Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 121
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 121
Název:Práh k nicotě
(Die Schwelle zum Nichts)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Dědictví Bernalů
« AT 119 • chronologicky • AT 123 »
Vydáno poprvé:28. ledna 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: před tisíciletími
Stalo se to v daleké minulosti - hvězdný národ přesáhl hranice dimenzí

Kdysi dávno, hluboko v minulosti:

Toulminth je čtvrtá ze sedmi planet slunce Ovendeno. Soustava leží v oblasti galaktického centra a je domovem zelených, 1.70 metru vysokých humanoidních Bernalů. Je to vysoce rozvinutá civilizace a čas průkopnických kosmických letů má už dávno za sebou. Přesto Bernalové už neprovozují žádné kosmické lety, protože jim je pobyt ve vesmíru nepříjemný. Usilují o dokonalost zatímco duševně zrají a pokračují ve vývoji.

Biofyzik Posser Egk Flangkort právě ukončuje experiment, při kterém inteligentní Bernalka Sagnin Lorafa slouží jako pokusný objekt. Flangkort přivede Bernalku experimentálně k dokonalosti - a něco víc. Stane se přesně to, čeho se biofyzik obával. Lorafa zmizela, když dosáhla dokonalosti, v nadřazeném kontinuu.

Flangkort samozřejmě ví, že existují také nedokonalí Bernalové. Pro ty existuje dokonalá lékařská péče. V případě selhání jsou nemocní Bernalové vyřazeni a posláni do takzvané země nemocných. Nicméně biofyzik vidí špatnou budoucnost: všichni Bernalové přejdou při dosažení dokonalosti na vyšší existenční rovinu a Toulminth zůstane opuštěný. Flangkort má velké pochybnosti, zda je tento stav skutečně tak hodný usilování.

Flangkort nejdříve své experimenty a obavy probere s příteleme Sigmarem Kjellonem. Ten vidí v Lorafině zmizení skutkovou podstatu vraždy a vypoví Flangkortovi přátelství. Biofyzik obžaluje na to sám sebe a postaví se před soud, který ho osvobodí, protože Lorafa se dala dobrovolně k dispozici a Flangkort nikdy nepočítal s tím, že pokus proběhne úspěšně. Je rehabilitován vládou. To ale neučiní Flangkorta šťastným, protože došel k rozhodnutí dovést svůj národ k dokonalosti, ale aby nemizel.

Trváním procesu ztratil Flangkort mnoho času a vývoj Bernalů nezadržitelně postoupil. Cítí se přinucet sáhnout po drastických prostředcích, aby zabránil, že jeho národ dosáhne stavu dokonalosti. Do vodního čerpadla nasadí maličkou spórovou kulturu, která spustí epidemii. Onemocní 62 milionů Bernalů. Ztratí vědomí a potom dva dny pociťují trýznivou nevolnost. Nedojde ale k žádným obětem. Brzy na to jsou mikroorganismy objeveny a zneškodněny. Jako zdroj epidemie je identifikováno vodní čerpadlo. Je objeven zničený robot. Šílený atentátník musí být co možná nejrychleji objeven.

Tu a tam ho navštěvuje jeho družka Poola Sangtru, která vychovává jejich syna Jondara. Flangkortovy úvahy zahrnují také jiné hvězdné národy. Chce zabránit, že také oni budou usilovat o stav dokonalosti a tím půjdou vstříc neštěstí.

Biofyzik využije druhého kroku, aby zabránil vývoji Bernalů. Předseda vědců Napral Egk Simenk je znepokojen z posledních událostí. Vychází z toho, že jako zodpovědného označí jednoho nemocného Bernala. Když Simenk tento poznatek získá, objeví se před ním náhle zakuklenec, aby ho unesl. Flangkort unese celkem 35 členů vládnoucí vědecké rady, mezi jinými i Gernok Egk Subra a Odna Egk Protima. Únos neslouží jen k vyvolání chaosu a odvrácení národa z předepsané cesty. S 21 osobami ovládá duchovní elitu národa podle svého.

O dva dny později propustí Flangkort, stále ještě nepoznaný, unesené na svobodu. Teď spustí Possert Egk Flangkort třetí atentát, ačkoliv se v něm všechno proti tomu protiví. Nechá ale Gernokovi Egk Subrovi předat zprávu, ve které varuje před blížící se pohromou. Flangkort v poselství sděluje, že bude zničena jedna důležitá budova.

Umístí mnoho malých náloží do všeobecného výpočetního střediska, potom odlétá do úkrytu, ve kterém věznil členy vlády a kde uložil míšní vzorky, které odebral uneseným. Ze vzorků vyrobí pragen. Výpočetní středisko zanikne v atomovém výbuchu. Čtyři Bernalové, kteří mají noční službu, zemřou

Uprostřed noci navštíví Poola Sangtru schůzi vládnoucí vědecké rady. Informuje Napral Egk Simenka a Gernok Egk Subru o svém podezření, že její druh Possert Egk Flangkort musí být hledaným atentátníkem. Simenk a Subra se pověsí Flangkortovi na paty a překvapí biofyzika, který se zabývá výrobou pragenu. Flangkor je znovu obžalován. Je mu odebrán jmenný dodatek »Egk« (ten označuje příslušnost k vládní radě). Possert Flangkort se přizná ke všem bodům obžaloby, využije ale příležitosti, aby široké veřejnosti, která zajímavý proces sleduje, předal svoje varování. Vylíčí svou verzi přechodu do nadřazeného kontinua, ve kterém se Bernalové nemají dobře. Jejich smyslové orgány vypovídají službu, jsou v něm vidět jen bez konturní fleky, které nazývá mihotání času, a mezi kterými se Bernalové bezcílně prohánějí. Na konci přelíčení ho vypoví do země nemocných.

V zemi nemocných Flangkort rychle pozná, že zde může dotáhnout do konce svůj druhý plán, na kterém už dlouhou dobu pracuje. Pacient Timpeh se mu stane spolehlivým pomocníkem. Flangkort si vezme jablka Tedoh. Timpeh bojuje proti příznakům horečky přesně podle instrukcí vědce pomocí chladné vody. Touto koňskou léčbou se postará Flangkort o vyřazení mikroorganismů ze svého těla, které mu tam úřady implantovali a které vysílají zrádné elektromagnetické záření. Také Timpeh se musí těmto mukám podrobit. Teď jsou vytvořeny všechny předpoklady, aby mohli zemi nemocných nepozorovaně opustit.

Biofyzikovi se pomalu podaří izolovat původních 31 pragenů svého národa. Z televizních zpráv zjistí Flangkort, že jeho apel nezabral a Bernalové se znovu přibližují k dokonalosti.

Oba Bernalové se odeberou k opuštěnému kosmodromu, aby tam ukradli jednu ležící šípovitou a asi 50 metrů dlouho robotskou kosmickou loď. Na palubu odnesou nádržku s prageny. Zbraněmi přinutí oba kontrolory v řídící věži kosmodromu k odstartování kosmické lodi. Potom se Flangkort a Timpeh stáhnou s kluzákem pryč.

Napral Egk Simenk zorganizuje honu po obou prchajících. Flangkort, který Timpeha vysadil v pusté krajině, se vzdá. Ale ještě, než ozbrojené síly zasáhnou, začne to, čeho se Flangkort už dlouho obával. První Bernalové překročí práh k nicotě do čtvrtého rozměru a začnou mizet. Zůstane po nic opuštěný svět.

Prageny, psionický balík s vědomostmi Bernalů je od té doby na cestě. Pokud někdy narazí na inteligentní bytosti měl by jim tyto vědomosti předat. Ale to je hudba budoucnosti. Possert Flangkort je jeden z posledních Bernalů, kteří Toulminth opustí a přejde do nadřazeného kontinua.