Atlan 84 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 84
Název:Ztratili duši
(Die Seelenlosen)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 83 • chronologicky • AT 85 »
Vydáno poprvé:14. května 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Transport přes nekonečno - lidé se stávají oběťmi hyperprostoru

Corban Detain na planetě Roulawan prchá před pronásledovateli. Stáhne se z džungle do zdánlivě bezpečných hor. Po příchodu na jeden z vrcholů si na obloze všimne stříbrného jiskření. K povrchu planety se blíží kosmická loď. Je to ABERDEEN, který pomalu klesá. Kosmická loď už několik dnů sledovala člun Maahků zaměřený v blízkosti Verler-Phonat, který po pokusu o kontakt dal na útěk. Nebylo těžké člun sledovat, protože při použití transičního pohonu stačilo jen zaměřit rázovou vlnu, aby se dozvěděli příslušnou pozici Maahka. Dostali se tak do systému slunce Argnos, kde se stopa člunu ztratila. Místo toho zaměřili na planetě Roulwan silné hyperenergetické pole. Protože je planeta oficiálně neobydlená, nařídil major Josepf Agara průzkum.

Když se ABERDEEN k Roulawanu přiblížil, spatřil energetický prstenec situačního transmiteru. Agara nechal připravit rádiovou zprávu pro Quintovo centrum. Než mohla být zpráva vyslána, byl vyhlášen poplach. Světelný prstenec se začal sklápět a ABERDEEN se 12. února 2842 dostane do pole transmiteru. Současně s kosmickou lodí jsou dematerializovány obrovské kusy planetárního povrchu.

Corban Detain je očitým svědkem procesu a zapomene na to, že se jeho pronásledovatelé už dost přiblížili. Když si na ně opět vzpomene, je pozdě. Zmizí v koncentrované palbě pronásledovatelů.

ABERDEEN je stržen do hyperprostoru. Kvůli strašlivé dematerializační bolesti upadne celá posádka do bezvědomí. Jen pomalu opět přicházejí k sobě. Major Agara se domnívá, že situační transmiter je tím, co způsobuje Redbone-Effekt. 14. února 2842 spadne ABERDEEN zpět do normálního prostoru. S ním se materializují biliony tun planetární hmoty z Roulawanu nad kontinentem Gazzara na Carmo II. Agarovi se podaří vybudovat kolem lodi ochranný štít. Tímto způsobem se horninu podaří udržet daleko od lodního trupu. Když je konečně klid, je ABERDEEN pohřben pod biliony tunami horniny a zeminy. Suddenly-Effekt je přímo pozorován agenty USO. Záření ochranného štítu je také zaměřeno. Když Garden Demontis, šéf základny USO na Carmo III zjistí, že energetické emise slábnou, domnívá se, že velitel lodi ochranný štít vypnul, aby mohl uniknout z lodi. Major Agara opravdu začal pomalu vypínat projektory, aby hornina nenarazila plnou silou do lodi. Po asi třech hodinách shromáždí velitel pět mužů a troufne si v ochraně bojových obleků opustit loď s blastery a dezintegrátory. Dezintegrátory je horninou vrtán tunel, zatímco přesné dávky z impulzních paprskometů taví jeho zdi. Muži jsou nuceni spěchat kvůli sílícím otřesům země. V časných ranních hodinách 16. února se dostanou na povrch. Kvůli emitovanému záření, které bylo pozorováno již na Verler-Phonat a Koetanor-Delp, začnou být otupělí a složí se tam, kde se dostali na povrch planety.

Garden Demontis dá svému spolupracovníkovi, seržantu Ervenu Lodgarovi, rozkaz, aby se vypravil ke stanovišti ABERDEENU. Jméno lodi se dozvěděl z radiogramu, protože USO loď pohřešovalo. Další zpráva ohlašovala přílet flotily nákladních lodí, která má v nouzi evakuovat osadníky z Carmo II.

Při svítání 16. února se muži z ABERDEENU vydají na východ. Mlčky a bez emocí jsou jako automaty směrem k městu. Přitom potkají Dona Rianceye a jeho muže, kteří požadují jejich zbraně. Bez odporu předají dezintegrátory a blastery. Jediný Francesco Lopecero se zdráhá a je Rianceyeho muži zastřelen. Agent SGU chce vědět, kde kosmická loď je. Od členů posádky ale nedostane žádnou odpověď. Jeden z mužů najde u Boba Schippera deník, do kterého poručík zapsal poslední události.

Erven Lodgar se pokusí agenty SGU přelstít, ale Don Riancey ho zbije do bezvědomí. Po objevení Lodgarova kluzáku opustí s jeho pomocí místo zločinu.

Když dorazí Garden Demontis a Sneep Karradin se shiftem, najdou mrtvolu kapitána Lopecera. Po svém kamarádu Ervenu Lodgarovi nenajdou ani stopu. Vydají se proto ke stanovišti ABERDEENU. Tunelem se dostanou až do lodi. Setkají se tam se členy posádky, kteří jsou rovněž letargičtí a bez emocí. Z velitelské centrály vyšlou radiogram ke korvetě USO, která přistála na místním kosmodromu. Demontis se dozví, že dorazila POCAHONTAS jako předvoj evakuační flotily.

Don Riancey dorazí se svými muži a vězni k ABERDEENU. Lodgarovi a mužům z ABDERDEENU se podaří osvobodit, když Riancey začne se svými lidmi hledat vstup do lodi.

Mezitím Demontis a Karradin už lod opustili. Dostanou se do obrovské bouře, protože se na jižní polouli Carmo II kvůli Suddenly-Effektu materializovala gigantická skaliska. S posledními silami se dostanou do shiftu.

Evakuace kolonistů už běží naplno. Navzdory tomu dojde k tisícovým ztrátám, než se konečně všichni dostanou na palubu nákladních lodí.

Erven Lodgar je s pěti muži z ABERDEENU vyzvednut Demontisem. Don Riancey se mezitím se dvěma muži dostal tunelem na palubu ABERDEENU. Demontis se se shiftem stáhne na jih. Přitom pozorují agenti USO sopečný výbuch na stanovišti ABERDEENU, který má za následek zničení lodi.

Poté co se Demontisova korveta dostane na kosmodrom, vezme POCAHONTAS pomocný člun na palubu. Z Quintova centra přišel rozkaz pět přeživších z ABERDEENU rychle dostat na Tahun.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál