Atlan 732 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 732
Název:Mise Zyrph
(Mission Zyrph)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 731 • chronologicky • AT 733 »
Vydáno poprvé:7. října 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Maškaráda na plantážním světě

Atlan vyhoví Mrothyrově požadavku odletět na Zyrph a pořádně se tam porozhlédnout. LÉTAVICE se ale nevydá přímou cestou, nejprve se zastaví na Zomattu. Dvojice vystoupí ve vzdálenosti 1000 kilometrů od jedné tamní stanice. Asi 900 kilometrů překonají na antigravitační plošině, která pak vypoví službu. Zamaskovaní překonají posledních 100 kilometrů pěšky. Rákosový pás je zpočátku pro Bjo Breiskolla (Atlan) a Ronalda Tekenera (Mrothyr) nepřekonatelnou překážkou. Zyrph ale použije takzvané »staré vědomosti«. Oběma kamarádům se podaří bezpečně projít skrze rákosový pás, jehož stébla jsou ostrá jako břitva.

Dříve než vstoupí na planetáž Almachartasri, kde se chtějí jako nemajetní nechat naverbovat na hledání Zomattlilií, složí Mrothyr obřího škorpióna, jehož maso je u Zyrphů pokládáno za drahocenou delikatesu.

Na plantáži je přijme předák Goswin Prinz. Dvojice se nechá najmout jako pracovní síla pro sklizně v Almachartasri. Dělník Nroukhoup se k nově příchozím od začátku chová nepřátelsky. Když Prinz vypráví o setkání obou mužů s obřím škorpiónem, rozhodne se Nroukhoup a někteří další zbavit se nových cizinců. Ještě v noci přepadnou Arkonidana a rebela, a připoutají je mezi dva stromy na okraji plantáže. Chtějí tam přivábit dalšího škorpióna, který je má zabít.

Brzy na to jsou Bjo Breiskoll a Ronald Tekener ohroženi řadou obřích škorpiónů. Z temnoty se vynoří Goswin Prinz a vyzve oba muže k řeči. Dozví se, že ukradli kosmickou loď a chtějí odletět ze Zomattu. Po tomto přiznání zničí Prinz paprskometem obří hmyz.

Den na to se Atlanovi podaří nepozorovaně si prohlédnout příbytek předáka. Nápadná mu je velká truhla. Kromě toho si Goswin Prinz tradičním způsobem uvařil obřího škorpióna a snědl ho. Arkonidan informuje Mrothyra o svém náledu, když tu náhle začně drasticky klesat tlak vzduchu. Goswin Prinz je informuje o Chapačích, kteří této situace využili, aby plantáž napadli. Dělníci se stáhnou do ubytoven. Když si Atlan a Mrothyr všimnou, že jsou v přírodě sami, zjistí, že jim je zabráněno ve vstupu do budovy. Pak chapači zaútočí na plantáž. Mrothyrovi se podaří díky »starým vědomostem« ubránit se dravým ptákům a zachrání jim tam život. Ačkoliv jim Nroukhoup usiloval o život, snaží se s ním Atlan dohodnout. Nabídne mu, že ho zavede k bohatému nalezišti Zomattlilií.

Goswin Prinz, Atlan a Mrothyr odletí ke kosmodromu se dvěma antigravitačními plošinami, na kterých je uložena také tajemná truhla, mimo dosah zaměřovacích přístrojů automatické stanice. Před kosmodrome Atlan svého druha vysadí, aby prozkoumal situaci. Při nakládání jsou kontejnery ozářeny, aby se zabránilo, že se na palubu dostane černý pasažér. Probíhají také intenzívní osobní prohlídky.

Atlanovi je rychle jasné, že bezpodmínečně potřebují povolení k odjezdu. Napadne ho proto vniknout do bezpečnostní centrály, která je podle očekávání jen nedostatečně hlídaná. Arkonidan ukradne tři ochranné obleky, které jsou vybaveny ochranou před zaměřením a deflektorem. Pak se vrátí ke svým kamarádům. Prinz ho obviní, že spolupracuje s úřady a snaží se Atlana zbít. Ten se mu vysmekne, spadne z plošiny a při nárazu do země rozbije radionáramek, který představuje jediné spojení s LÉTAVICÍ.

V ochraně neviditelnosti se pak trojice vydá ke kosmodromu. Malá klec plná obřích škorpiónů se jim málem stane osudnou. Rozběsněná zvířata zvětří blízkost Prinze a Mrothyra, kteří během Atlanovi nepřítomnosti snědli jednoho brouka. Schovají se v nákladovém prostoru dopravní lodi KASMI, do které je naložen kontejner, ve kterém je umístěna truhla. Loď odstartuje a opustí Zomatt.

Goswin Prinz se pokusí Atlana zabít ve spánku shozením ocelové desky. Arkonidana ale probudí Mrothyrův křik a duchapřítomně se dostane z nebezpečného místa. Prinz je ujišťuje o své nevině. Atlan si všimne, že si předák sundal ochranný oděv. Atlan a Mrothyr rychle následují jeho příklad a odpojí všechny agregáty v obleku, aby zabránili objevení. S pomocí dagorského chvatu Atlan překvapí Goswin Prinze, který pak po hlavě spadne do deset metrů hluboké díry. Atlan ho ale stačí chytit za nohu a požaduje, aby otevřel truhlu. Goswin s tím souhlasí. Uvnitř truhly je mnoho uměleckých předmětů a jedna hypervysílačka. Prinz je Vyslancem Gruaye, který zmeškal svolávání příznivců svého ochránce, a teď se snaží dostat poklady ke svému pánovi. Kvůli selhání vysílačky se nedozvěděl o jeho stáhnutí do ústraní.

Krátce před přistáním změní trojice stanoviště. Ochranné obleky nechají s aktivovanými agregáty v nákladním prostoru. S pomocí malé antigravitační plošiny opustí loď jednou z horních propustí. Navzdory potížím se s ní dostanou na periferii města Mhyn. Tam se zanoří do podzemního tunelu. V chudobné čtvrti najdou v jenom sešlém obydlí úkryt. Navštíví je tam Dickgeldsohn, který pozoroval jejich útěk z KASMI. Zyrpha zajímá obsah truhly. Mrothyr ho prosí o hodinu na rozmyšlenou, než uzavřou obchod.

V této době se Atlan pokouší opravit vadné hyperrádio. Před uplynutím lhůty vniknou do bytu čtyři ozbrojení Ligridi. Vezmou Atlana, Mrothyra, Goswin Prince a truhlu s sebou. Cílem jejich kluzáku je PEVNOST TANČÍCÍCH ČASŮ, která se pohupuje u pobřeží. Na plachetnici dojde k dalšímu setkání s Dickgeldsohnem, který je zavede za svým otcem Dickgeldem. Atlan představí sebe a své společníky jako historiky a ujistí Zyrphera o svém místě ve vesmírných dějinách. Dickgeld je ohromen a nabízí informace o Ligridech. Má aktivovanou obrazovku, přes kterou mohou Atlan a jeho přátelé sledovat konferenci vysoce postavených ligridských důstojníků. Hyptoni chtějí do Nové rady začlenit nově vzniklou mocnost v Manam-Turu a doufají, že získají do vlastnictví ultimátní zbraň. To se však Ligridům nelíbí, protože tato mocnost má být hodnocena podstatně výše než oni.

Při vyjednávání o obsahu truhly se Mrothyr, který na lodi vystupuje také jako Ronald Tekener, dopustí chyby. Dickgeldsohn ho osloví pravým jménem a rebel na to jednoznačně zareaguje. Dojde k potyčce, při níž upadne Dickgeld do bezvědomí. Posádce se podaří svázat Atlana a Mrothyra, jejichž totožnost je odhalena. Goswin Princ je ochromen zásahem paralyzátoru. Arkonidan a rebel jsou přivázáni ke stěžni plachetnice. Palubu zaplaví těžké vlnobití. Atlan a Mrothyr jsou v nebezpečí utonutí. Přiletí kluzáky Ligridů a vytvoří kolem lodi energetické pole.

V kajutě se probudí Goswin Princ. Aktivuje hyperrádio ukryté v truhle a přivolá LÉTAVICI. Zároveň vyšle naváděcí signál. Přes loď se přežene extrémně silná vlna. Kabinou proletí stůl a zasáhne Prince do hlavy. Vyslanec je na místě zabit.

Ligridi dostanou z lodi Dickgelda, který je plný nenávisti a požaduje, aby Atlan a Mrothyr byli zabiti. Náhle se nad plachetnicí objeví LÉTAVICE. Energetické pole je zničeno a kluzáky Ligridů jsou vydány na milost a nemilost běsnícím silám. PEVNOST TANČÍCÍHO ČASU se začíná potápět. Pomocí vlečných paprsků LÉTAVICE vyzvedne stěžeň s Atlanem a Mrothyrem z vody a přenese oba muže do přechodové komory. Disková loď prudce zrychluje. Atlan je informován, že Goswin Prinz přivolal na pomoc LÉTAVICI.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Mission_Zyrph« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál