Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 154
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 154
Název:Muž ohně
(Der Mann des Feuers)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Kámen mudrců
« AT 152 • chronologicky • AT 156 »
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec 10.497 da Ark (8024 před Kristem) / 12. Eyilon 10.498 da Ark (8023 před Kristem)
Setkání na zelené planetě - osamělý lovec se setkává s muži z hradu bohů

Atlan, Fartuloon a Ra jsou uvnitř stříbrné koule. V okolí, které je plné husté mlhy, se pohybuje mnoho spolutrpících z nejrůznějších ras. Arkonidský muž nese na zádech svazek dřeva. Muž začne stavět malou hromadu dřeva. Pomocí Fartuloonova protonového zapalovače zapálí hromadu dřeva. V záři praskajícího ohně se Ra dostane do jakéhosi transu a začne znovu vyprávět o svém životě.

Vypráví o Brisovi, lovci ze Země, který se příliš vzdálil od svého kmene a zabloudil. Padl do rukou lidožroutů, kteří se v oblasti potulují jako kočovníci. Podaří se mu přetrhnout pouta a vklouznout do stanu kmenového náčelníka. Tam najde své zbraně a zabije náčelníka. Hlídky si ho nevšimnou, a tak se mu podaří z tábora uprchnout, ale kočovníci ho brzy začnou pronásledovat. V úrodném údolí narazí na patnáct lovců, kteří se věnují přípravě šťavnaté pečínky.

Bris přistoupí k mužům. Odzbrojí ho, svážou a přivedou k ohni. Bris dostane jídlo. Má být sněden ve vesnici lovců.

Druhý den cesta pokračuje. Kočovníci zaútočí na malý oddíl. Bries se dokáže schovat pod keř. Po odchodu kočovníků se Bris opět dostane do rukou pěti přeživších lovců, kterým se podařilo uprchnout do nedalekého lesa.

Všimnou si cizince, který skupinu sleduje a nakonec všech pět lovců zabije šípy. Poté se střetne s Brisem a odhalí, že je Ra. Bris už o "muži s ohněm" slyšel.

Poté, co ukryjí mrtvé kanibaly v podrostu, se oba muži vydají na sever. Ra po nich chytře zametá stopy, protože kočovníci jsou jim stále v patách.

U táboráku jim Ra vypráví o Ištar, kterou stále miluje. Před šesti lety opustil svůj kmen, který ho považoval za poloboha. Od té doby se potuluje po zemi jako "osamělý lovec" a "ohnivý muž".

O několik dní později dorazí Ra a Bris do vesnice spřáteleného kmene. Ale náčelník, s nímž se Ra dobře znal, už nežije. Vedení kmene převzal jeho syn Moro. Vesnice je obehnána palisádovým plotem. Obyvatelé se živí lovem a naučili se také pěstovat ovoce a obilí.

Moro vzpomíná na Ra, který kdysi přinesl kmeni oheň a zanechal po sobě dva křemeny. Kameny zmizely, a aby toho nebylo málo, Kara nechala uhasit oheň. Za tuto neopatrnost má být potrestána smrtí.

Ra a Bris jsou odvedeni do vesnice. Ra si nechá přinést pochodeň a vytáhne zapalovač, který dostal od Zlaté bohyně jako dar na rozloučenou. Za oheň požaduje Kařin život. Celton si myslí, že Raův požadavek je přehnaný. Ten podá Celtonovi zapalovač a požádá ho, aby si sám zapálil. Moro přenechá Karu muži s ohněm. Ra pak pochodeň zapálí. Celton používá pochodeň k zapálení stále hořícího ohniště. Požár se vrátil do vesnice.

Kara je osvobozena z pout. Ra a Bris stráví noc v její chýši. Dívku přitahuje Bris. Při večerním rozhovoru Moro varuje Ra před jeho bratrem Celtonem, který chce zpochybnit jeho vlastnictví ohně. Ra si to již sám uvědomil. Když k nim Celton přistoupí, aby se na ohnivou hůl podíval, překvapí ho, že mu Ra vzácné zařízení okamžitě podá. Když se Celtonovi nepodaří zapalovač zapálit, jak Ra očekával, vrátí ho. Ra provokuje Celtona, který se snaží ovládnout.

Pořádá se slavnost a na návsi se zapaluje obrovský oheň. Peče se prase a podává se s hořkým nápojem. Za úsvitu je na vesnici podniknut útok. S hořící pochodní připevněnou na kopí poskytuje Ra lučištníkům dostatek světla pro dobré osvětlení. Útok je odražen. Kopí zasviští těsně vedle Raovy hlavy. Nepřišel však zvenčí, ale byl vržen z návsi. Ra v Celtonovi rozpozná zákeřného vrhače. Ačkoli nemá žádné důkazy, informuje Mora o zbabělém útoku. V poledne Ra vytáhne oštěp, který stále vězí v palisádě. Probírá podivnou příhodu s několika potulnými lovci, jak se jednomu z útočníků podařilo hodit oštěp tak, že se zasekl do dřeva zevnitř. I kdyby se jim podařilo projít palisádou, vzdálenost z jednoho konce návsi na druhý by byla příliš velká na to, aby ji jeden muž překonal. Je tedy jisté, že to musel být jeden z vesničanů, kdo po Raovi hodil oštěp. Jeden z mužů si všiml Celtona, který se obrany vesnice neúčastnil. Celton se blíží ke skupině ozbrojený těžkým vrhacím kopím a kamennou sekerou. Vyzve Ra na souboj. Celton opět mine oštěpem cíl a zaútočí na Ra sekerou. Ten drží kopí, které ho při útoku minulo, namířené na Celtona. Než stačí sekeru vrhnout, kamenný hrot pronikne Celtonovým tělem. Podlý útočník umírá na návsi. Moro nechá tělo svého bratra odnést z vesnice do lesa k mrtvým útočníkům.

Poslední noc před odjezdem z vesnice si Ra vyslechne příběh o podivném zvířeti, které se prý podobá býkovi a na čele má obrovský roh. Když se ukládá ke spánku, sní jako vždy o tom, že si ho jeho Zlatá bohyně vyzvedne a vezme ho navždy s sebou.

Po dvou dnech putování se Ra v noční tmě skutečně setká s touto šelmou, která na něj zaútočí. Osamělý lovec se mu obratně vyhne a jednorožec se řítí ke stromu. Klakson se zasekne v kufru. Ra vrazí svůj kamenný nůž do srdce potácející se bestie. S obtížemi se Ra a Brisovi podaří získat roh z kmene stromu. Podle mužů je to vynikající zbraň. Kara z masa připraví vynikající pečeni.

Kouř z ohně přitáhne pozornost společníků k obyvatelům jeskyně. Starý náčelník Sren pošle své muže pro oheň. Jeho kmen už nějakou dobu neměl oheň. Ra a Bris se od tábora vzdálili a nechali Karu samotnou. Pro muže ze Srenova kmene je tedy snadné dívku unést. Z uhašeného požáru se jim však nepodařilo vynést žádné uhlíky. Ra a Bris je pronásledují a najdou jeskyně, které slouží jako úkryt kmene. S Brisem v záloze se Ra vydává k jeskynním lidem. Ra požádá muže, aby přinesli suché dřevo. Se zapalovačem schovaným v ruce zapálí naskládané dřevo jako mávnutím kouzelného proutku. Chce s Karou opustit náčelníkovu jeskyni. Náčelník však chce osamělého lovce zajmout. Ra vyhrožuje Srenovi špičatým rohem. Šíp probodne náčelníkovi krk a okamžitě ho zabije. Další čtyři obyvatelé jeskyně musí položit život, než Ra a Karu propustí.

Ra, Bris a Kara jdou dál. Na noc se utáboří v lesním porostu. Tam jsou přepadeni a bleskově svázáni. Jsou odvedeni do velké vesnice k náčelníkovi Erokovi. Druhý den chce vynést rozsudek. Do té doby jsou drženi v zajetí v něčem, co vypadá jako stáj. Následujícího dne jsou Ra a Bris opět odvedeni k Erokovi, který je považuje spíše za hosty než za vězně. Doufá, že od Ra, osamělého lovce, získá informace o ostatních kmenech a o tom, jak nebezpečné mohou být pro jeho kmen. Bris má v plánu naučit je v příštích dnech vyrábět luky a šípy. Na oplátku se Ra naučí chytat ryby do sítí.

Někteří z Erokových mužů se vrátí z lovu a ohlásí podivně oblečené muže, jejichž kůže se leskne a je tvrdší než kámen. Nelze je zabít, protože se od nich vše odráží. Tito podivní muži pocházejí z hradu bohů, který sestoupil z nebe.

Druhý den je Ra nezastavitelný. Vydává se na cestu k božímu hradu. Bris ho doprovází a s těžkým srdcem zanechává Karu ve vesnici Eroks.

O mnoho dní později jsou oba muži napadeni hordou malomyslných kanibalů. Než se lidožrouti dají na útěk, čeká je bohatá kořist. Jeden z přeživších vypráví Raovi o nesmrtelných s tvrdou kůží, kteří metají blesky. Získávají z hor kameny protkané různobarevnými žilkami a spolu s podivnými společníky je přenášejí do obřího třpytivého domu.

Nakonec dorazí na úpatí pohoří. Tam se setkávají s uprchlíky, kteří utíkají před muži s tvrdou kůží. Ra a Bris se konečně dostanou k cizincům. A pak najdou hrad bohů. Na rozdíl od Ištarina hradu se však tentokrát jedná o obří kouli stojící na křehce vypadajících nohách.

Oba přátelé jsou spatřeni strážními roboty. Bris vystřelí šíp na jeden ze strojů. Pak se vrhne Raovým rohatým mečem na muže, kterého se mu nepodařilo zabít. Druhý cizinec popadne Brise a jedinou ranou mu rozdrtí lebku. Ra má jedinou možnost - utéct do hustého porostu.

Ra se rozhodne odejít do hradu bohů. Tam se setkává s mužem z masa a kostí, prospektorem Neelem Darmigonem. Arkonid pošle pro tlumočníka, aby mohl s barbarem komunikovat. Ra doprovází Darmigona na loď, kde se podrobí hypnoškolení. Poté, co se naučí arkonidský jazyk, má být prodán na trhu s otroky Velké říše za účelem zisku. Darmigon vezme zapalovač, který Raovi vypadl z kapsy. Je překvapen, že divoch vlastní takové zařízení, a uvědomí si, že není arkonidské výroby.

Ra si všimne, že mu chybí zapalovač, a pokusí se opustit kulovou loď. Vyskočí z otevřeného únikového poklopu a přistane v trávě. Aby si ho roboti nevšimli, odplazí se do blízkého lesa. Unaveně putuje k Erokově vesnici.

Neeol Darmigon je zmaten, jak se barbarovi podařilo otevřít zamčené dveře jeho kajuty. Nemohl vědět, že pozitronový zámek lze ovládat působením tepla. Ze zobrazovací sondy je Ra brzy spatřen. Sám Darmigon za ním letí v kluzáku. Prospektor na něj promluví a Ra mu odpoví stejným jazykem. Nakonec se barbar posadí do kluzáku. Darmigon se barbara vyptává, aby vyloučil případné nároky na vlastnictví planety pro případ, že by ji před ním objevili jiní prospektoři. Ra vypráví o hradu bohyně Zlaté bohyně, která navštívila tento svět před šesti zimami. Zdá se, že se mu paměť stále více vrací. Neeol Darmigon slíbí Raovi, že ho vezme na svou loď a bude hledat Ištar na mnoha světech.

Barbar Ra se vymaní z transu a dokončí svůj příběh. Z mlhy se k přátelům blíží otrhaná postava. Představí se jako Galderon, který se marně snažil opustit Kruh hrůzy. Ra se vrátil ke svému obvyklému mlčení. Galderon vyloví z kapes ovoce a kus masa. Fartuloonovi a Atlan se při tom pohledu sbíhají sliny. Galderon se podělí o své zásoby s přáteli a pak zmizí zpět do všudypřítomné mlhy.

Když se mlha začne rozplývat, je vidět planeta. Na tomto světě se Fartuloon a Atlan chtějí utkat s rezidentem Dovreenem.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Der_Mann_des_Feuers« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)