Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 86
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 86
Název:Páni modrých krystalů
(Die Herren der blauen Kristalle)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 85 • chronologicky • AT 87 »
Vydáno poprvé:28. května 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Lov na Lordadmirála - teleportér pomůže uprchlíkům

Atlan, Nuramy z Potrinetu III. a Lapp Kreiden narazí na neznámé planetě na zařízení, které situační transmiter zásobuje energií. Pracuje zde mnoho Tefrodů, kterým velí Pozemšťané. Ze svého úkrytu pozoruje trojice čilý ruch v zařízení.

Lapp »Cicero« Kreiden si všimne kluzáku, který se blíží k jejich úkrytu. Jeden z pěti Tefrodů na palubě začne pálit z paprskometu. Atlan palbu opětuje a zasáhne kluzák, který se zřítí. Tefrodi se nevzdávají a při následné přestřelce přijde Lapp Kreiden o nohu. Dva Tefrodi zemřou, ostatní se stáhnou. Atlan Cicerovi ránu ošetří.

Krátce na to ohrozí Atlana a Kreidena jezden z Tefrodů zbraněmi. Tefroda zasáhne jeden energetický paprsek a zemře. Neznámého střelce se nepodaří objevit. O pár kroků dál Kreidena, jako předtím Nuramy, doslovně spolkne země. Ani Atlan tomuto osudu neunikne a zřítí se do podzemní choby. Otvor nad ním se uzavře. Vedle sebe objeví Lappa Kreidena v bezvědomí. Atlan táhne Pozemšťana chodbou pryč. V jedné hale, do které chodba ústí, objeví oba muži (Cicero se mezitím probudil) zvláštní stopy a pozůstatky lemurského města. V hale jsou také kovové fragmenty strojních zařízení. Kromě toho se opět shledají s Nuramy. Jsou napadeni kaktusovitými rostlinami, které vystřelují žihadla, a netopýrovitými zvířaty. Když hrozí, že podlehnou přesile, podpálí Atlan kolem poházené dřevěné klády a zaútočí s nimi na létavce, kteří před plameny utečou a ztratí se v temnotě. Atlan začne očividně propadat letargii, což se mu stalo už na Koetanor-Delpu, když se začaly materializovat trosky planety. Nakonec se dostanou k východu z jeskyně.

Tam jsou svědky boje Tefrodů proti dvěma domorodcům, který skončí vítězně pro Tefrody. Atlan, Kreiden a Nuramy se stáhnou zpět do jeskyně. Objeví se domorodec a krátce na to znovu zmizí pomocí teleportace.

Nuramy z Potrinetu začne bláznit. Nezalekne se ani toho, vystřelit na Atlana a Kreidena, kteří se jí pokouší uklidnit. Dojde k boji. Nakonec se oběma mužům podaří krásnou Akonanku přemoci. Trojice znovu opustí jeskyni.

Mnoho kluzáků s Tefrody na palubě se začne blížit k jejich stanovišti. Najednou se mezi Atlanem, Numary a Kreidenem vynoří šest domorodců, popadne je za ruce a teleportují. Od dva dny později, 20. února 2842, se Atlan probudí ve vesnici domorodců z ochromení z teleportace. Trojice spolubojovníků je přivedena k Tak-o-takovi, veliteli Takotů, který očekává jejich pomoc v boji proti Tefrodům. S Atlanovou pomocí se Takotové, vedeni Tak-o-takem, vydají k útoku na stanici Tefrodů. S malými sabotážními akty odvedou domorodci pozornost od Atlana, který se dostane k hyperádiové stanici základny. Ještě než stačí vyslat radiogram, je zajat Tefrody a vyvden ven, kde má být provedena exekuce. Když Tefrodi na něho zamíří zbraně, vynoří se dva Takotové a teleportují s Arkonidanem z nebezpečné zóny.

Nuramy a Kreiden zůstaly ve vesnici Takotů. Akonanka se potajmu pokouší opravit hypervysílačku ve svém obleku. Když se ve vesnici začne šířit neklid, spatří Atlana, který leží nehybně na zemi. Nic mu není a brzy se vyrovná se šokem z dematerializace. Nuramy se vrátí do své chatrče a dokončí opravu hypervysílačky.

Daleko od vesnice uvede zařízení do chodu. Dosah je ale malý - ne více než světelný rok. Akonanka začne pátrat po chybě. V její blízkosti se objeví Lapp Cicero Kreiden a začne divoce gestikulovat. Pokouší se Nuramy upozornit na tefrodský kluzák, který se k ní rychle blíží. Tefrodi zaměřili krátkou aktivitu hypervysílačky. Po krátkém boji Akonanku přemohou. Také Lapp Kreiden jim padne do rukou. Atlan mezitím leží v jedné chatrči Takotů. Ca Mingor vydá rozkaz srovnat vesnici domorodců se zemí. Zatímco je jejich vesnice demolována energetickými zbraněmi, přenesou se Takotové teleportací do bezpečí. Atlan je se svými oběma přáteli převezen do stanice Tefrodů. Situační transmiter je mezitím odpojen. Pozorují přistání lodi ANVOY. Na palubu je odnesen kuželovitý útvar o výšce 40 centimetrů a průměru 15 centimetrů v ochranně dvojitého HD-štítu. Ca Mingor navštíví Atlanovu celu a ochotně ho informuje o současném místě pobytu. Planeta se jmenuje EX-3004-26/IV. Brzy na to jsou tři uprchlíci odvedeni na palubu ANVOY.

V lodi se radí o úniku z uzavřené kajuty. Tajemná kuželová nádrž probudila jejich zájem. Podaří se jim otevřít příčku kabiny a jsou svědky zvláštního fenoménu: v chodbě se s velkými potížemi materializuje jeden Takota. Je to Tak-o-tak. Společně s Atlanem a Kreidenem se vydá pátrat po kuželovité nádržce. Přitom jsou překvapeni Tefrody, kteří je pošlou k boji v aréně s nebezpečnými zvířaty z EX-3004-26/IV. Tři muži mají bojovat proti Akuni. Cicero je první bojovník, ozbrojený kordem. Proti nebezpečné kočce nemá podle svého názoru žádnou šanci. Pozemšťanovi se podaří zvířeti useknout ucho, což ho rozzuří. Lapp Kreiden přijde o život. Jako další bojovník je na řadě Atlan.

Nuramy z Potrinetu to už v kajutě nevydrží a vydá se pátrat po tajemné nádržce. Přitom se dostane do moci tří mužů, kteří se zabývají filmovými snímky. S námahou se jí podaří zbavit se Tefrodů. Brzy na to je ale opět objevena a odvedena do kajuty.

Atlan se ocitne v bezvýchodné situaci, protože Tefrodi pustí do arény druhou Akuni. Když se na ANVOY rozezní alarm, opustí publikum svá místa. Atlan zůstane sám. Jen se dvěma Akuni. Šelmy na Atlana zaútočí. V tom zasáhne do boje Tak-o-tak. Teleportuje s Atlanem z arény. S'Vangor-Bradd a Ca Mingor dorazí na místo boje a oba Akuni zastřelí. Ale Atlan zůstane nezvěstný.

Arkonidan a Takota začnou opět pátrat po kuželovité nádržce. Dostanou se k tlumícímu poli, které překonají teleportací. V hale objeví nádržku zahalenou do několika ochranný štítů. Tak-o-tak teleportuje, zůstane ale viset mezi dvěma energetickými štíty. Ca Mingor je Atlanem vyzván k vyjednávání a k tomu, aby sdělil informace o nádržce. Do haly dorazí S'Vangor-Bradd s Nuramy jako rukojmí. Atlan se vzdá. Tak-o-tak se pokusí teleportovat k nádržce, aby jí zničil. To se Takotovi nepodaří a zmizí v jasně modrém záblesku.

Lordadmirál Atlan a Nuramy z Potrinetu jsou odvedeni zpět do své kajuty.