Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 730
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 730
Název:Kontakt s Gurayem
(Kontakt mit Guray)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 729 • chronologicky • AT 731 »
Vydáno poprvé:23. září 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Atlan na světě vyhaslého slunce

Atlan, Chipol a Mrothyr dále pátrají s LÉTAVICÍ po Gurayovi. Pak zase jednou zachytí typické hyperrádiové poruchy, které ukazují na základnu Vyslanců. Následují tuto stopu a dostanou se do sluneční soustavy Phur. Téměř zaniklé slunce leží v mračnu ionizovaného vodíku. Jediná planeta Phurthul nemá žádnou atmosféru a budí životu nepřátelský dojem, pod povrchem jsou ale velké dutiny. V těchto dutinách žijí Phurthulové.

Před asi 2000 lety byla jejich civilizace před zánikem. Síla paprsků Phuru stále ochabovala a protože nedisponovali kosmickými loděmi, zdál se být konec Phurthulů nevyhnutelný. Jen jako zoufalý pokus vyslal phurthulský prezident Parok rádiem volání o pomoc. Tento radiogram zachytila kosmická loď Vyslanců Guraye, jehož posádka právě prozkoumávala vodíkové mračno. Jak je jejich druhu obvyklé, předstoupili před ně ve tvaru Phurthulů, ale kvůli svému nervóznímu chování byli rychle odhaleni jako cizinci.

S pomocí své vyvinutější technicky rychle vyhloubili katakomby, vybudovali zdroje energie a nainstalovali stroje na výrobu potravin a dalšího zboží. Během několika let se celé obyvatelstvo stáhlo do vytvořených dutin. Jedinou podmínkou Vyslanců bylo smět v budoucnu planetu využívat jako opěrný bod, což byla prosba, na kterou Phurthulové rádi přistoupili, zejména potom co poprvé vyslechli hlas Guraye a ten se jim jevil jako zranitelný a hledající pomoc. Utajeně Velvyslanci také nainstalovali pozorovací systémy. Pro Vyslance se Phurthul v posledních 2000 letech stal důležitým výchozím bodem k jejich operacím. Je na něm umístěno množství malých kosmických lodí a transmiterové spojení umožňuje rychlý návrat na Guray, který je nutný každé tři týdny.

Atlan nechá LÉTAVICI přistát poblíž bývalého města. Po krátké době naleznou přístup do subplanetárních zařízení. Pro Phurthuly jakož i pro Vyslance je příjezd cizinců zpočátku šokem. Zajmou vetřelce, ale Mrothyrovi se po krátké době podaří prchnout.

Přes svůj komunikační systém naváže Guray přímý kontakt se zajatým Atlanem. Ačkoliv ho sám také už nějakou dobu hledá, nepozná ho a ujišťování Arkonidana, že je skutečně Atlan, nevěnuje zpočátku žádnou důvěru. Přesto je Guray ochoten poslat Vyslance Sopha, aby prověřil Atlanova slova.

Soph se odhalí jako pirát Chossoph, kterého Atlan potkal na Caironu. Shledjaí se také s Fumselem, tygří kočka je součástí Chossopha, který ji dokáže podle libosti zformovat ze svého těla a pak ji opětovně přijmout. Protože jsou teď pochybnosti o Atlanově identitě odstraněny, dojde konečně k podrobnějšímu rozhovoru s Gurayem. Ten rozsáhle informován o všech důležitých událostech v Manam-Turu a hledá pomoc nejen proti Novému Koncilu, ale obává se také příchodu »Protivníka«. Doufá, že by mohl použít Atlana jako zprostředkovatele, aby získal Osvíceného za svého spojence. Atlanovo důrazné varování zpočátku zcela ignoruje, dokonce i když Arkonidan popisuje podrobně situaci v Alkordoomu. Teprve když oznámí, od kdy Klenot nad Alkordoomem vládl, zareaguje Guray tak prudce, že zcela propadne panice.

Několik hodin vydává jen matoucí a protikladné rozkady, pak se konečně uklidní. Svolá k sobě všechny Velvyslance. Jsou to jen části jeho těla. Guray vysvětlí Atlanovi, že se od nynějška považuje za pronásledovaného a že ukončuje veškeré styky s okolním světem. Tvrdí, že se objevil jeho Protivník a on může už jen utéct.

LÉTAVICE opustí se svou posádkou soustavu Phur.