Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 85
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 85
Název:V centru chaosu
(Im Zentrum des Chaos)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 84 • chronologicky • AT 86 »
Vydáno poprvé:21. května 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Lordadmirál Atlan u Akonanů - duel transmiterů začíná

Planeta Tasar-Opton je vodním světem z bezpočtem ostrovů. Patří k Akonské říši a v současné době za ní má zodpovědnost vedoucí projektu Nakulos om Vardson. K dispozici má vědce Narvana ze Seganoru. Akonská kolonie byla cílem Suddenly-Effektu, je ale příliš cenná na to, aby byla jednoduše opuštěna. Je proto naplánován a vybudován řetěz transmiterů, který má odmršťovat materializující se skály.

Mezitím se 1. února 2842 blíží k systému Tasar SAAFNOR, kterému velí Tarmic Av Zeger. Na palubě se nachází také Atlan da Gonozal, Nuramy z Potrinetu III. a Lapp Kreiden. Nuramy oznámí Lordadmirálovi, že ve skutečnosti není jeho bývalá láska, jak Arkonidan očekával, ale její vnučka. Také Atlanovi řekne, že má rozkaz ho zavraždit. Rozkaz ale nemůže provést, protože se stejně jako její babička do Arkonidana zamilovala.

Zatímco chce akonský velitel od obou agentů USO vědět, co vědí o Suddenly-Effektu (Akonané ho znají už půl roku), je Akonanka neustále zmítána svými city k Atlanovi. Atlan, který se cítí podobně jako Akonanka, nedůvěřuje Avu Zegerovi stejně, jako on jemu. Dvě akonské planety byly kvůli náhle se materializujícím kusům cizích světů zničeny. Na Tasar-Opton tento efekt teprve započal. Tarmic Av Zeger informuje Atlana o procesech na koloniální planetě. Atlan nabídne podporu USO, požaduje ale aby mohl s organizací nejdříve navázat kontakt a byl okamžitě propuštěn. To Zeger odmítne.

Atlan se domnívá, že za ničení planet mohou Akonané. Také hektické práce a probíhající evakuaci planety Tasar-Opton vidí jako velkolepé divadlo. Podivné mu je také to, že Akonané používají terranský výraz, ačkoliv nenávidí povýšence ze Sluneční soustavy. Čím déle události pozoruje, tím více začíná pochybovat. Na celkem osmi ostrovech tohoto světa je nainstalováno 20 velkotransmiterů, které mají sloužit jako reflexní stanice, aby očekávané planetární kusy vrhly zpět tam, odkud přišly. Transmitery jsou postupně aktivovány a vznikne 56 kilometrů velké transportní pole.

Tarmic Av Zeger předloží Atlanovi návrh, aby společně se Solárním impériem a USO pátrali po strůjcích Redbone a Suddenly-Effektů. Kvůli našeptávání logického sektoru, který v takové dohodě vidí jen získ pro Akonany, Arkonidan otálí. Dostane šest hodin času na rozmyšlení. Potom by ho mohla čekat smrt.

Také Lapp Kreiden naléhá na Lordadmirála, aby návrh Akonanů přijal. Ale Atlan zůstává tvrdohlavý. Považuje Akonany za autory Redbone-Effektu a vážně se domnívá, že Tasar-Opton má být zničen a jeho trosky transmitovány na jiné světy.

Atlan a Kreiden začínají plánovat útěk. Pokud to bude možné, má jít Nuramy z Potrinetu III. s nimi. V tom vrazí krásná Akonanka do komfortního vězení obou mužů. Prozradí Atlanovi, že Zeger je připraven Kreidena a Lordadmirála zabít. Chce jim pomoct při útěku. Podaří se jim nepozorovaně se dostat ke kluzáku. Na ložné ploše jsou uloženy tři akonské letové obleky, které si navlečou. Atlan plánuje nejdříve se dostat z akonské stanice a později se vrátit pro Nuramy z Potrinetu. Potom chce zničit transmitery.

Neustále na plný výkon pracující transmitery ale Atlana matou. Je tato extrémní spotřeba materiálu a energie skutečně jen dobře zinscenovanou hrou Akonanů? Nebo mají Zeger, Seganor a Vardson pravdu? Atlan a Kreiden opustí kluzák a ženou se do kontrolní centrály transmiterů. Atlan v letovém obleku přistane přímo vedle Nuramy, která opustila centrálu s jiným Akonanem. Obejme Akonanku a odlétá s ním na střechu budovy, kde na dívku čeká třetí oblek. Potom se znovu vydají na kosmodrom. Atlan se chce vmísit mezi uprchlíky, kteří stále ještě v dlouhých řadách čekají na nalodění. Pokusí se ukrýt mezi těžkými stavebními stroji, jsou ale zaměřeni a obklíčeni bojovými roboty a vojáky, kteří zahájí palbu z paralyzátorů a paprskometů. Na Nuramy z Potrinetu nejsou brány žádné ohledy. Atlan vyjedná s Tarmicem Av Zegerem propuštění Akonanky. Když se z nebezpečné oblasti dostane, je znovu spuštěna palba. Najednou se zbraně odmlčí. Znovu se objeví Suddenly-Effekt a transmitery vydávají hluboké bručení. Arkonidan musí uznat, že se zcela mýlil. Utíká za Nuramy z Potrinetu s strhne jí k sobě. Všichni tři se pokusí získat co možná největší vzdálenost mezi sebou a transmitery.

První trosky planety se objeví v transportním poli jednoho z transmiterů a okamžitě zmizí. Plán Akonanů zřejmě vyšel. Znovu se objeví gigantický úlomek, který naplní dematerializační zónu asi tří transmiterů. Také tato masa je odmrštěna do hyperprostoru. Technická zařízení jsou zatížena až na okraj svých možností. Když se v poli transmiterové brány objeví část celého horského masivu, spustí se silné otřesy a záplavové vlny. Potom první transmiter exploduje. Začne se pomalu šířit panika. Ve vznikém chaosu se Atlanovi podaří zmocnit těžkého kluzáku. Tři kamarádi se pokusí dostat se k nějaké kosmické lodi připravené ke startu. Ozve se obrovská hromová rána, když horské pásmo zmizí a vzduch se vřítí do vzniklého vakua.

Akonané se pokouší dostat se na palubu kosmické lodi. V tom se v transmiterové zóně objeví opravdu gigantický kus planety. Druhý transmiter námahu nevydrží a je zničen. Tím započne konec. Postupně vypadne stále víc akonských transmiterů.

O bětem na Tasar-Optonu patří také Verver Kairaan. V každém případě není mrtev, ale jen zasypán. S trochou štěstí se dokáže osvobodit a vydá se na cestu k jinému ostrovu. Tam čeká na definitivní záchranu - a ocitne se přímo ve středu zkázy.

Atlan, Lapp Kreiden a Nuramy z Potrinetu se vysokou rychlostí ženou ke kosmodromu. Kluzák zasáhne jeden z blesků a agregáty začnou vypovídat službu. Stane se z něj míček v běsnícím orkánu. Trojice aktivuje letové agregáty obleků a vystoupí z kluzáku. Naberou kurz k transmiterové zóně, ve které se zas a znovu materializují kusy hmoty a jsou následně odmršťovány. Ve střemhlavém letu se řítí k dematerializačnímu poli a zmizí v hyperprostoru.

Na Tasar-Opton vypadne také poslední funkční transmiter. Opětovně se materializující kus planety spadne do moře a vyvolá ohromnou záplavovou vlnu. Planeta je zasvěcena zániku.

Atlanovi, Kreidenovi a Nuramy se podaří bez újmy překonat průchod transmiterem. Na cílovém světě zuří Redbone-Effekt. Obrovský situační transmiter vytrhává mocné kusy z planetární kůry a vysílá je pryč. Současně se opětovně materializují z Tasar-Optonu odmrštěné kusy trosek. Trojici se podaří uniknout z transmiterové zóny. V relativním bezpečí blízkého horského pásma rozbijí tábor. Příštího dne chtějí vyřešit palčivou otázku: kam se to vlastně dostali?