Atlan 117 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 117
Název:Město loutek
(Die Stadt der Marionetten)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Plasmamutant
« AT 113 • chronologicky • AT 118 »
Vydáno poprvé:31. prosince 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed října 2842
Vstoupí na svět Mocného - a zaplatí cenu za svobodu

Specialisté USO Stuckey »Pa« Folus a Thow »Opa« Tanza se několik dnů ukrývají mezi zvířectvem kosmického cirkusu COMOTOOMO. Protože se snaží vyhnout jakémukoliv kontaktu se členy posádky ovlivněnými Mocným, nejsou objeveni ani oběma zvířecími ošetřovali Gatchubem a Torrikem. Nakonec zpozorují, že loď přistála, a připraví se na její opuštění.

Ukáže se, že z paluby odchází celá posádka. Dorazili tedy zřejmě do neznámé centrály protivníka, který s pomocí Kaschkaritu dělal z lidí teroristy. Folus a Tanza také odejdou z paluby a poznají na základě okolních staveb, že se nachází na arkonidském světě. Následně spatří ORBAG MANTEY, která rovně stojí na kosmodromu.

Obyvatelé města se pohybují jako loutky a musí být tedy zmanipulováni. Pro Tanzu a Foluse to znamená, že musí být opatrní, aby nebyli nápadní. Nicméně zjistí, že město se jmenuje Sverkon a nachází se na Wagtmeronu, druhé planetě systému Kargnickan, které leží na jižním okraji galaktického centra. Nápadné je množství černých ptáků, kteří mimoděk připomínají pozemské havrany.

Dalším faktem je informace, že Wagtmeron je z lékařského hlediska soběstačný. Oba agenti proto začnou pátrat po lékařském centru. Když se tří Arkonidanů zeptají na cestu do lékařského centra jsou od nich náhle napadeni. Obrovskou silou, kterou by u nich nikdo nečekal, začnou zpracovávat Tanzu a Foluse, kteří ale pomalu dokáží boj otočit pro sebe. Dvojice si poté z jednoho bytu opatří čisté oděvy.

Aby se mohli dostat do lékařského centra Sverkonu, srazí Tanza zvířecího oštřovatele Torrika, který se prochází městem a náhodně zkříží cestu oběma specialistům. Tanza si vyžádá nemocniční kluzák. Poté co naloží bezvědomého Torrika, odlétají s ním oba specialisté na kliniku. V lékařském centru se nechají odvést k laboratornímu traktu, do kterého proniknou a výtahem sjedou do nejnižšího patra. V chladící komoře objeví maličké koule bioplazmy, které jsou potrubním systémem rozesílány do všech útvarů lékařského centra. Tímto způsobem jsou dokonce i novorozeňata zásobování pseudo Kaschkaritem. Odkud pseudo Kaschkarit pochází, zůstane prozatím neznámé. Folus a Tanza opustí laboratoř a odeberou se do příbytku pro hosty.

Příštího rána vyhledají Toktara, ředitele výzkumné laboratoře. Ředitel pozná, že oba muži nejsou pod kontrolou Mocného. Stuckey Folus hovoří s Toktarem, ze kterého najednou začne mluvit sám Mocný. Folusův tlak na zahájení jednání Mocný odmítne a vysvětluje, že nebude už dlouho trvat, dokud všechno nesjednotí. Potom galaktické národy budou tvořit jeden supermozek, který bude pod jeho kontrolou.

Folus a Tanza překvapí oba strážce, kteří je mají odvést do cely a uniknou z výzkumné laboratoře. Venku vůči nim stojí velké množství ovlivněných, kteří jsou bezbranní, mají ale podporu kluzáku. Výstřelem z paprskometu vyřadí specialisté USO antigravitační zařízení plavidla, přemohou piloty a odstartují s pomocí pulzačního pohonu směrem ke kosmodromu. Kluzák je ale ovládán na dálku a žene se zpět ke klinice. Po tvrdém přistání na území lékařského centra je zničena záď kluzáku, což mužům zabrání v dalším útěku. Stuckey Folus a Thow Tanza jsou přemoženi davem a odvedeni k řediteli Toktarovi. V operačním sálu je jim do pravé ruky implantována kulička s tkání. Sugestivní účinek kuličky je okamžitě patrný. Folus a Tanza jsou teď také názoru, že usilování o sloučení všech rozumných bytostí do supermozku představuje další krok evoluce.

Oba muži opustí centrum a dostanou se na centrální náměstí města Sverkon. V jedné restauraci si Tanza všimne, že není zcela pod kontrolou Mocného. Zřejmě má imunitu vůči Kaschkaritu; pravděpodobně proto, že si ho nechal implantovat už dříve na Plophosu. Účinek ale asi bude trvat jen krátce, takže specialista USO musí jednat rychle. V nestřeženém momentu ukořistí v policejní stanici termozářič a uprchne do staré městské čtvrti Sverkonu. Tam si ostrým paprskem odřízne pravou rukou. Horko sterilizuje ránu a uzavře cévy. Dříve než ho přemůže dobrotivé bezvědomí, odstřelí ruku ležící na zemi.

Když se Tanza probudí, jsou bolesti snesitelné. Zjistí, že Mocný nad ním nemá žádnou kontrolu. Tanza cítí, že ho pozorují zvědaví havrani. Ve městě potká Stuckeye Foluse, který hraje neovlivněného. Jedná se ale o lstivost Mocného, což Tanza pozná. Pod záminkou, že objevil úkryt neovlivněných, naláká Opa Stuckeye do opuštěné budovy. Tam Foluse srazí, odtáhne ho do budovy a oddělí svému partnerovi rovněž pravou ruku, kterou nakonec odstřelí. Když Folus opět nabude vědomí, prchnou oba muži před blížícími se pochopy Mocného. Jsou přinuceni stáhnout se do blízkých hor.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!