Atlan 115 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 115
Název:Monstrum v Quintově centru
(Das Monstrum von Quinto-Center)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Plasmamutant
« AT 114 • chronologicky • AT 117 »
Vydáno poprvé:17. prosince 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed září 2842
Boj v hlavním stanu USO - experiment se vymkne kontrole

Zatímco specialisté USO Stuckey Folus a Thow Tanza dorazili na Smogoon II a navštíví tamní cirkusovou kosmickou loď COMOTOOMO, probíhá v Quntově centru zkoumání buněčných vzorků androida Alga. Nancy Chessare je doktorem Alfem Hurtonem informována o získaných poznatcích ohledně Hrachopaměti. Vědec vysvětluje, že v případě plazmových kuliček se v tradičním smyslu nejedná o Kaschkarit, ale o fragmenty velkého buněčného shluku neznámého původu.

Vyšetření a experimenty provádí technik Perkins. Položí několik kuliček plazmy na různé výživné látky. Perkins si nevšimne, že se kuličky začnou dělit a zvětšovat. Vznikne hrouda, která opustí petriho misku, spadne na podlahu laboratoře a vyleze nahoru po noze technika. Při dotyku s holou kůží technik upadne v bezvědomí na zem a zemře.

Folus a Tanza objeví mezi artisty krotitele zvěře Stuffa Hallona, kterého Tanza zná z jedné dřívější akce. Hallon předvádí drezúrní číslo s Kaussem. Přitom ztratí kontrolu nad nebezpečným hadem a je před zraky publika zabit. Folus a Tanza předčasně opustí představení. Po krátkém hlášení pro Ira, který je kontaktní osobou na GERIKANI, se oba specialisté chtějí ucházet o místo na palubě COMOTTOMO. Tanza přijme místo krotitele šelem a absolvuje zkušební trénink s Kaussem.

V Quintově centru nezůstala tkáňová hrouda nečinná. Pokryla tělo mrtvého technika hlízovitou, bezbarvou substancí. Perkinsova mrtvola ztratí svou stabilnost a stává se amorfní hmotou. Rosolovitá placka vyteče z laboratoře, steče dolů antigravovou šachtou a opustí jí v relativně tmavé chodbě. Potom vnikne do místnosti, kde se nacházejí dva muži.

Nanci Chessare a doktor Hurtona najdou v laboratoři šaty technika Perkinse, nenapadne je ale spojitost. Oba laboranti jsou překvapeni rosolovitou bytosti a absorbováni. Objem bytosti se po jejich přijetí zvětší. Pohybuje se dál větracími šachtami dutého měsíce a hledá protoplazmu. Ve skladišti zcela dehydrovaného masa utiší svůj velký hlad. Dva chemici, kteří se zabývají testováním kvality, padnou plazmatické bytosti za oběť.

Při rychlé kontrole personálního oddělení je zjištěno, že chybí dva muži. »Ma« a doktor Hurton najdou z obou laborantů už jen šaty. Nancy Chessare spustí poplach. Je informován Ronald Tekener, Atlanův zástupce.

Na palubě COMOTOOMO jsou Folus a Tanza Buschem, personálním vedoucím, prováděni cirkusovou lodí. Když jsou kolem rádiové centrály, všimnou si, že hypervysílačka je poškozena. To vysvětluje, proč je COMOTOOMO stále ještě na Smogoon II a proč lodní velení není informováno o procesech na ORBAG MANTEY a na TERKMASU. Po návratu do kajuty zjistí specialisté, že jejich kajuta už byla podruhé prohledána.

Tanza chce vidět Kausse. Cestou ke kleci s hady objeví transparentní příčkou zajištěnou klec, do které vede chodba od zvířecí klece. V propadlině uvnitř klece se krčí napůl ochromeny Aron Yr. Je ohrožován rudým pavoukem a obrovskou dravou kočkou. »Pa« Folus otevře příčku a jde bezbrannému muži na pomoc. Oběma mužům se právě včas podaří klec opustit a zavřít za sebou.

V Quintově centru se začne situace přiostřovat. Seržant Ulf Freely a jeho kolega Harris prozkoumají skladiště a narazí na plazmatickou bytost. Navzdory zapnutým individuálním štítům jsou oba muži masou tkáně přikryti. Bytost zvětší tlak na ochranné štíty, dokud se nezhroutí. Freely a Harris jsou absorbováni.

Nancy Chessare a doktor Alf Hurton spěchají do tohoto skladiště. Navzdory Tekenerovým rozkazům nemají žádné ochranné obleky. Příčka ke skladišti je otevřena a chráněna tlumícím polem. Těžce ozbrojení muži pozorují obrovskou šedou placku. Pod tlakem palzmatické bytosti praskají stěny chodby. Hurton je napaden jedním z pseudopodiů, které bytost vytváří. Špičatými drápy opatřená pseudoruka mu strhne až na ponožky všechny šaty. Potom ho hrozivou silou vrhne skrz chodbu.

Také Nancy dostane mocný úder, který jí téměř zlomí páteř. Nakonec si opatří ochranný oděv a okamžitě jí zavolá Ronald Tekener. Pozemšťan vydá rozkaz bytost zničit, dříve než přibere ještě víc hmoty.

Nancy se vrací zpět na místo událostí. Tam už vojáci postupují proti bytosti s termozářiči. Ale z červeného zbarvení zjistí muži jen to, že bytost čerpá energii zbraní a získává tak na velikosti. Teprve když Nancy zahájí palbu z těžkého dezintegrátoru, začne se plazma stahovat. Odpaří se přitom velká část plazmy. Bytost reaguje na útoku vytvořením obrovské dutiny. Tím zvětší svůj objem a zničí zdi jako papír. Rozbije také hlavní přivaděč vody. Díky absorbci kapaliny se bytost znovu začne zvětšovat. Tekener na Chessařinu radu nařídí plnou pohotovost pro Quintovo centrum.

Na COMOTOOMO potkají Suckey Folus a Thow Tanza zvláštní bytost jménem Pong. Tučňákovi podobná bytost zná tajemství obou mužů a vypráví, že se s nimi chce setkat Anor Yr. Dá najevo, že může číst myšlenky obou specialistů. Podivuhodně mluví také o tom, že Ma v tuto chvíli drží za ruku doktora Alfa Hurtona, který nemá na sobě nic kromě ponožek. Potom se tučňák rychle vzdálí a nechá ohromené specialisty USO osamotě.

Po odeznění prvního leknutí se Pa a Opa pokusí COMOTOOMO co nejrychleji opustit. Kvůli blížícímu se cirkusovém představení panuje v chodbách a před antigravy čilá tlačenice. Oběma mužům se nepodaří COMOTOOMO, které z kosmodromu Terrakonu odstartuje téměř nouzovým startem, včas opustit. Objeví se pět androidů a eskortuje je do příbytku Arona Yra.

Chytač zvěře se od Ponga dozvěděl, že oba muži jsou specialisty USO. Yrovi se viditelně uleví, když se dozví, že se USO konečně stará o COMOTOOMO. Nesouhlasí s poměry na cirkusové lodi. Protože ale o skutečných procesech na palubě nic přesně neví, nabídne, že bude Foluse a Thanzu podporovat. Mezitím opustí loď soustavu Kalvey a vstoupí do lineárního prostoru. Na orbitě Smogoon II čekající GERAKINI musí pronásledování cirkusové lodi vzdát. Corm Damagger už může jen informovat Quintovo centrum.

V Quintově centru ještě víc eskalovala situace. Nancy Chessare je obklíčena plazmatickou bytostí. Navzdory palbě z dezintegrátoru se plazma stále přibližuje. Specialistce se podaří oddělit několik částí od hlavního těla bytosti. Ty ale neodumřou, naopak vyvinou vlastní život a na Nancy vehementně útočí. »Ma« ve smrtelné úzkosti začne divoce střílet kolem sebe. Střelí dezintegrátorem na podlahu a zřítí se vzniklým otvorem do místností pod ní, která je téměř až ke stropu naplněná plazmatickou bytostí. Nancy se potopí do plazmatu. Zapnutý individuální ochranný štít zabrání, že jí plazma hned rozmačká. Energie zbraně je téměř vyčerpána. Plazma jí ale rychle přesunuje buněčnou hmotou, protože jí jsou paprsky dezintegrátoru nepříjemné. Objeví se téměř před nohama mužů, kteří na plazmu střílí. Dostane od nich novou zbraň a okamžitě zasáhne do boje.

Tekener vydává přes vysílačku rozkazy. Informuje bojovníky, že se plazmatická bytost rozděluje na jednotlivce, které se pak ve formě kuliček kutálí mezi nohami obránců. Nancy náhodou zjistí, že se plazmatická bytost dává na útěk před paprsky paralyzátorů. S jejich pomocí se podaří plazmu ochromovat a ta je tak bezmocná proti dezintegrátorovému ostřelování. Nebezpečí pro Quintovo centrum může být definitivně zažehnáno.

28. září 2842 se COMOTOOMO vrátí zpět do normálního prostoru. Hypervysílačka znovu selže. Velení počítá s opravou trvající asi deset dnů. Do té doby bude cirkusová loď křižovat vesmírem. Aron Yr zavede oba specialisty do laboratoře, ve které je jeden android právě rozebírán na součástky.

Aron Yr naléhá krátce na to, aby se opět vrátili do svých kajut. Sotva se tam oba muži dostanou, přijde Busch, personální vedoucí, aby se zeptal, zda oba specialisté skutečně chtějí COMOTOMMO opustit. Tanza dokáže rozptýlit jeho nedůvěru. Busch nechá oba muže o samotě.

V dalších dnech dojde mezi artisty k nepokojům. Lodní velení nevysvětlí nouzový start a místo toho rozmístí po celé lodi roboty a ozbrojené týmy. Volnost pohybu specialistů USO je tak silně omezena. Po několika dnech najdou mrtvého Ponga. Někdo mu přeřízl hrdlo. Aron Yr měl zřejmě s vrahem tvrdý souboj. Ještě než si s ním mohou Tanza a Folus promluvit, zahalí ho energetický štít. Otevře se podlaha a k chytači zvěře se začne přibližovat had Kauss. Flous donutí jednoho ze strážních robotů vypnout energetické pole. Tanza hada uklidní. Potom se náhle znovu vybuduje energetické pole, které Tanzu oddělí od Kausse. Oba muži chtějí opustit tento sektor cirkusové lodi, když se objeví Ro Batten a postaví se hadovi. Kauss Battena bleskurychle zabije.

Nakonec se COMOTTOMO opět vydá na cestu. Po přistání na neznámé planetě jsou artisté vyzváni, aby se shromáždili v cirkusové aréně v dolní části lodi. Tam dostanou rozkaz opustit loď. Kdo bude jednat v rozporu s rozkazy, musí počítat s tím, že ho při startu COMOTOOMO spálí emise pohonných jednotek. Artisté, mezi nimi i specialisté USO, splní důsledně rozkaz.

Aron Yr je pověřen doplněním zásob masa. Najde dva obrovské dinosaury, býložravce se zuby tyranosaura. Speciální puškou vštípí zvířatům mikropřijímače, takže mohou být kontrolováni. Stuckey Folus a Thow Tanza, které vzal Yr s sebou na lov, se schovají v tlamách gigantů, a tak se mohou nepozorovaně opět vrátit na palubu COMOTOOMO. Aron Yr zavede zvířata do lodi. V cirkusové aréně jsou dinosauři paralyzováni a padnou na zem. Tanza a Folus opustí otevřené tlamy a proniknou do vnitřku lodi. Ukryjí se ve ventilačním zařízení za klecemi šelem. Sotva se stáhnou do nepohodlného úkrytu, naběhnou motory lodi a COMOTOOMO opustí planetu.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!