Atlan 118 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 118
Název:Cosmidové
(Die Cosmidos)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Plasmamutant
« AT 117 • chronologicky • AT 119 »
Vydáno poprvé:7. ledna 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek listopadu 2842
Poslední svobodní lidé - v boji proti přesile ovlivněných

V divočině planety Wagtmeron žije skupina neovlivněných osob. Patří k nim také Arke, který se právě od jednoho Cosmida dozví, že dva muži unikli z města Sverkon a chystají se projít Planinou bouřek. Cosmidové jsou havranovití ptáci, kteří jsou inteligentní a od svobodných kolonistů se naučili asi 500 slov. Nápadné na obou muži v Planině je, že mají jen jednu ruku. Thow Tanza a Stuckey Folus uprchli s velkými bolestmi ze Sverkonu. Na planině jsou napadeni zvířaty podobnými kunám. Na konci svých sil odrážejí útoky šíleně útočících zvířat. Teprve když dorazí na okraj lesa, dají jim zvířata pokoj. Boje pozorují černí havrani. Ve staré opuštěné meteorologické stanici najdou útulek na noc. Arke informuje Kazingera Erfga, který vede skupinu svobodných, která čítá asi padesát lidí.

Ráno 2. listopadu 2842 je stanice obletována černými ptáky. Oba specialisté USO objeví také mnoho oblehatelů. »Pa« a »Opa« věří, že byli obklíčeni ovlivněnými ze Sverkonu. Za silné palby ze svých paprskometů prchnou na okraj lesa. Z rozkazů, kterými jsou obléhatelé řízeni, zjistí Folus a Tanza, že se dopustili omylu. Obléhatelé teď oba muže podezřívají, že přicházejí ze Sverkonu a že jsou pod vlivem Mocného. Opa dokáže omyl vyjasnit a palba na obou stranách je zastavena. Obléhatelé si říkají také Cosmidové a oznámí že jsou pod velením Kazingera Erfga.

Oba muži po přemožení prvotní nedůvěry prozradí, že jsou specialisté USO. Erfgo je napůl Pozemšťan, napůl Arkonidan a jako všichni členové skupiny také astronaut. Unikli ovlivnění a schovali se v divočině. Specialisté se dozvědí víc o skupince rebelů a jejich zvláštních společnících. Thow Tanza oznámí Kazingerovi Erfgovi, že cílem obou mužů je nalézt hypervysílač a urychleně informovat USO o zjištěných vědomostech, o Mocném a o jeho plánech. Folus neskrývá mínění, že Erfgo skupinu vede špatně, protože ani po letech nedokázal získat hypervysílačku, a řekne mu to také nahlas.

Tanza a Folus se dozvědí o nepoužívaném dole poblíž města Sverkon, kde se dějí divné věci. Cosmidům se doposud nepodařilo do dolu proniknout, protože je ovlivněnými silně střežen. Další ránou vůdčím kvalitám Erfga, který doopravdy nemá mnoho talentu, je skutečnost, že kontakt s Cosmidy, kteří dokáží rozlišit ovlivněné a neovlivněné, navázali jako první ptáci. Albínovi se nelíbí, že si Tanza přisvojuje stále větší velení - zcela v rozporu s Lankou, která se do »Opa« dokonce zamiluje. Během nočního klidu v úkrytu rebelů se Erfgo pokusí Thow Tanzu zavraždit nožem. »Opa« ale něco takového dávno tušil a neleží tam, kde Kazinger Erfgo předpokládal. Je pro něj tedy snadné náčelníka překvapit, hodit mu kámen na hlavu a vyhnat ho. Pak pokračuje v přerušeném spánku.

Druhého dne se »Opa« Tanza veřejně prohlásí za velitele. Obviní Erfga z nočního atentátu. Kromě toho postaví albína před volbu, zda mu velení dobrovolně předá nebo s ním bude bojovat. Katzinger Erfgo přejde okamžitě do útoku. Nepočítal ale s Tanzovými bojovými zkušenostmi. Erfga zakryje smrť pěstních úderů. Pečlivě mířeným úderem proti krční tepně ukončí Opa boj. Cosmidové akceptují Thowa Tanzu jako nového velitele.

Jeho prvním záměrem ve funkci nového šéfa skupiny rebelů je získání kluzáku. Brzy k tomu nastane příležitost, protože ptáci ohlásí tři kluzáky poblíž jejich úkrytu. Havrani zachytí celkem dvanáct ovlivněných, kteří právě odpočívají kolem letounů. Cosmidové podpoří ptáky výstřely z paralyzátoru. Nikdo z ovlivněných neunikne dobře připravené operaci rebelů. Lidé v bezvědomí jsou spoutáni a rebelové se stáhnou s ukořistěnými kluzáky.

Jejich dalším cílem je kosmodrom Sverkonu. Tanzovi, Folusovi, Erfgovi a Arkemu se podaří neviděným proniknout až ke kotvišti ORBAG MANTEY. Zatímco členové Cosmidů provedou klamný útok na centrální budovu kosmodromu, přemůže čtveřice stráže, které jsou kolem cirkusové lodi. Zatímco Kazinger Erfgo k jištění hlídá vstupní propust, vřítí se Tanza, Folus a Arke do lodi. Stráže před rádiovou centrálou nepředstavují žádnou větší překážku. Opa namluví v místnosti své hlášení, zapne nekonečnou smyčku a aktivuje hypervysílačku.

Mezitím si jich zbytek ovlivněné posádky ORBAG MANTEY všiml a dojde k přestřelce. Folus a Tanza přijdou Arke na pomoc. Do boje zasáhnou také havrani. Trojici se podaří dorazit ke vstupní propusti. Kazinger Erfgo tam brání pozici. Lanka odveze muže s kluzákem. Rebelové zostří boje na okraji kosmodromu a pak se rovněž stáhnou do úkrytu. Akce stála život třinácti mužů a sedm lidí bylo zajato.

Rebelové začnou hledat nový úkryt, protože vězni mohli ovlivněným prozradit pozici staré skrýše. Aterne, před dávnými časy stevard na palubě jedné kosmické lodi, skutečně prozradí starý úkryt, protože je mu vsazena plazmatická kulička.

Jako nová základna se nabízí staré a z větší části rostlinami porostlé pevnostní zařízení na ostrově uprostřed široké řeky.

Tazna již mezitím plánuje nový úder. Chce se porozhlédnout v nepoužívaném dole poblíž Sverkonu. Mezi dolem a ORBAG MANTEY nepřetržitě létají nákladní kluzáky. Do štoly je jako zvěd poslán jeden z ptáků. Rebelové ho následují. Ale důl, který musel být před nedávnem laboratoří, je až na několik nedůležitých pozůstatků zcela vyklizený. Musel zde sídlit Mocný, který spojuje lidi ke společné inteligenci. Teď se pravděpodobně nachází na palubě jedné cirkusové lodi.

Rebelové opustí důl. Začne je pronásledovat pět kluzáků. Dva jsou sestřeleny. V nedalekých horách, jejichž skály představují neprostupné bludiště, se podaří vyřadit ostatní kluzáky pronásledovatelů. Cosmidové teď mají volnou cestu do základny na ostrově.

Pro rebely nastává dlouhé čekání na flotilu USO. Pokud tedy radiogram někdo zachytil a předal.

Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál