Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 119
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 119
Název:Plasmamutant
(Der Plasma-Mutant)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Plasmamutant
« AT 118 • chronologicky • AT 121 »
Vydáno poprvé:14. ledna 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed listopadu 2842
Lordadmirál zasahuje - konec Mocného je blízko

Když se poslední svobodní lidé na planetě Wagtmeron, jako jsou Stuckey Folus, Thow Tanza nebo Kazinger Erfgo, ráno v táboře Cosmidů probudí, zjistí, že zmizeli černí havrani, kterým se také říká Cosmidové. Něco se zřejmě dalo do pohybu a je proto vyslán poslední kluzák na hlídkový let k městu Sverkon. Sverkon je strašidelně tichý a obyvatelé ho zřejmě opustili. Oba muži obletí Sverkon a narazí na silnici, která vede k jižně ležícímu kosmodromu, na zmizelé obyvatele. Ovlivnění se přibližují k oběma cirkusovým lodím ORBAG MANTEY a COMOTOOMO. Mocný chce zřejmě opustit svůj hlavní stan v systému Kargnickan.

Amlor Petrefa, direktor kosmického cirkusu ORBAG MANTEY, dostane od odnože Mocného, který se nachází na palubě cirkusové lodi, rozkaz odstranit důležité stopy z Wagtmeronu. Mocný počítá s přistáním vojsk USO na planetě. Mimo město ležící klinika má být srovnána se zemí. Stejně tak mají být odstraněny stopy v opuštěném dole. Petrefa se o tento úkol rozdělí se svým asistentem Kinke Seibladem.

Mocný se považuje za toho, který všechno spojí a ve kterém spočívá moc. Svět kolem sebe vidí jako rozpolcený. Musí ho spojit. Mocný je přitom prastarý a může využít tisíciletých zkušeností. Považuje se za nepřekonatelného - a přesto se mu do pocitů na krátkou dobu vkradl strach.

S vysoce výkonným kluzákem odlétají Petrefa a Kinke Seiblad z kosmodromu. Jejich cílem klinika, ve které byli vyráběni android, které potom cirkusové lodě odvážely na Plophos, tam rozsekali a pseudo Kaschkaritem nakažené orgány pašovali do orgánových bank. Do objektu jsou umístěny tři nukleární nálože. Několik minut po Petrefově odletu přiletí Folus a Tanza. Oba specialisté prohlížejí kliniku. Ve velké místnosti najdou stovky skleněných nádrží, ve kterých plavají zárodky ve výživné kapalině. Najdou zde také Rapalla, v jehož kanceláři Folus najde jednu z náloží.

Lordadmirál Atlan dorazí s 23. akčním svazem do systému Kargnickan. Vlajkovou lodí je GULLIVER, ultrabitení loď. Špionské sondy hlásí zvláštní procesy na kosmodromu Sverkonu. Proud lidí z města se rozdělil a asi 50‘000 lidí vytvořilo lidský val kolem obou cirkusových lodí ORBAG MANTEY a COMOTOOMO.

Tanza a Rapallo utečou z kliniky, zatímco Folus se snaží zachránit tolik dat o Mocném, co to jen jde. Potom se rovněž vydá na útěk. Před východem potká Rapalla, který se zdráhá opustit své pracoviště. Folus a Tanza odstartují s kluzákem a zařadí maximální zrychlení. O minutu později následuje detonace nukleárních bomb a klinika je zničená.

Stuckey Folus a Thow Tanza odlétají k opuštěnému dolu, který je dalším cílem, kde chce Mocný zahladit stopy. Amlor Petrefa a Kinke Seiblad tam už jsou a připravují náleže. Seiblad padne do rukou oběma specialistům USO. Folus zajme potom také Petrefa. Sebere nainstalované bomby. Petrefa se pak se všemi zneškodněnými náložemi vrací zpět ke kluzáku.

Kinkemu Seibladovi se podaří Thow Tanzovi uniknout. »Opovo« varování přijde příliš pozdě. Seiblad dostane také »Pa« Foluse. Petrefa a Seiblad opustí s kluzákem důl a vrátí se zpět na palubu ORBAG MANTEY.

Flotila USO stále více stahuje obklíčení kolem Wagtmeronu. Chce tak zabránit ovlivněným v útěku. GULLIVER zaujme pozici 800 kilometrů nad planetou a vypustí korvety. Pomocné čluny mají z bezprostřední blízkosti přehled o poměrech na Sverkonu a na kosmodromu. Na GULLIVERU spatří dva lidí kolem obou cirkusových lodí.

Folus a Tanza mezitím dorazí na kosmodrom a všimnou si kroužících korvet. Odlétají do města a v obchodě získají normální vysílačku. Navážou kontakt s GULLIVEREM. Po podání hlášení ohledně získaných poznatků se oba muži s kluzákem stáhnou do lesů kolem Sverkonu a spojí se znovu s Cosmidy kolem Kazingera Erfga. Přitom je tajně sleduje Kinke Seiblad a pět mužů z kosmického cirkusu. Pronásledovatele ale pozorují Cosmidé. Rebelové nachystají pro pronásledovatele past. V jedné rokli Cosmidé zaútočí. Seibladovi muži zahájí palbu. Pouze Seiblad sám unikne a může se stáhnout do ORBAG MANTEY. Jeho muži se dostanou do moci Cosmidů.

Mocný je část celku a jeho původ leží kdesi v prázdnotě vesmíru. Byl v držení človíčka, který si myslel, že s ním získá vědecké poznatky. Byl to Arkonidan Carten Schantool, který ho nechal zmutovat. Stal se Mocným, Plasmamutantem, a převzal moc nad človíčkem. A následně se začal šířit, aby nakonec způsobil splynutí všech inteligentních bytostí v galaxii. Přesto tu byl strach...

Atlan přivolá korvety zpět na palubu GULLIVERU. Dva těžké křižníky a GULLIVER sám zaútočí na cirkusovou loď. Těžká narkotizační děla omráčí asi 50‘000 lidí a přivedou tak lidský val kolem obou lodí ke zhroucení. Potom jsou vysazeni vojáci a vědci v bojových oblecích. Také Atlan opustí GULLIVER a přistane s malým kluzákem uprostřed bezvědomých obyvatel Sverkonu. Vojsko USO si prorazí cestu hlavními propustmi cirkusových lodí. Najednou mnoho bezvědomých exploduje. Vzduchem víří části těl. Mocný odpálil plazmatické kuličky v tělech politováníhodných obětí. Atlan nechá okamžitě zastavit postup vojska.

Atlan dá Folusovi, Tanzovi a Kazingerovi Erfgovi rozkaz navázat kontakt s Mocným. Tři muži se se zvláštním pocitem v břiše přiblíží k ORBAG MANTEY. Bez obtíží se dostanou k hlavní bráně cirkusové arény.

Aby se před hrozícím zákrokem USO dostali do lepší pozice, rozhodnou se Petrefa a Seiblad, že se postaví Mocnému. S robojeřábem chtějí obrovskou nádrž, ve které se plazmamutant nachází, vyzvednout z nákladního prostoru a vysadit jí do středu cirkusové manéže. Při startu by tak nádrž spálily pohonné jednotky. Alespoň takový je plán.

Když chtějí nádrž jeřábem zvednout, vytvoří se na ní trhlina, ze které vyrazí chapadlo a srazí Seiblada k zemi. Kinke Seiblad je obalen plazmou a absorbován. Šokovaný Amlor Petrefa ve smrtelné úzkosti vyběhne ze skladiště. Plazmatická bytost se zmocní ducha Kazingera Erfga. Chce vyjednávat s USO. Také Amlor Petrefa chce se své kajuty navázat kontakt s loděmi USO pomocí vysílačky. Dříve než může navázat spojení, objeví se android Einstein.

Mocný mluví skrze Kazingera Erfga. Přes Folusovu vysílačku poslouchá Atlan na palubě GULLIVERU vznik plazmamutanta a jeho požadavky. Plazmatická bytost požaduje volný odchod z obou cirkusových lodí a žádné pronásledování. Atlan chce tři dny na rozmyšlenou. Ve skutečnosti hraje o čas a nechce přistoupit na nepřijatelné požadavky. Mocný mu dá jeden den.

Pro Amlora Petrefu je situace v kabině stále prekérnější. Einstein ho informuje, že má k dispozici podklady, které prokazují Petrefovu krutou roli ve službách Mocného. Petrefa na androida zaútočí paprskometem. Einstein je na to připraven a vystřelí na direktora kosmického cirkusu. Amlor Petrefa je zasažen do krku a zemře.

Při hledání Petrefy narazí Stuckey Folus a Thow Tanza na Einsteina, které specialisty informuje o smrti Petrefy a Seiblada.

Atlan chce poprosit o pomoc centrální plazmu, rychle ale myšlenku opět odmítne, protože mu Mocný dal jen den na rozmyšlenou a vzdálenost ke Světu sta sluncí je příliš velká, aby se za tak krátký čas dala překlenout. Atlanův extramozek dostane nápad. V Quintově centru se nachází dva návštěvníci jménem Linky a Dorky. Jsou to matracovití Willíci, kojné sestry centrální plazmy. Jim by se mělo podařit přivést Mocného k rozumu.

Po uplynutí stanovené lhůty naváže plazmamutant skrze Kazingera Erfga znovu kontakt. Folus prosí o prodloužení lhůty. Mocný zareaguje útokem Erfga na specialisty. Folus pošle Cosmida do země snů. Když Erfgo opět nabyde vědomí, hrozí Mocný, že zabije obyvatele Sverkonu. Atlan vydá flotile rozkaz začít s ústupem.

Nakonec přistane SURABAJA po velením majora Alsgutt. Oba Willíci se přesunou na palubu ORBAG MANTEY. Mocný je spokojen s odchodem flotily USO a doufá, že jeho plán bude moci brzy pokračovat. Najednou zachytí telepatické poselství Willíků, kteří ho nařknou z porušení věčného zákona přírody, že každý tvor má právo na život. Podaří se jim probudit vzpomínky na čas, když byl Mocný ještě částí centrální plazmy. Poznání, že zneužil svou moc, přiměje Mocného spáchat sebevraždu. Plazma v nádrži se začíná rozkládat. Pseudo Kaschkariti se rozplynou. Einsteina a obě cirkusové lodi USO zkonfiskuje. Folus a Tanze očekávají pochvalu za hrdinskou akci. Nebezpečí pro Mléčnou dráhu je zažehnáno.