Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 116
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 116
Název:Svět tisíce trápení
(Welt der tausend Foltern)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 112 • chronologicky • AT 120 »
Vydáno poprvé:24. prosince 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 25. Tedar až 30. Tedar 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Krystalický princ na Ganberaanu - planetě hrůzy
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ hledá Farnathii

Desto Agam - člen posádky Kralasenské lodi

Ta-Amonte - Atlanův nový kamarád

Mingor - Vulther

Chytač duší - strážce světa mučení Slepého Sofgarta

Mladý Krystalický princ Atlan dorazí v masce Sataga Werbota na palubě vlajkové lodi obávaného Slepého Sofgarta na planetu Ganberaan. Od Desto Argama se dozví, že vůdce Kralasenů se svou vězenkyní Farnathií opustil loď.

V noci Atlan opustí nouzovou propustí loď. Po slezení po trupu lodi se dostane na přistávací plochu. Vzduch je naplněn hrozivým zvířecím řevem a vzdáleným naříkáním vězněných Kralasenů. Atlan se vzdálí z kosmodromu a dorazí k Pekelné bráně. Ke svému štěstí je při pokusu bránou projít odmrštěn. Poté co se zotaví ze šoku, pozoruje skupinku Kralasenů, kteří politováníhodného tvora Yahlmio strkají přes Pekelnou bránu. Tato bytos nemá tolik štěstí jako Krystalický princ. Z Yahlmio zůstane jen beztvaré cosi.

Atlanova cesta k velitelství Slepého Sofgarta vede napříč džunglí a přes bahnitou krajinu. Na jedné mýtině objeví Atlan ještěrkovitou bytost Ai-mehma, která je řetězem připoutána ke stromu. Ze stromu uniká intenzívní vůně, která přiláká Tisícezuba. Než Tisícizub pronikne k bytosti, je zabit dvěma Kralaseny lukem a šípem. Atlan zaútočí na Kralaseny a pošle je do bezvědomí. Přetne Ai-mehmovy pouta a pokusí se z něj dostat, kde se nachází Sofgartům hlavní stan. Ale Ai-mehma mluví jen svou mateřskou řečí. Potom zmizí v husté džungli.

Po krátkém putování dorazí Atlan k bahnité kaluži, která je proti šelmám zajištěna energetickým polem. Nad kaluží byl kdysi vybudován jeřáb, který slouží k vytahování asi deseti klecí z bahna. V těchto klecích se nachází někteří zajatci Kralasenů. Klece jsou spouštěny dolů do kaluže a věžni musí pod hladinou bahna bojovat o vzduch. Dříve než se stačí udusit, vytáhne šestice přítomných Kralasenů, kteří podívanou vesele sledují, klece opět z bahna. Přestávka pro vězně je extrémně krátká, protože se na ně okamžitě řítí celá hejna krev sajícího hmyzu.

Atlan je přinucen k nečinnosti, protože energetický štít je pro něj nepřekonatelný. Nezbývá mu nic jiného než pokračovat dál.

Atlan za a znovu prochází kolem podobných mučících míst, na kterých Kralaseni dávají volný průběh fantazii a pasou se na útrapách mučených.

Krystalický princ je pokousán jedovatým ještěrem. Aby si zchladil ránu, brodí se bažinou. Propadá se stále hlouběji do bahna. Krátce před utopením vytáhne Atlana šupinatá ruka na pevnou půdu. Upadne do mdlob a v horečce blouzní o tom, jak je Farnathia mučena Slepým Sofgartem. Když horečka opadne, pokusí se Atlan poděkovat svému zachránci. Zvláštní bytost ale nechce žádný vděk a po záhadných předzvěstích zmizí v džungli.

Atlan pokračuje dál a opět narazí na mučící zařízení Kralasenů. Ve skleněné nádrži je drženo tělo Arkonidana. Má volnou jen hlavu. Ve skleněné nádrži poletuje mnoho motýlů, kteří se zas a znovu zakusují do kůže muže a způsobují bolestivé rány. Zajatého hlídají jen dva Kralaseni, které Atlan přemůže. Pak osvobodí Arkonidana, který se představí jako Kelese Ta-Amonte. Po krátkém posilnění se nakonec Ta-Amonte připojí k Satago Werbotovi a chce ho doprovázet k základně Slepého Sofgarta.

Příštího rána projde oddíl Kralasenů kolem místa, kde odpočívají. Jeden ze žoldáků se chce podívat po pasti, kterou nainstaloval, a Werbot s Ta-Amontem ho přemohou. Zbytek oddílu pokračuje dál. Zajatý Kralasen se začne bránit a vběhne do své vlastní pasti.

Werbot a Kelese Ta-Amonte pokračují podél stezky, kterou přišel oddíl Kralasenů. Podle informací od mezitím mrtvého žoldnéře má ležet ve vzdálenosti asi tří dnů pochodu Sofgartova základna.

Aby postupovali rychleji, rozhodnou se oba muži přepadnout kolemjdoucí komando Kralasenů. Čtyři Kralaseni jsou zabiti. Ke kořisti patří zásoby potravin, radiotelefon a antigravitační projektor. Do klece zavření vězňové Kormane a Vulther Mingor jsou vzati s sebou.

Skupinka se konečně dostane ke Spulkorvatu, což je Sofgartova pevnost. V husté trávě planiny, ze které zvedá mohutná tabulová hora, narazí Atlan znovu na zvláštní bytost, která mu v bahně zachránila život. Zřejmě má bolesti a je na konci sil. Bytost se představí jako chytač duší, o které se na celém Ganberaanu vypráví zvláštní pověsti. Chytač duší začne z Atlana vysávat životní energii. V tom nastoupí Mingor, Vulther. Je novým Chytačem duší a má nahradit starou bytost, která u Slepého Sofgarta upadla v nemilost, protože vysávala i Kralaseny. Začne boj mezi oběma Vulthery na paraemocionální úrovni. Starý Chytač duší podlehne a zemře. Také Mingor padne vysílen k zemi. Bomba, kterou Sofgart nechal implantovat do Mingorova těla, exploduje a atomizuje Vulthera.

Atlan a Ta-Amonte se pohybují s klecí, ve které mezitím zemřel Kormane, směrem k pevnosti. Okamžitě po vstupu do pevnosti se dostanou do velké haly, ve které stojí stovky klecí a dalších přepravníků. V této hale začíná nebo končí transport vězňů. Werbot a Kelese Ta-Amonte se nepozorovaně ztratí mezi klecemi a dostanou se hlouběji do Sepulkorvatu. Každý krok přibližuje Werbota k milované Farnathii.