Atlan 731 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 731
Název:Pozitronické vzpomínky
(Positronische Erinnerungen)
Autor:Falk-Ingo Klee
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 730 • chronologicky • AT 732 »
Vydáno poprvé:30. září 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Robot se mění

Pre-Lo, nástroje Osvíceného, a oba zbylí Traykoni jedna a šest jsou na kosmické lodi Osvíceného a pátrají po Atlanovi. Navzdory Fartuloonově naději poznali, že Arkonidan explozi uniknul. Pro nedostatek jiných stop se Pre-Lo rozhodne vzít opět na palubu vysazeného robota Svokru. Mohl by možná nabídnout nové výchozí body pro pátrání.

Svokra mezitím zjistí důvod masivních změn v jejím naprogramování. V jakési vizi vidí sám sebe, jak na Aklardu nakládá sýr. Najednou k němu přiletí maličký útvar tvořený pozitronickými součástkami a pronikne mu zády do těla. Tyto fragmenty cizího robota v něj vyvolaly přání hledat Atlana.

Poté co je Svokra vzat na palubu, poručí Pre-Lo Traykonu-6, aby paměť robota důkladně analyzoval a v případě potřeby ho rozebral. Traykon sice během práce pozná, že má co dělat se dvěma roboty, je ale nakonec vyřazen z boje fragmentem. Ten následně do Traykona vyšle kompletní kopii robotovy paměti. Sluha Osvíceného se vnitřně stane Svokrou.

Nový Traykon-6 tvrdí Pre-Loovi, že dostal ze Svokry koordináty planety, na které se Atlan s vysokou pravděpodobností nachází. Planeta se jmenuje Domain, základne pirátů z Manam-Turu. Naberou na ní kurz.

Během cesty je Svokra několikrát duchem nepřítomný, protože prožívá zlomkovitě vzpomínky cizího robotského fragmentu, které popisují jednotlivé zastávky dlouhé cesty. Postará se ale o to, aby to skryl před Pre-Lo.

Na Domainu se Pre-Loovi přirozeně nepodaří sehnat žádné informace o Atlanovi. Kromě toho se svým arogantním a cynickým vystupováním rychle stane u pirátů nepopulárním. Když Pre-Lo ještě provede jednu domovní prohlídku, rozhodnou se nalíčit nezvanému návštěvníkovi past a zničit ho.

Pre-Lo a jeho společníci jsou nalákáni do skalní jeskyně, kde na ně spustí palbu. Přitom je zničen Traykon-1. Pre-Lo disponuje nejen vyspělejší technikou, ale především svou schopností vytvořit si z jiných živých tvorů spojence, své »díly«, zatímco do jejich těl vstřelí své nepatrné fragmenty. Útok pirátů je tak odsouzen ke ztroskotání.

Pre-Lo a domnělý Traykon-6 opustí Domain, přičemž si Svokra s sebou vezme amulet ve tvaru půlměsíce, který našel na planetě. Zatímco Pre-Lo vybere neznámý kurz, zažije Svokra poslední vzpomínkovou sekvenci, finální hodiny robota Blbouna (Blödela). Podařilo mu prostřednictvím nouzového zapojení vypustit ze sebe fragment, který pověřil nalezením a podporou Atlana1).

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!