Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 112
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 112
Název:Krystalický princ a buřič
(Der Kristallprinz und der Meuterer)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 108 • chronologicky • AT 116 »
Vydáno poprvé:26. listopadu 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 22. Tedar až 24. Tedar 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Atlan ve městě kosmických lodí - mezi žoldnéři a rebely
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ se vydává do města kosmických lodí

Fartuloon -Atlanův učitel a otcovský přítel

Tirako Gamno - Atlanův společník

Slepý Sofgart - velitel pověstných Kralasenů

Guurth z Afkinisu, Parthos, Soltharius a Kelatos - Sofgartovi podřízení

Na Kraumonu se hořečnatě pracuje na opravě Fartuloonovy pevnosti, která byla zle poškozena armádou duchů a potom útokem zvířecí armády Corpkora.

Krystalický princ Atlan není téměř k zadržení. Chce bezpodmínečně vyrazit proti Orbanascholovi III.. Na mapách v kosmické lodi, která stojí poblíž základny, najde Atlan souřadnice planety Trumschvaar. Od Fartuloona získá dodatečné informace, že se jedná o vojenskou základnu Kralasenů, oněch žoldnéřů Slepého Sofgarta, který v údolí Kermant na Gortavoru unesl Farnathii. Atlan se rozhodne odletět na Trumschvaar. Tirako Gamno ho má doprovázet.

Fartuloon je schopný maskér a vytvoří Atlanovi nový obličej. Krystalický princ má na Trumschvaaru vystupovat jako Satago Werbot. Také Tirako Gamno je změněn a nese jméno Sonper Tesslet. Oba se vydávají za bývalé členy posádky HEKUAH, kteří chtěli uniknout monotónnosti palubního života a s pomocným člunem odletěli na Trumschvaar, aby zažili vzrušující věci.

Fartuloonova loď se několika transicemi dostane do blízkosti slunce Trumsch a vypustí pomocný člun s Werbotem a Tessletem na palubě. Potom kulovitá loď zmizí ve spleti hvězd Mléčné dráhy. Pomocný člun pronikne do systému Trumsch a je krátce na to hlídkovou lodí Kralasenů vyzván k identifikaci. Werbot a Tesslet jim napovídají svůj příběh a dostanou povolení k přistání.

Během příletu ke kosmodromu u Uzruhu si Werbot a Tesslet všimnou zvláštního vraku kosmické lodi. Má přibližně formu krychle s délkou hrany 300 metrů. (Poznámka: podle popisu by se mohlo jedna o fragmentální loď Posbiů)

Po krátkém výletu do zvláštní krychlové lodi, ve které narazí na zdánvlivě vnímavý kužel plný plazmy, se Atlan a Gamno setká s Horkatem. Kralasen odvede oba muže po krkolomné jízdě s kluzákem do odvodní kanceláře. Tam jsou předvedeni ke Guurthovi z Afkunisu, který má rozhodnout o jejich přijetí do oddílu žoldáků. Ve tváři zohavený Kralasan Arunt zavede Atlana a Tiraka do tréninkové místnosti. Tam mají projít zvláště působící krajinou, která pro oba muže připraví mnohá nebezpečí. Cestou jsou napadáni humanoidními bojovníky s kamenými sekerami a meči. Útočníci jsou projekce, které vyvolává impulzní vysílač ukrytý v ostnu štítů, které Werbot a Tesslet u sebe mají jako výstroj.

Následuje útok obrovských zvířat, která připomínají arkonidské Parkrindery. Dva býci se rozběhnou na oba muže, kteří se brání pomocí samostřílů. Podaří se jim zvířata skolit šipkami, které jsou vybavené explozivními hlavicemi.

Na konci testovací trasy uvítá Werbota a Tessleta Arunt a znovu je odvede ke Guurthovi z Afkunisu. Ten je začlení do žoldnéřského oddílu Slepého Sofgarta a přidělí je k pěchotě. Toto svévolné rozhodnutí se nelíbí Parthosovi, který by je radši viděl u leteckého tankového vojska. Dojde ke krátké slovní hádce mezi Guurthem a Parthosem, při které Parthos zkratuje a svou vůli se snaží prosadit násilím. Werbot a Tesslet se postaví na stranu Guurtha, takže Parthos soptící vztekem opustí místnost.

Oba noví Kralaseni letí od Arunta k příbytkům Sedmé brigády pěchoty a ohlásí se u velitele Solthariuse. Dvacet pět Kralasenů ze Sedmé brigády pěchoty nesouhlasí s hrůzovládou Slepého Sofgarta a učinilo už přípravy na útěk z Trumschvaaru. Werbot a Tesslet se připojí k mužům kolem Solthariuse. Čtyři kosmické lodi jsou do jisté míry připravené ke startu, čeká se už jen na osvobození Kelatose. Skupina kolem Guurtha z Afkunisu chce Atlana a Gamna využít, aby při údajném pokusu o osvobození zabili vůdce Kelatose. Atlan ale prokoukne dvojí hru, kterou Guurth a Soltharius hrají. Satago Werbot vyvine plán a odebere se jako údajný zrádce do hlavního stanu Parthose. Je zavřen do vězení ke Kelatosovi. Uprostřed noci se rozběhne osvobozovací akce. Tesslet přiletí s létajícím tankem a vyzvedne Kelatose a Werbota z vězení. Současně je Parthosovo velitelství napadeno Solthariusovými muži. Ale ani Parthos nezahálí a nechá napadnout velitelství Guurtha z Afkunisu.

Uprostřed noci dojde ve středu města k nukleárnímu výbuchu. Trumschvaar je ostřelován z vesmíru. Deset výsadkových člunů Maahků vysadí pozemní oddíly. Překvapení Kralaseni se začnou vehementně bránit. Vnitřní rozdíly jsou okamžitě zapomenuty. Loď Guurtha z Afkunisu je napadena Maahky, ovšem ne z tvrdostí a nesmlouvavostí, kterou Metanové jinak projevují při soubojích s Arkonidany.

Parthos dorazí se svými muži, aby Guurhovi pomohl. Ale admirál je už nalezen mrtvý. Jeho někdejší útěk ze zajetí Maahků byl pravděpodobně důvodem pro pozemní operaci. Metanové nemohli strpět takovouto potupu a našli si ho na Trumschvaaru, aby ho znovu dostali do své moci. Mateřská loď Maahků je sestřelena vlajkovou lodí Slepého Sofgarta, který se objeví nad Trumschvaarem.

Atlan a Tirako Gamno osvobodí Kelatose, který prchnul do podzemního zařízení. V jedné z podzemních místnosti objeví na stropě zobrazení sluneční soustavy s deseti planetami. Kresba je stará si 30‘000 arkonských let. V jiné místnosti je stejná sluneční soustava, tentokrát ale jen s devíti planetami a prstencem asteroidů na místě pátého světa. Tento svět byl zřejmě zničen v průběhu nějaké války.

Atlan odhalí svou identitu a překvapeně zjistí, že Kelatos je ve skutečnosti Trontor Semian, syn prvního poradce Gonozala VII. pro otázky obrany. Poté co Atlanovi odpřisáhne věrnost, podaří se mu zjistit, že Farnathia se nachází na palubě vlajkové lodi Sofgarta, která mezitím přistála, a která jí má odvést na svět mučení Ganberaan, což má sloužit jako past pro Krystalického prince. Atlan chce podstoupit riziko, aby svou milou osvobodil z rukou Slepého Sofgarta.

V ochraně veliké slavnosti, která je konána na přání Slepého Sofgarta, se Altanovi, Tirako Gamnovi, Kelatosovi a čtyřem dalším věrným vstoupit na Sofgartovu loď. Když jsou u dvou Kelatosových mužů objeveny zbraně, je vyhlášen poplach. Kelatos a jeho muži zaniknou v koncentrované palbě dezintegrátorů. Atlan a jeho zbylí muži prchnou z lodi. Kralaseni, kteří nesouhlasí s brutální vládou Slepého Sofgarta, věří, že přišla jejich hodina a zaútočí na Sofgartovu osobní stráž. Jsou ale odraženi těžkými lodními děly. Rebelové utrpí těžké ztráty. Také Tirako Gamno je těžce popálen. Atlanovi se podaří uprchnout se svým přítelem do zvláštní krychlové lodi na okraji kosmodromu Uzruh. Ještě než ho stačí ošetřit, vydechne Tirako naposledy.

V Uzruhu nastane opět klid. Dobře střežen, opustí Slepý Sofgart loď. Před očima nastoupených Kralasenů zatkne jednotlivé velitele a popraví je. Tohoto okamžiku brutality využijí zbylí vzbouřenci a odstartují se čtyřmi připravenými loděmi, ze kterých ale jen jedna unikne do vesmíru.

Kralaseni se přesunou do svých příbytků. Satago Werbot je objeven v propusti krychlovité lodi. Namluví mužům ze Sofgartovi lodi smyšlenou historku a nastoupí jako zkušební technik se specializací na tlaková pole reaktoru na palubu Sofgartovi lodi. Kosmická loď opustí Trumschvaar a nabere kurz na Ganberaan.