Atlan 82 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 82
Název:Ottac - hvězdný tramp
(Ottac - der Sternentramp)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 81 • chronologicky • AT 83 »
Vydáno poprvé:30. dubna 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Objeví se tajemný cizinec - a nabídne USO své služby

26. ledna 2842 žádá soukromá loď o povolení k přistání na základně USO Pařát v systému Vega. Velitel základny admirál Andorra je udiven, protože loď vyšle den platný identifikační signál USO, který nikdo kromě specialistů USO nemůže znát. Z malé lodi nevystoupí nikdo jiný než Ottac, hvězdný tramp. Doprovází ho Topmugg.

Ottac požaduje, aby byl ihned odveden k admirálovi Andorrovi. Pak se prostě zeptá admirála, jak by se nejrychleji dostal do Quintova centra. Velice se zajímá o zmizení Atlana a chce si o této záležitosti promluvit se svým starým přítelem Ronaldem Tekenerem. Admirál Andorra je zděšen, že Ottac toho tolik ví o přísně tajných skutečnostech.

Ottacovi se podaří spojit se hypervysílačkou s Ronaldem Tekenerem. Požaduje po Tekenerovi, aby mu dal k dispozici kosmickou loď, která by ho přímo odvezla do Quintova centra. Při rozmluvě s Tekenerem v Quintově centru předá Ottac koordináty planety, na které se vyskytuje takzvaný Redbone-Effekt, přesný opak Suddenly-Effektu. Oznamuje také současnému šéfovi USO, že se Lordadmirálovi Atlanovi daří dobře. Neví ale, kde se Arkonidan sdržuje. Díky mentálnímu kontaktu mohou Atlan a Ottac zjistit, zda ten druhý stále ještě žije. Výměna myšlenek ale není možná.

Tekener předá Perry Rhodanovi koordináty systému EX-3404-613. Velký administrátor vydá rozkaz okamžitě odletět do této soustavy a pro každý případ s sebou vezme Ottaca a jeho společníka Topmugga. Za účast na expedici požaduje Ottac 5000 Solarů jako mzdu. FINMANNIN dostartuje do systému slunce EX-3404-613.

Na druhé planetě soustavy se mezitím dějí zvláštní věci. Mořeplavci vypravují o náhle se objevujících dírách v planetární kůře, které sahají hluboko do hlubin. Fredican, syn patriarchy Molkana, pluje s malou flotilou sedmi lodí k náhle zmizelému ostrovu, který ležel na dohled od přístavního města. Kvůli ustupující vodě se přístav ocitl na suchu. Při měření hloubky zjistí potomci Skokanů, že se ostrov nepotopil, ale doopravdy zmizel. Na jeho místě se nachází kilometrová díra v planetární kůře, kterou opět zaplnila mořská voda. Když muži měření opakují, jsou svědky tajemné události. Nad nedaleko ležícím přístavním městem se objeví tajemná záře a v další moment je město pryč. Moře se snaží vyplnit mezeru a lodím hrozí, že je nasaje vír. Díky parnímu stroji se plachetnice podaří udržet téměř na místě. Následně se přes lodě převalí asi 50 metrů vysoká přílivová vlna. Díky Fredicanově prozíravosti jsou předem uzavřeny všechny vstupní otvory a lodě se díky vztlaku dostanou rychle na hladinu. Do podpalubí se příliš vody nedostalo. Když se dostanou na povrh, čeká na muže další přírodní úkaz. Na moři zuří orkán.

Na palubě FINMANNIONU, který přešel nad kruhovou dráhu nad Redbone, je připravován space-jet. S pomocným člunem se poručík Stromberg, doktor Glenn Frost, major Domat Wjatka, Ottac a Topmugg odeberou na povrch planety. Specilista USO, vesmírný tramp a Kresaliec zkoumají okolí kolem jetu, zejména nedaleko ležící bývalé přístavní město. U jetu zůstane poručík Stromberg a doktor Frost. Když se druhého dne už posádka space-jetu nehlásí, rozhodnou se tři muži vrátit. Už zdaleka vidí obrovské pole skal a ohromné trhliny v povrchu planety na místě, kde původně stál space-jet.

Ottac, Wjatka a Topmugg se vrátí zpět do přístavního města. Tram podnikne průzkumný let s bojovým oblekem na širé moře. Přitom objeví sedm plachetnic. Přistane na jedené lodi a ukáže se Fredicanovi. Caluřan varuje Redboňana před blížící se bouří. Potom na lodi přistane také major Wjatka a Topmugg. Brzy na to udeří orkán. Během krátké pauzy v bouři informuje specialista USO FINMANNION o událostech na Redbone. Požaduje nový space-jet.

Po mohutném nárazu větru ztratí major Wjatka přilbu bojového skafandru. Společně s Topmuggem je svržen do mohutných vln. Když bouře konečně povolí, nejsou ostatní lodě vidět. Ottac se ihned vydá pátrat po zmizelých kamarádech, ale zanedlouho se musí vrátit na Fredicanovu loď.

Protože ztratil přilbu skafandru, hrozí specialistovi USO, že se utopí. Mořský proud strhne Pozemšťana a Kresalana do jeskyně v podvodním pohoří. Wjatka je prozatím zachráněn, Topmugg se vydá hledat východ. Kresalan si páskem přiváže k sobě majora. Přes dlouhou chodbu ho tak dostane až na vodní hladinu. Kresalan přitom vyvine dech beroucí rychlost. Letecký agregát je ještě funkční a tak tentokrát nese Pozemšťan Topmugga a vydají se spolu pátrat po Ottacovi. Wjatka nemůže navázat s Caluřanem spojení, protože vysílačky nefungují. Kromě toho záhadné pětidimenzionální záření stejně neumožňuje jakoukoliv radiokomunikaci. Po nějaké době letu nastávající temnotou se oba dostanou na pevninu a přistanou ve vyschlém přístavu.

Dalšího dne ohrožuje ohromná záplavová vlna loď Redboňanů. Fredicana a Negatorana odnese Ottac s pomocí leteckého bojového obleku šílenou rychlostí na východ do přístavního města, kde jejich operace začala. Cestou k pevnině potkají majora Wjatku, který se vydal hledat lodě. Protože nebezpečí vycházející z přílivové vlny není ještě zažehnáno, stáhnou se všichni na vysoký vrcholek hory.

Poručík Stromberg a doktor Frost jsou ještě mezi živými. Museli se dívat, jak jejich jet zmizel v propasti. Nezůstalo jim nic jiného než šaty, které měli na sobě. Vydali se na pochod k přístavnímu městu, ze kterého odstartovali jejich kamarádi, aby přišli na stopu záhadným procesům. Z FINMANNIONU vyslaný space-jet přeletí jejich stanoviště, aniž by se jim nějak podařilo ho na sebe uporonit. Oba muži zapálí silně čoudící oheň. Sloup kouře zpozorují z jetu při dalším přeletu a oba muže vezmou na palubu.

Také Ottac a jeho společníci zapálí na vrcholu horu oheň. Space-jet je potom snadno objeví. Nabere kurz na FINMANNION.

Na zpátečním letu do Quintova centra projeví Ottac přání, aby byl vysazen na blízké planetě NG-314/V. FINMANNION se po krátké zastávce vydá zpět do Quintova centra, zatímco pro planetu Redbone nastává poslední hodinka.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál