Atlana a Ta-Amonteho ke svému řídícímu pultu. Atlan bleskurychle sebere Slepcovu zbraň a vezme ho jako rukojmí. Sofgart musí poslat roboty pryč z haly. Potom se Atlan ptá, kde je Farnathia. Dále požaduje, nechat dívku přivést a připravit kosmickou loď, se kterou by mohli opustit Ganberaan. K tomu ale Sofgart musí navázat kontakt s centrálou. Stiskne několik tlačítek na řídícím pultu, načež se kolem něj vybuduje energetický štít. Atlan a Ta-Amonte se dají na útěk. Pokusí se uprchnout na plošinu. Dojde k přestřelce s hlídkou Kralasenů. Atlan s nimi udělá krátký proces a zabije Kralaseny paprskometem. Aby vytvořil zmatek, otevře Krystalický princ mnoho vězeňských cel a vyzve zatčené, aby cely opustili. Ta-Amonte získá také paprskomet, který sebere zabitému Kralasenovi.

Slepý Sofgart není schopen učinit vhodná protiopatření. Je zmatený emočním zářením osvobozených vězňů a vydává nesmyslné pokyny. Bývalí vězňové se ozbrojí a zaútočí pomstychtivě na každého Kralasena, který se jim postaví do cesty. Chaos v Sepulkorvatu narůstá.

Během krátké přestávky se údajný Satago Werbot svému věrnému spolubojovníkovi Kelesemu Ta-Amontovi představí jako Krystalický princ Atlan. Ta-Amonte ujistí Atlan o svém přátelství.

Oba muži pokračují dál v cestě a dostanou se znovu do haly, ve které Atlan vybojoval partii Garrabo. Tentokrát je místnost prázdná. V další hale jsou napadeni Kralaseny, které podporuje pět bojových robotů. Všichni Kralaseni a roboti padnou zkušeným bojovníkům za oběť. Kelese Ta-Amonte je ale také zasažen a krátce na to zemře.

Atlan je přinucen pokračovat od nynějška sám. Od jednoho osvobozeného vězně, který je zřejmě pod hypnotickým vlivem, je zaveden do vězeňského traktu, kde se nachází Farnathiina cela. Přehodí si dívku přes rameno a hledá cestu na povrch hory. V Atlanovi vzrůstá nedůvěra nad relativně snadném osvobozením Farnathie. Když dorazí na náhorní plošinu, na tyto myšlenky prozatím zapomene. Na transportním pásu se přibližuje k budově, ve které jsou umístěny kluzáky. Potkají mnoho Kralasenů, ale ti na ně neútočí. Atlanova nedůvěra se znovu probudí. Všechno jde příliš hladce. Kromě toho se Krystalický princ ptá, jak ho Farnathia v masce Sataga Werbota mohla tak rychle poznat. Krátce před kluzáky je zadrží tři Kralaseni. Atlan musí dva žoldnéře zastřelit. Třetí Kralasen vstoupí s oběma prchajícími do kluzáku a ukáže jim směr do Perkora. Zachytí rozkazy Slepého Sofgarta, který ruší poplach uvnitř Sepulkorvatu a zakazuje pronásledování kluzáku. Chce se o uprchlíky postarat osobně. Nad džunglí selže antigrav kluzáku. Atlan provede nouzové přistání v koruně obrovského stromu, při kterém zemře Kralasen. Farnathii a Atlanovi se nestane nic. Po namáhavém lezení se dostanou na lesní půdu. Než se dostanou na náhorní plošinu, musí projít bahnitou půdou. Narazí na velkou kolonu Osmikousačů, které je začnou nemilosrdně sledovat. Teprve po dosažení vodního příkopu kolem osady Perkora je nebezpečí zažehnáno.

Atlan a Farnathia překonají sto metrů širokou a rychle tekoucí řeku s pomocí voru. Potom se vydají na vzestup k plošině. Po příchodu do Perkory se dočasně stáhnou do neobsazené ordinace. Tam se projeví hypnotické ovlivnění Farnathie. Považuje se za majetek Slepého Sofgarta a chce Atlana zabít. Dívka ohrozí Atlana paprskometem a naváže minikomem spojení se Sofgartem. Atlan si ale všimne, že Farnathia proti vlivu bojuje. Pokusí se oblouznění zlomit, zatímco vypravuje o Gortavoru a jejím otci. Farnathia zamíří na Atlanovy nohy. Sofgart na ní naléhá, aby konečně střelila.

Krátký moment nepozornosti dá Atlanovi příležitost, aby dívku odzbrojil a vypnul vysílačku. Podaří se mu Farnathii přesvědčit, aby znovu navázala spojení se Sofgartem a napovídala mu údajnou smrt Sataga Werbota, kterého zastřelila, když na ní chtěl zaútočit. Sofgart slibuje, že Farnathii odveze. Brzy na to přistane poblíž ordinace a vydá se k domu. Ze strachu z velitele Kralasenů tomu nepřihlíží ani jeden žoldák. Sofgart vstoupí do budovy a chce vidět mrtvého. Atlan opustí úkryt a vezme Sofgarta jako rukojmí.

S jeho kluzákem opustí Perkoru. Na kosmodromu Ganberaanu stojí malá kurýrní loď. Slepý Sofgart vydá rozkaz, aby k lodi byli přivedeni čtyři astronauti z řad zajatých Arkonidanů. Bývalý příslušníci flotily obsadí kurýrní loď a připraví ji ke startu. Farnathia vstoupí také na loď.

Atlan se Sofgartem opustí kluzák a jdou ke vstupu. Atlan odhalí svou a Farnathiinu identitu. Slepý Sofgart je v rozpacích. Atlan mu předá poselství pro Orbanaschola III., ve kterém znovu požaduje své zákonné právo dědice imperátora Velkého impéria. Krystalický princ přejde na palubu kurýrní lodi, která bez obtíží opustí svět mučení.