Atlan 729 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 729
Název:Krystal Omirgos
(Der Omirgos-Kristall)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 728 • chronologicky • AT 730 »
Vydáno poprvé:16. září 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Obchod s Weyngoly

LÉTAVICE křižuje bez pevného cíle galaxií Manam-Turu. Colemayn, alias Fartuloon, je neustále trápen bolestmi. Když loď zaměří poruchy v hyperrádiové komunikaci, nechá Atlan změnit kurz na zdroj poruch, který je na planetě Weyngol. Zjistí, že zdrojem je vrak kosmické lodi.

LÉTAVICE přistane několik set metrů od vraku. Atlan, Colemayn, Chipol a Mrothyr se vydají na průzkum vraku. Ve velkém nákladním prostoru najdou bezpočet uměleckých děl. LÉTAVICE ohlásí útok několika kočkovitých bytostí, které na loď útočí dýkami a šípy s kovovými špicemi.

Atlan naváže kontakt s Weyngoly. Uprostřed rozhovorů se Weyngolové náhle na čtveřici přiřítí, přemohou ji a spoutají. Vězni jsou odneseni do osady Weyngolů. Trvá to nějakou dobu než je Horngvan Shyzz-Korm připraven s cizinci mluvit. Atlan a Fartuloon slíbí, že po boku Weyngolů půjdou proti neviditelným zlodějům chrámových pokladů, kteří se s vrakem lodi dostali na Weyngol. Chipol a Mrothyr zůstanou jako záruka v ochraně kočkovitých.

Arkonidan a Caluřan se smí vrátit k LÉTAVICI. Doprovází je Shann a několik Weyngolů. Přes zařízení diskové lodi jsou Chipol a Mrothyr přes náramkové vysílačky, které jim Weyngolové vrátili, informováni průběžně o situaci. Atlan Caluřanovi, vzhledem k jeho tělesnému stavu, nedovolí pomáhat při hledání neviditelných členů posádky vraku. Fartuloon všechno pozoruje z paluby LÉTAVICE.

Atlana při opětovné prohlídce vraku podporují Weyngolové. V nákladním prostoru naleznou mnoho předmětů, které byly ukradeny z chrámů kočkovitých. V chodbách pokrytých prachem a jemným pískem ale nenaleznou žádné stopy. Weyngolané začnou vynášet vzácné předměty z lodi. Nakonec Atlan objeví stopu, která ho zavede do centrály vraku. Neobjeví ale nikoho. Weyngolané odnesou všechny poklady zpět do chrámu a na Atlanovu radu je hlídají, protože ani špionské sondy z LÉTAVICE nedokázaly odhalit mezi Weyngoly žádné Služebníky Guraye.

Atlan doufá, že se měňavci sami prozradí, protože LÉTAVICE pro ně představuje jediný použitelný dopravní prostředek z planety. Aby proces urychlil, zaplete obyvatele do rozhovorů, vypráví o astronautech, cestách mezi hvězdami k cizím světům a pak nabídne místo pro asi dva tucty Weyngolů na palubě LÉTAVICE.

Shyzz-Korm dovolí Arkonidanovi navštívit Chipola s Mrothyrem. Přitom se Atlanovi podaří předat jim nepozorovaně paralyzátor a paprskomet. Mají zatím čekat na znamení.

Atlan se stáhne do LÉTAVICE a pozoruje přes sondy střežené poklady. Pozdě v noci si všimne Weyngola, který s jedním kusem běží k vraku lodi. Atlan zalarmuje stráže. Zloděj je rychle obklíčen. Dříve než ho může Atlan vyslechnout, začne se falešný Weyngole rozpadat na prach. Arkonidan vyzve stále ještě nepoznané Služebníky, aby přišli do LÉTAVICE. Jeden z nich naváže přes Chipola kontakt s Atlanem. Prosí jménem svých lidí o pomoc. Služebníci žádají o přesun do blízké sluneční soustavy, kde mají základnu. Nejdřív ale chtějí z vraku lodi přinést velice důležitý předmět.

Chipol a Mrothyr dostanou příkaz, aby utekli z vězení. Fartuloon odletí s LÉTAVICÍ k vraku. Služebníci zavedou Atlana s Fartuloonem do tajné místnosti uvnitř vraku. Je v ní uložený asi osmimetrový krystal Omirgos. Caluřana pohled na něj uchvátí. Ohlásí se Mrothyr s Chipolem. Mají v patách Weyngoly. LÉTAVICE hlásí kosmickou loď, která přávě nalétá na přistání. Cizí loď přistane mezi Morthyrem, Chipolem a osadou Weyngolů. Loď začne střílet do země různobarevnými paprsky. Pět Služebníků v tomto chaosu uteče z vraku a přejde na palubu přistanuvší lodi. Zatímco se Mrothyr a Chipol dostanou do LÉTAVICE, odstartuje loď Služebníků Guraye. Atlan je zklamaný, že znovu ztratil stopu ke Gurayovi.

Fartuloon vyjde z LÉTAVICE se svým zeleným batohem. Společně s Atlanem jde opět na palubu vraku. Před krystalem Omirgos se poslední Caluřan rozloučí se svým skorosynem. Fartuloon chce projít krystalem, který má jako cíl naprogramovaný čas, který hvězdný tramp používá jako úkryt. Chce si tam vyléčit svou nemoc, než se opět vrátí. Caluřan vezme Atlana do krystalu. Temnotou šlehají blesky, Arkonidana obklopí třpytící se jasnost. Najednou stojí Atlan opět před krystalem. Po Fartuloonově průchodu se krystal rozpadne na malé, bezbarvé kousky, které už nezáří. Atlan se vrací zpět na LÉTAVICI. Diskovitá loď odstartuje z Weyngolu.

Ve své kajutě nalezne Atlan jantarově zbarvený úlomek krystalu, který se podobá obrovskému krystalu Omirgos. Při dotyku vyšle krystal telepatické poselství. Přináší zpět vzpomínky. Atlan opět ví, že ho Fartuloon vzal do svého časového úkrytu. Prošli přes nulačasovou stezku. Dorazili k budově, která se podobala míse. Tam byl Atlanovi do pravé paže vypálen Fartuloonem symbol, který ho někde a někdy označí za autorizovanou osobu, která mu přes krystal Omirgos umožní průchod k Fartuloonovu časovému úkrytu. Potom Atlan musel rychle přes nulačasovou stezku opustit časový úkryt a vrátit se k vraku kosmické lodi na Weyngol. Vzpomínky začnou rychle blednout. Fartuloonova poslední slova slibují opětové shledání. Atlan se pomocí krystalu zbaví depresí. Kromě toho se má vymanit z otroctví kosmokratů a jejich pomocníků a postavit se na vlastní nohy. Pak se krystal rozpadne na bílošedý prach, který nasaje klimatizace.

S novou energií se chce Atlan pustit do hledání Guraye, patrona pirátů z Manam-Turu.

Aktuální data:
27.9.2021
1566 před NGL
12. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459484.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!