Atlan 174 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 174
Název:Ostrov Zlaté bohyně
(Die Insel der goldenen Göttin)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 172 • chronologicky • AT 176 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 6. Ansoor 10.498 da Ark (8023 před Kristem)
Setkávají se, aby bojovali - Ištar a Varganský kat

Křišťálový princ Atlan, jeho pěstoun Fartuloon a barbar Ra se nacházejí na dvojité pyramidové lodi varganského kata Magantillikena. Atlan se zabývá myšlenkami, jak využít vynikající varganskou technologii v boji proti císaři Orbanasholovi III. Tyto neplodné myšlenky přeruší Magantilliken, který naváže rádiové spojení s FARNATHIÍ. Morvoner Sprangk dostává od Atlan rozkaz vrátit se na Kraumon. Varganská loď nabere kurz na Tabraczon. Obě lodě začnou zrychlovat. Už při tomto manévru je patrný technologický rozdíl. Zatímco na lodi FARNATHIA je hladina hluku kvůli hukotu motorů poměrně vysoká, na Magantillikenově lodi není z motorů slyšet téměř nic. V důsledku přechodu FARNATHIA došlo ke strukturálním vibracím časoprostorové struktury. Atlan a jeho dva přátelé rozpoznají na obrazovce planetu Tabraczon. Zde si ničeho o letu nevšimli.

Magantilliken přistane s lodí na Tabraczonu. S kluzákem se čtyři lidé vydají na obrovský ostrov ve vnitrozemském moři, kde má Ištar základnu. Když opustí kluzák, objeví se obrovské bestie. Vyrazí z lesa a zaútočí na společníky. Navzdory obrovským ztrátám se do boje zapojuje stále více obřích zvířat. Vypukne skutečná bitva. Hory zvířecích mršin jsou stále vyšší a vyšší. Pilní mrchožrouti se pustí do práce a odnesou hory masa stranou.

Ke svému zděšení čtveřice spolubojovníků zjistí, že se na kluzák vrhli dva skuteční obři. Navzdory hlubokým krvácejícím ranám obři nepustí zcela zničené vozidlo. Když dojde také k útoku v podzemí, zdá se, že Magantilliken už toho má dost. Díky svému plášti odlétá z bojiště a zanechává tři přátele svému osudu.

Atlan je vtažen obřím pavoukem do jeskyně. Tam šelma zatlačí křišťálového prince do hluboké šachty, přes kterou natáhla svou síť. Atlan tak unikne jisté smrti. Pavouk ho sleduje a začne ho obalovat, aby si ho schoval na pozdější jídlo. Po zdánlivě nekonečně dlouhé době se náhle ozve jeho vysílačka. Ra a Fartuloon pátrají po Atlantovi. Protože je vysílač rozbitý, musí Atlan doufat v pomoc. Ra se ukáže jako výborný stopař a dostane se do jeskyně, kde objeví pavučinu. S nelidským úsilím se Atanovi podaří vystřelit jednu ránu z dezintegrátoru na opasku, aniž by se zranil. Druhým výstřelem se Raovi podaří určit místo emise a slaní po jednom z lepivých vláken do hlubin. Dostane se ke kokonu a zničí síť nožem a mohutnými údery. Oba muži se spěšně snaží vyšplhat k Fartuloonovi. V polovině cesty se však objeví pavouk. Začíná hon na barbara. Atlan přeřízne vlákna sítě svým nožem z nejlepší arkonské oceli. Nakonec se zvíře ponoří do hlubin. Pavouk se však pomocí rychle vytvořené nitě zachytí a znovu vyleze nahoru. Ra přetrhne i tuto nit a obří zvíře se už nemůže zachránit. Pavouk zmizí v hlubinách. Atlan na něj vyšle dezintegrační paprsky. Ra a Atlan mohou vylézt nahoru a dostat se bez problémů na Fartuloon.

Na Ištarině stanici zůstalo po masakru, který se tu odehrál, jen několik stop. Vrací se také Magantilliken. Kat přistoupí k energetické cloně, která stanici chrání, a rukama na ni vytvoří strukturální mezeru. Atlan, Ra, Fartuloon a samotný Magantilliken uniknou za štít před obřími bestiemi, které znovu zaútočí. Mezera se zmenšuje, šelmy ztrácejí chuť k útoku a vracejí se do lesa.

Muži se vydali na průzkum stanice a hledali Ištar. Magantillikenovo arogantní a namyšlené chování podněcuje hněv tří přátel stále více. Ra se jako první nedokáže ovládnout a vrhne se na Vargana, který mu dá pořádnou ránu pěstí. Do boje zasáhne Fartuloon, přitáhne skarga a zasadí mu mocnou ránu do Magantillikenova modrého pláště. Meč se odráží a jen s obtížemi ho drží břichatý krajíc. Ra vystřelí na kata impulsní paprsek, ale ten je chráněn individuálním štítem, který energii pohltí. Teprve když Atlan a Fartuloon také vystřelí své paprsky, projeví Magantilliken nějaké emoce. Vystřelí na Atana, který je nárazem energie na svůj ochranný štít vymrštěn do výšky několika metrů. Ra se neliší. Fartuloonův štít se začne smršťovat se změnou nastavení Magantillikenovy zbraně. Záblesky blesků mu mlátí do těla. Kráječ břicha zařve bolestí. Účinky této zbraně pociťuje i Atlan. Kat žádá všechny tři muže, aby se v budoucnu zdrželi útoků na jeho osobu.

V jedné části zařízení najdou čtyři muži jakousi soukromou zoologickou zahradu. Ti nejpodivnější tvorové, včetně těch inteligentních, jsou drženi v klecích. Najednou energetický štít kolem základny zhasne. Obří stvoření využijí příležitosti a vtrhnou na stanici, kde vše rozdupou. Čtyři společníci se několikrát dostanou do životu nebezpečných situací. Kolosy se nezastaví ani u centrální budovy v centru objektu. Energetické klece v zoo se zhroutí a jejich obyvatelé jsou vypuštěni do volné přírody. Ti se také okamžitě zapojí do boje. Reaktor centrální budovy exploduje. Vládne naprostý chaos. K Atlan, Ra a Fartuloonu se blíží kluzák ve tvaru modulu, který pilotuje Ishtar.

Zlatá bohyně mávnutím ruky zklidní běsnící zvířata a přiměje je vrátit se do lesa. Pak vystoupí z vozu a přiblíží se na několik stop k varganskému katovi. Mlčky stojí naproti sobě. Po chvíli si Ištar odepne opasek a nechá ho sklouznout na zem i se zbraněmi, které na něm má. Pak se sama zhroutí. Magantilliken ji zvedne a odnese k jedné z mála dosud nedotčených budov. Vargane se zastaví a položí Zlatou bohyni na zem. Kat se zhroutí a zůstane tuhý jako prkno. Ištar se probudí a oznámí třem přátelům, že Magantilliken je nějakou dobu mimo provoz. Fartuloon chce využít Skarg, aby se dostal ke katovi. Ištar ho chce nechat, protože Magantilliken už není na Tabraczonu. Tělo před nimi je jen skořápka. Magantilliken se dobije energií a pak se vrátí.

Atlan, Ra a Fartuloon jsou převezeni kluzákem na varganinskou loď s dvojitou pyramidou. Na palubě lodi se přátelé podrobí důkladné fyzické očistě. Při tomto procesu používá společnost Atlan v hygienické kabině velké výklopné těleso ve tvaru vejce, do kterého ústí mnoho malých trysek ovládaných velkým tlačítkem. Knoflík je zdoben siluetou Varganina. Mísy se zavřou a voda začne téct. Činí tak však se silou pěstního souboje a téměř nesnesitelným žárem. Robotické paže masírují a myjí Arkonida. Mezitím se na jeho tělo znovu a znovu valí proud ledové vody. Po tomto utrpení potřebuje Atlan nějaký čas na to, aby se oblékl do nového oblečení.

Ištar odvede Atlana, Ra a Fartuloona do místnosti, kde je nainstalován systém podpory života. V živné tekutině se vznáší embryo - Atlanův syn Chapat. Ištar upozorní křišťálového prince, že bude trvat dlouho, než znovu uvidí svého syna.

Magantilliken se vrací a Ištar se s ním chce znovu utkat na povrchu Tabraczonu. Požádá tři přátele, aby zůstali na lodi s dvojitou pyramidou a vyčkali na výsledek konfrontace. Atlan se však nepozorovaně vplíží na palubu kluzáku, v němž odlétá Zlatá bohyně. Ištar vystoupí z vozu a čeká. Atlan vyběhne do nedalekého lesa a všimne si shromažďujících se zvířat. Ištar používá jako oporu obrovského medvěda. Vargan vyšle své jednotky na Kata, který na zvířata střílí ze všech zbraní. Atlan se snaží dostat do Magantillikenových zad, aby mohl zasáhnout do boje ve prospěch Varganů. Ještě za pochodu lesem se ke křišťálovému princi přiblíží varganský kluzák. U kormidla je Ra, který na něj při pohledu na Atlan vystřelí impulsní paprsek. Ra zuří žárlivostí. Dopadne na zem, ale to mu nebrání pokračovat v palbě. Obviní Arkonida, že se mu snaží vzít Ištar. Ra chce rozhodnout v souboji. Dojde k prudkému střetu, během něhož oba muži spadnou z útesů do ledových vod Vnitřního moře. Chlad a vysoké vlny přivádějí Ra k rozumu. Těžké vlnolamy dopraví Atlan a Ra na malou náhorní plošinu. Snaží se vylézt na skálu, která je vysoká asi čtyřicet metrů. V malé jeskyni ve skalní stěně si odpočinou. Průchod vede hluboko do hory. Ocelové dveře, které svařují svým energetickým paprskem, uzavírají velkou halu, která je vybavena různými stroji a agregáty. O několik chodeb dál si Atlan uvědomí, k čemu toto vybavení slouží. Narazí na bílo-modrou plazmu, kterou už našli na Za'Ibbish a z níž byl vyroben vražedný Montren. V zařízeních na Tabraczonu chová Ištar své obrovské bestie kolosy z plazmy. Atlan a Ra umístí všechny termobomby, které mají u sebe, na neuralgické body a nastaví časovač na 30 minut. Po točitém schodišti a přes přepážku se dostanou na povrch planety. Znovu najdou Ištar a Magantillikena, jak spolu svádějí tichý boj. Všechna zvířata jsou mrtvá. Magantillikenův plášť ztratil barvu. Möbiův pás prudce pulzuje. Oba vargani se k sobě přiblíží a dotknou se dlaněmi.

Termobomby explodují. Ze země vyrazí ohnivé sloupy. Ištar využije příležitosti k rozptýlení a vrhne do boje všechny své síly. Magantilliken, který uvedl podzemní zařízení do chodu a hodlal je využít pro své vlastní účely, začíná ochabovat. S výkřikem se zhroutí na zem. Ištar se také zhroutí. Atlan odtáhne vyčerpanou ženu od kata a pak ji předá do Raovy péče. Ištar, vyzbrojená barbarským nožem, se vrátí k Magantillikenovi a vrazí mu zbraň hluboko do hrudi. Magantillikenovo vědomí však opustilo starobylé tělo a uchýlilo se do Ledové sféry. Atlan, Ra a Ištar odlétají s kluzákem na hvězdnou loď Zlaté bohyně. Potkají Fartuloona, který má na zátylku poměrně velkou bouli. Atlan vypráví svému učiteli o bitvě mezi Katem a Ištar. Také ho informuje, že Magantilliken se stáhl do Ledové sféry, aby se nabil energií a pak oživil buď známé tělo, nebo tělo na jednom z Potopených světů a pokračoval v pátrání po Ištar. Ištar bude potřebovat pomoc tří přátel, aby unikla katovským relikviím.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Die_Insel_der_Goldenen_Göttin« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál