Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 83
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 83
Název:Experimentální zločinci
(Die Experimentalverbrechen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 82 • chronologicky • AT 84 »
Vydáno poprvé:7. května 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Je to samotář z Roulawanu - bojuje proti celé planetě

Se svým těžce poškozeným člunem se jeden Maahk pokouší o návrat k onomu světu, kde skupinka, ke které náleží, provádí tajné experimenty. Dýchač metanu se dostane až na jižní kontinent, kde leží výzkumná stanice a informuje Kartuka Effoa a Pozemšťana Petara Worganda. Jeho slova, která vysloví před smrtí, jsou překvapivá: podle něj zdejší experimenty mají vedlejší efekt, který je po celé galaxii mezitím známý jako Suddenly-Effekt. Dematerializované masy nesetrvávají podle výpočtů v hyperprostoru, ale hroutí se na jiné planety. Navzdory tomu mají pokusy dál pokračovat, protože Šedý od nich nic jiného nečeká.

Už dvanáct let žije Corban Detain jako poustevník na planetě Roulwan (Argnos V). Obývá starý space-jet a jeho jedinými společíky jsou bojový robot Remus a medorobot Romulus. Chrání ho také před životu nebezpečnou flórou a faunou, převážně před kočkovitými všežravci, kteří disponují určitou inteligencí. Detain si přivezl dost výstroje, aby přežil desetiletí (pokud by mu to prostředí dovolilo) a stal se mezitím dobrým řečníkem sám se sebou. Osud mu ale 5. února všechno změnil, protože se na Roulawanu zřítila malá kosmická loď.

Corban Detain usilovně pracuje na stavbě hráze z dřevěných pilotů, aby uchránil space-jet před blízkým jezerem, které se vylilo z břehů. Poté co je přistávací plocha poněkud zajištěna, podnikne Detain loveckou výpravu, aby šetřil zásoby potravin. Neustále je napadán rostlinami a zvířaty. Při obraně mu velice pomáhají Remus a Romulus. Přes všechnu opatrnost píchne Detaina jeden rudokřižník. Romulus ho ihned ošetří a odnese ho na zádech k maskované stanici na skalnatém návrší. Stanice je plná výstroje, kterou sem nanosil, pro případ, že by se nemohl vrátit ke space-jetu.

Už téměř uzdraven, pozoruje Corban Detain nouzové přistání pomocného člunu kosmické lodi. Za nějakou dobu potom uslyší výbuch. Rozhodne se jít k asi 70 mil vzdálené rokli a odhaduje, že mu to bude trvat několik dnů. Nejdříve se ale vrátí ke space-jetu a adekvátně se vystrojí.

Po příchodu ke svému jetu pozoruje Detain, že vstupní propust je otevřená. Na palubě se nachází šest všežravců. Pět zvířat Detain s Remusem skolí, šestý uteče na horní palubu space-jetu. Jedná se o samici, která Pozemšťana okamžitě napadne, když se přiblíží k jejímu úkrytu. Detain zabije všežravce desintegrátorem. Remus zraní mláďata. Zatímco jet zasáhnou prudké otřesy, rozkáže Corban Detain svému medorobotovi Romulusovi, ošetřit mladého všežravce na nemocniční stanici.

Místo přistání začne podemílat obrovský Podzemní nomád, který se odvážil k povrchu. Detain zabije 36nohé zvíře, zatímco ho trefí do malé hlavy. To způsobí, že se brzy vynoří mrchožrouti a jet se znovu dostane do nebezpečí. Zásobí se výstrojí a opustí letu neschopný jet. S nafukovacím člunem se pokusí dostat se ke člunu, který se zřítil u propasti.

Na cestu se vydá s oběma roboty. Přitom se Pacient, jak pojmenuje zraněné mládě, zůstat v jejich blízkosti. Detain ale nemůže nahradit jeho matku a všežravce odhání. To se řekne snadněji než udělá, protože Pacient je tvrdohlavý a zůstane definitivně po boku Pozemšťana.

Druhého se vydá na pěší pochod, když spatří síť hypnopavouků. Remus má pavučinu rozřezat paprsky. Ale robot se zaplete do lepkavých nití aniž by jednou vypálil. Když se dostane blíž, je Detainovi jasné, proč Remus nestřílí: do sítě se zapletl také Pacient. Tři hypnopavouci jsou zabiti dříve než se dostanou k Pacientovi. Detain osvobodí všežravce pomocí vibračního nože.

Když zvláštní skupina prochází územím zemních chobotnic, dojde ke zvláštní příhodě: celý oddíl těchto zvířat přepadne Corbana Detaina a jeho průvodce. Romulus je zasypán sprškou kamení. Poté co je zemní chobotnice složena, podaří se ho vykopat. Všechny přístroje, které měl u sebe, jsou ale zničeny. Léky uvnitř robotského těla jsou neporušené.

Pacient objeví lebeční kost praještěra, vedle kterého leží zásobník patřící k impulznímu paprskometu. Detain musí zrevidovat svůj předpoklad, že je jediným obyvatelem Roulwanu. Jeho překvapení není velké, když po dvou dnech putování objeví nejen vrak lodi, ale spíše celé město, kde žije odhadem 2000 lidí. Musí se na tomto místě nacházet už nějakou dobu, Detain jejich příchod zřejmě v pravém slova smyslu prospal.

Poustevník je začne a dojde rychle k závěru. Cizí humanoidi, mezi kterými se zdržuje také několik Pozemšťanů, mluví neznámým jazykem a jsou to nepochybně výzkumníci. Jejich experimenty mohou být ale jedině ilegální. Detain se chce odvážit do města, aby mohl procesy přesněji prozkoumat. Ale Pacient má něco proti tomu, protože se mu zakousne do kalhot a snaží se ho od jeho úmyslu odradit. Detain na něj probudí a rozkáže mu, aby na něj počkal, zatímco se se svými dvěma roboty vydá do města.

O něco později je Detain objeven. Podaří se mu ztratit se v oblasti močálů. Medorobot ale spadne do díry bahna, potopí se a zůstane nezvěstný. Na Remuse začnou střílet kluzáky a on hořící padne do bažiny. Detaina vyzvedne posádka kluzáku a odveze do města.

Po dni plném mučením a po použití drogy pravdy uvěří Worgand a Effo, že Detain je poustevník a žádný agent USO nebo SolAbu. Je mu nabídnuto dokonce i místo ve výzkumné stanici, protože dobře zná poměry na Roulwanu. Detain by ale chtěl něco víc. Přesto zůstane vězněm. Zažije, jak je úspěšně dokončen jeden experiment. Vznikne při něm ve výšce 8000 metrů rudě žhnoucí duha, která se brzy spojí vdo 8000 metrů velkého prstence, který začne fialově plápolat. Prstenec stojí kolmo k povrchu planety.

Zatímco výzkumníci, které Detain označuje za experimentální zločince, nadšeně pobíhají sem a tam, podaří se mu s pomocí náhle se objevivšího Pacienta utéct. Pacient prorazí stěnu vězeňské cely. Strážce Klantz, kterého vyděsil hluk způsobený Pacientem, přijde do cely. Zvíře na něj skočí a prokousne mu hrdlo. Detain vezme mrtvému strážci termozářič a opustí celu. Chce se pokusit dostat se k rádiové stanici a zavolat Solární flotilu. Dříve než se ke stanici dostane, je objeven a musí tedy změnit plán a uprchnout z města. Na začátku jedné rokle se Pacient ukryje. Pronásledovatele pak jednoho po druhém zabíjí. Přesila je ale příliš velká, takže to skončí Pacientovou smrtí.

Corbanu Detainovi se podaří uniknout do džungle, kde na něj čekají další nebezpečí, která musí teď překonat bez pomoci obou robotů Romuluse a Remuse.