Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 153
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 153
Název:Cesta v kosmu
(Straße im Kosmos)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Skanmanyon
« AT 151 • chronologicky • AT 155 »
Vydáno poprvé:9. září 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina června 2843
Jsou poslové Skanmanyonu - přináší lidstvu chaos

Po různých nesnázích Lordadmirál Atlan, nadále se maskujíc za Bralta Meekera, Froom Wirtz a dívka Terrania Skeller dorazí ke zřícené kotoučovité lodi. Je zahalena v mlze, která dívku jakoby magicky přitahuje. Zřejmě se jedná o typ ochranného pole a Skellera je schopna provést je skrz. Když překročí hranici mlžné oblasti, fouká jim vstříc silný vítr. Terrania začne žvatlat, že cesta je připravena a on přijde. Dříve než stačí vysvětlit, o koho jde, probudí se z tranzu a na nic si nevzpomíná. Vítr je stále silnější a narůstá pocit chladu. Půda pod kosmickou lodí jako by byla roztavena obrovským žárem. Postihlo to jen horniny, rostliny jsou dalekosáhle neporušené. Pod vlivem extrémního chladu, který vítr přináší, se začnou rostliny rozpadat.

Na Komouiru působí také sedm Báalolů, mezi které patří také Vart Loo, Laroop a Grevier. Nepodlehli syndromu dotosvěta a vydali se prozkoumat kotoučovitou loď. Báalové vytvoří parablok, aby spojenými silami dostali loď a její posádku do své moci. Jejich plán ale selže. Na celé planetě se najednou nenachází žádný ovlivnitelný mozek. Antiové rozpustí mentální blok a pokračují dál k lodi. Svými schopnostmi se Antiové dostanou skrze mlhu. Jeden z Báalolů je ale stržen ledovým větrem a najednou jako by mu někdo odebral všechnu vodu z těla. Nakonec se rozpadne na prach, který rozfouká vítr.

Atlan, Wirtz a Skeller se probojovávají dál směrem k lodi. Cesta je stále obtížnější. Z glazurované půdy vyšlehávají neustále energetické výboje a způsobují bolest. Země častokrát působí jako magnet, takže mohou jen s námahou zvedat nohy, potom je naopak odpuzuje, takže se mohou jen stěží pohybovat. Vítr stále narůstá. Chaos dokreslují světelné jevy, které jsou vidět i přes zavřené oči. Atlan velmi trpí špatnou viditelností a extrémním hlukem. Bojí se, že přijde o rozum.

Také Wirtz podlehne vlivu kosmické lodi. Je mu vsugerováno, že Arkonidan je cizinec a stojí jeho cíli v cestě. Aby Atlana zbavil útrap, začne ho instinktový specialista rdousit. Extramozek se ale vzepře hypnosugestivnímu vlivu. V mlze se zdá, že se aktivace Wirtze na instinktivního specialistu revertovala. Atlan proto znovu vysloví aktivační formuli. Wirtz přijde k sobě a uvolní stisk kolem Atlanova krku. Černá kosmická loď je bezprostředně před oběma muži. Froom Wirtz spěchá za Terranií Skeller, která už dorazila k lodi. V blízkosti lodi nevane vítr a není tu ani mlha. Po několika krocích objeví Atlan otvor.

Také Antiové bojují proti parapsychické moci. Začínají jít po sobě navzájem. Teprve když dorazí k lodi, situace se opět normalizuje. Antiové rovněž najdou vstup a vstoupí dovnitř.

Atlan brzy narazí na Frooma Wirtze a Terranii Skeller. Dívka je stále ještě v tranzu.

Vart Loo a jeho muži jsou transmiterem přeneseni do haly, která je vyplněna sítí z jako prst tlustých pavučinových vláken. Antiové lezou po vláknech dolů. Při každém dotyku vydá síť tón. Brzy se halou rozezní hlasitá hudba. Kvůli stále sílícím vibracím začnou přístroje antiů explodovat. Skrze barvy měnící díru uniknou do menší haly, ve které se objeví cizí bytosti. Vart Loo vypálí paralyzátorem na cizince, kteří se dají na útěk. Jedná se ale o Atlana, Wirtze a Skelleru, které tamní poměry zdeformovaly k nepoznání. Antiové spustí pronásledování. Vart Loo se vrhne na Frooma Wirtzeho, kterého považuje za mnoharukou nestvůru, a instinktivní specialista ho brutálně srazí k zemi. Anti je okamžitě mrtev.

Atlan, jeho druzi a také Antiové, které teď vede Laroop, jsou sevřeni šokovými pastmi. Šokové paprsky vydávají bolestivé rány, kterými je ženou určitým směrem. Optická deformace zmizí. Po asi kilometrovém pochodu dorazí do centrální oblasti kosmické lodi.

Ve velké místnosti objeví 14 transparentních, metr vysokých nádrží, které jsou naplněny kapalinou. Na těchto podstavcích lezou sem a tam asi metr dlouzí obří červi. Z červů vychází odporný zápach. Atlan nevěří, že se jedná o stavitele kosmické lodi. Považuje je dokonce za androidy.

Terrania Skeller, která je stále ještě v tranzu, začne mluvit a vypráví dějiny Černých průkopníků:

Černí průkopníci byli již před mnoha lety (protože se počítalo s potížemi) vysláni na cestu. Nebylo ještě příliš pozdě dovést cestu vesmírem do konce. Měla se stát nejdůležitější událost v existenci vesmíru, a proto musela být tato cesta zajištěna. Znamenalo to, že všechny vesmírem cestující národy musí být postiženi syndromem dutosvěta. Průkopníci ale utrpěly velké poškození pohonu a museli nouzově odhodit oscilační krystaly nad Komouirem. Potom nouzově přistáli na Wiga-Wigo. Tam byly také vyřešeny problémy s pohonem a nyní musí být opět posbírány oscilační krystaly.

Vetřelci mají pomoci při opravách defektního pohonného systému. Potom jim bude vrácena svoboda, aby připravili národy na transport nejdůležitějšího Dobra vesmíru.

Terrania Skeller si v okamžiku, ve kterém je opět normální devítileté děvče, si může jen nejasně vzpomenout, co z pověření Průkopníků říkala. Je si jistá, že za počínáním červích bytostí nejsou žádné zlé úmysly.

Laroop se se svými Antiemi bez výhrad podvolí rozkazům Průkopníků. Také Atlanovi a Wirtzovi nezůstává momentálně žádná jiná volba, než pomoci při opravách. Transmiterem jsou přesunuti do strojovny. Na pomoc dostanou Androby.

Muži musí proniknout přímo do pohonných jednotek, a provést úpravy zevnitř. Narazí skutečně na mnoho poruch. Stroje jsou zcela cizorodé. Dojde k nehodě, při které Antie Greviera zasáhne tvrdé záření. Dostane od jednoho Androba injekci, která ho povzbudí k maximálnímu výkonu. Grevier má prozkoumat pohonné jednotky a najít chyby. Pohon se nabil cizí energií. Tuto energii je možno odstranit jen s pomocí oscilačních krystalů. Grevier, který je více mrtvý než živý, si nechá od Androbů donést krystaly, které si připevní na hruď. Oscilační krystaly se propálí skrze šaty a zaryjí se mu do těla. Jakmile Grevier objeví zdroj rušení, použije oscilační krystaly. Pohonné krystaly začnou brzy bezchybně pracovat.

Laroop nyní věří, že by mohl dostat loď do svých rukou. Kvůli zmizení Greviera v cizí dimenzi s tím ale zatím počká. Najednou si všimne, že se biomolplastová maska Bralt Meekerova obličeje začíná loupat. Objeví se Terrania Skeller a předá zprávu od Průkopníků, že děkují za úspěšnou opravu pohonu a mají Černé průkopníky opustit, aby loď odstartovala a pokračovala v úkolu. Už známé šokové paprsky zaženou Antie, Wirtze, Atlana a Terranii Skeller k transmiterovému poli, které je přemístí do koridoru vnější oblasti lodi. Na Atlanovu otázku sdělí dívka, že kdykoliv může najít místnost se čtrnácti Průkopníky.

Antiové opustí loď. Atlan, Wirtz a Terrania se otočí a proniknou opět do lodi. Černí průkopníci odstartují z Komouiru. Dívka teď ví také, kdo má být transportován na kosmické cestě - Skanmanyon.

Terrania se spojí s Průkopníky, kteří se tak dozví, že se na palubě nachází černí pasažéři. Jsou obklíčeni Androby. Pak je uzavřou do energetických zvonů a odhmotní. Atlan je napjatý, kde se trojice materializuje. Jejich cíl se dozajista nebude nacházet na Komouiru.