Atlan 113 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 113
Název:Pomsta androidů
(Die Rache des Androiden)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Plasmamutant
« AT 109 • chronologicky • AT 114 »
Vydáno poprvé:3. prosince 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec srpna 2842
Svět lidí je pro něj nový - a smrtící

Na palubě ORBAG MANTEY, která přistála na Plophosu, aby uspořádala cirkusová představení, je Jackmo Pappron vyveden z vězeňské cely. Na krátko se mu podaří uniknout strážcům. Brzy poté je opět zajat a zastřelen. Jeho srdce, které mu bylo teprve nedávno implantováno v jedné orgánové bance, je odstraněno a dočasně dáno androidovi Algovi.

Algo je po operaci schopen nového prozumnění sobě samému. Společně se 64 dalšími androidy slouží Algo jako zásobárna pro orgány, které jsou nakažené hrachopamětí a mohou být v případě potřeby propašovány do orgánových bank na planetě Plophos a tam vyměněny za pravé náhražky. Algo se začíná ptát na svůj vznik a určení. Ale jeho druhové na pokusy o kontakt nereagují. Algo proto plánuje promluvit si s jinými členy posádky. K tomu si musí nejdříve zkusit sehnat paruku a prázdný výraz očí nahradit něčím nenápadným. V noční periodě se Algo vyplíží z příbytku androidů a začne zkoumat ORBAG MANTEY. Přitom potká dva členy posádky, kteří si ho všimnou. Algo se dá na útěk, ale oba muži ho pronásledují. Najednou se v podlaze koridoru objeví otvor, ze kterého pokyne bílá ruka. Algo se chopí příležitosti a zmizí v otvoru, který opět uzavře deska. Chodbou je Algo odveden do malé komůrky. Neznámý pošle Alga zpět do jeho příbytku, dříve než bude jeho absence odhalena. Slibuje mu, že ho odtamtud za den nebo dva dny odvede. Neznámý se představí jako Einstein, android stejně jako Algo. Utekl už před pěti lety z příbytků androidů a žije od té doby v údržbářských šachtách ORBAG MANTEY. Posádka už před dlouhou dobou pátrání po něm vzdala.

AUSTRAP, vyšetřovací komise úřadů z Plophosu, zjistí, že kontaminované orgány jsou částmi androidů. Jediní androidi na Plophosu se nachází na palubě ORBAG MANTEY. Úřady mají ale svázané ruce, protože loď platí za extrateritoriální oblast.

Kinke Seiblad sám zkontroluje příbytek androidů. Všechny válendy jsou obsazeny, nikdo nechybí. Jeho pozornost se zaměří na Alga, který navzdory shonu a hluku leží se zavřenýma očima na své válendě. Teprve, když ho Seiblad osloví, otevře oči. Je nařízeno střežení ubytovny. Seiblad si o něco později na tuto událost vzpomene. Přitom ho napadne, že ve výrazu očí androida viděl náhlý nával jedné emoce: úzkost.

Po návratu z Einsteinova úkrytu je Algo očekáván Kinke Seibladem v ubytovně androidů a je paralyzován. Když Algo opět přijde k sobě, je Seibladem vyslýchán. Nomád se zajímá o probuzenou osobitost androida a hrozí důkladným vyšetřením eventuálně demontáží. Během krátké chvíle nepozornosti, ve které je Seiblad vyšen jedním členem posádky, vezme si Algo Kinkův šoker. Algo vystřelí na oba muže. Vezme si od nich paprskomet a trochu peněz. Pak se mu podaří prchnout z cirkusové lodi.

Seiblad vyšle na pronásledování asi 50 mužů. Amlor Petrefa informuje přes plazmovou hroudu ve svém příbytku Mocného o Algově útěku. Petrefova zpráva je přeměněna v telepatické signály, přeložena a předána příjemci. Odpověď přijde neprodleně. Do blízkosti Alga, ne dále než 20 metrů, musí být přiveden druhý android, aby se špatně nastaveného androida podařilo vyřadit pomocí piezomotorického spojení.

Planetární úřady nejsou nečinné. Začnou se zajímat o Alga. Je na něj posláno 80 mužů. Algo získá krátkodobě útulek v domě Lille Baffah, která se svými dětmi Signe a Fesso žije v chudobných poměrech a ve strachu z jejího násilnického muže Kolima. Algo pomáhá na zahradě a pozná emoce lásky a vzteku, když jednou večer přijde Kolim domů a svou ženu obviní z nevěry. Dojde k hádce, během které Algo Plophosana srazí. Kolim slibuje, že se pomstí a opustí dům. Uvědomí policii. Kolim zavětří obchod a upozorní také lidi na palubě ORBAG MANTEY.

Kolim Baffah a několik mužů z ORBAG MANTEY překvapí Alga v Lilleině domě. Předtím než stačí androida odvést, obklíčí pozemek policie. Dojde ke krátké přestřelce mezi cirkusáky a policisty. Osm mužů z ORBAG MANTEY přijde o život, zbytek unikne. Také Kolim Baffah je usmrcen výstřelem z paprskometu. Alga najdou policisté. Schovával se za keřem a celý boj sledoval. Algo je odveden do hlavního velitelství police v New Taylor.

Kinke Seibladovi se podaří zjistit místo pobytu androida. Dostane rozkaz a androidem Olpou navštívit policejní stanici. Oba se schovají vedle výslechové místnosti. Díky blízkosti k Algovi může Mocný přes Olpu provést silnou piezomotorickou ránu. Algovo tělo exploduje.

V následném chaosu může Kinke Seiblad a Olpa opustit budovu policejní stanice a vrátit se bez překážky na palubu ORBAG MANTEY.

Alvmutu Terlahovi nezbyde nic jiného než informovat Familii USO a událostech.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál