Atlan 87 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 87
Název:Lemurský válečný kalendář
(Der lemurische Kriegskalender)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 86 • chronologicky • AT 89 »
Vydáno poprvé:4. června 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: únor 2842
Kosmický detektiv zasahuje - rozhoří se boj o dědictví Lemurie

27. února 2842 navštíví oficiální zástupce Lordadmirála Atlana admirál Leonid Nurejew v Quintově centru neoficiálního zástupce Ronalda Tekenera. Nurejew informuje Tekenera o pokrocích, které učinilo pět přeživších z ABERDEENU na medoplanetě Tahun - totiž téměř žádný. Teprve díky použití mutanta Fellmera Lloyda se podaří z majora Josepha Agara a jeho mužů dostat informace. Pomohou vnést trochu světla do událostí na Roulawanu. Agara zaměřil situační transmiter a dostal s ABERDEENEM do transmitního pole. Během relativně dlouhého pobytu v hyperprostoru zanikly u členů posádky pomalu všechny city. Stále více se odcizovali od svého prostředí a svých kamarádů, dokud každý nežil vlastně jen ve svém vlastním kosmu. Jen majorovi Agarovi a jeho čtyřem průvodcům se podařilo zachovat si něco z vlastní iniciativy, jinak by také zanikli s ABERDEENEM.

Vědci a lékaři na Tahunu dojdou k závěru, že při průchodu situačním transmiterem přišli muži o »duši«. V »duši« vidí vědi maličký kus psionické hmoty, kterou každá rozumem nadaná bytost nosí ve svém mozku.

Dříve než může admirál Nurejew dokončit svou zprávu, jsou oba muži vyrušeni. Baggo Arnvill volá o pomoc. Jeho vysílání zachytila jedna loď USO a přeposlala do Quintova centra.

Pohled do roku 2833:

Murodir Jakobson, ředitel Lemurijského muzea v Terranii, navštíví Baggo Arnvilla, aby ho informoval o krádeži jednoho z nejcennější exponátů Lemurijské sbírky.

Arnvill se dohodne s Jakobsonem o honoráři a spustí vyšetřování. Pomůže mu přitom hlavně Dunquist Abeners, který na Arnvillův rozkaz rozšiřuje pověst, že existuje ještě druhá část Válečného kalendáře. Jeho údajný majitel se velice zajímá o získání ukradené části. Tuto část má vlastnit Feodor Rojankowsky, vášnivý sběratel lemurské pozůstalosti.

Arnvill si z muzea obstará kopii ukradeného fragmentu a vydá se na návštěvu ke svému příteli Feodorovi Rojankowskymu. Arnvill ho prosí, aby mu pomohl při objasnění krádeže. V usedlosti svého přítele potká také Amjanu, dceru milovníka umění.

Baggo Arnvill pověří Naujora Pegroffa, aby vytvořil fragment válečného kalendáře s tajemnou skupinou symbolů. Již během několika hodin odvede Pegroff vynikající práci. Arnvill si vezme kopii z muzea a také nové dílo a uloží oba do sejfu. Potom odlétá s kluzákem do Konquistadoru, aby se tam setkal s Josefinou Claridge. Herečka nasype detektivovi do skotské drogu. Arnvill najednou ztratí vůli a bez odporu plní všechny ženiny rozkazy.

S taxikluzákem odlétají na Dust Hill, jak herečka nazývá svou luxusní usedlost. Po bouřlivé noci si Arnvill v časných ranních hodinách vzpomene, že chtěl původně hlídat Rojankowskyho usedlost. Zavolá tam proto vifonem. Ozve se neznámý hlas, obraz je vypnut. Arnvill přeruší spojení. Vezme si taxikluzák a nechá se odvést zpět do Konquistadoru, kde má v podzemní garáži svoje vlastní vozidlo.

Před vilou Rojankowskyho je zadržen policejním kluzákem a předveden k inspektorovi Braddockovi. U Braddocka se nachází Feodor a Amjana Rojankowsky; nic jim není. Přepadení, kterému padl za obět Butler Beo, mělo s největší pravděpodobností za cíl údajný exemplář Lemurského válečného kalendáře. Feodorova sbírka byla dost zpustošena.

Arnvill letí k Blue Louisa, hausbotu Dunquista Abenera, kterého najde probodeného v jeho bytě. Detektiv je napaden někým neznámým, který unikne pomocí letového agregátu.

Baggo Arnvill začne uvažovat o bohatém rejdaři Kasiakisovi. Rojankowskyové byli před přepadením jejich usedlosti u Kasiakise. Josefina Claridge byla, poté co ráno Arnvilla opustila, ze své usedlosti odvezena kluzákem rejdaře. Může to být jen náhoda?

Detektiv se v garáži své kanceláře setká s Betsy Hampshire. Oba se vydají výtahem do kanceláře. Najdou tu pozůstatky dvou vetřelců, kteří padli za oběť tajnému obrannému systému. Arnvill si vyžádá dva specialisty USO, které mrtvoly odstraní. Zbývá mu už jen zasvětit Betsy, že její šéf je vlastně specialista USO. Udělá ze své první sekretářky inaktivní pomocnou sílu USO a nechá jí složit služební přísahu. Vyvaruje se tak toho, že ho bude při vyšetřování rušit nebo ho prozradí. Betsy Hampshire je teď ale také v nebezpečí.

Kolem poledne dostane Arnvill zprávu od Feodora Rojankowskyho, že jeho dcera Amjana byla unesena. Feodor má doručit druhý fragment válečného kalendáře únoscům vyměnou za život své dcery. Arnvill si v subdimenzionálním úkrytu vyzvedne svou tajnou výstroj specialisty USO. Než vyrazí k Rojankowskymu, informuje Betsy Hampshire o únosu. Arnvill nepočítá, že se bude moci brzy vrátit do kanceláře.

Feodor Rojankowsky je kontaktován únosci. Arnvill se nabídne jako doručitel požadovaného fragmentu. Únosci zformulují podmínky. Arnvill se má nalodit na MARGOT REES a po mezipřistání na lepsu navštívit hotel »Pekelný chrám«. Tam dostane další instrukce.

Arnvill vezme obě imitace fragmentu válečného kalendáře z bankovního sejfu a koupí si jako Ras Thautis luxusní kabinu na MARGOT REES. Potom vyšle zprávu služebně USO v Terranii. Transmiterem se přenese na Marsport a ubytuje se ve své kabině na MARGOT REES.

Na Lepsu se nastěhuje do »Pekelného chrámu«. Večer je v hotelovém baru kontaktován spolupracovníkem Šedého. Arnvillovi se podaří na oděv kontaktní osoby připnout naváděč. Neznámý opustí hotel. Od Arnvilla fragment zatím nedostal. S kluzákem se mu detektiv pověsí na paty. Podaří se mu Amjanu nalézt v opuštěné budově. Je připoutaná k židli, ke které je připevněna bomba. Baggo Arnvill odstraní bombu a vyhodí ji z okna. Krátce na to exploduje. Společně opustí budovu a spatří dva přistávající kluzáky SWD. Stáhnou se zpět do opuštěné budovy a po schodech se dostanou do jiné budovy. Odtamtud zavolají robotaxi a odletí zpět do hotelu. V hotelové hale najme detektiv robota, kterého pošle do pokoje, který najmul pod jménem Ras Thautis. Jak očekával, zničí pokoj mohutná exploze. Baggo a Amjana se nyní stáhnou na kosmodrom v Orbaně. Cestou je vifonem kontaktují nohsledi Šedého a jasně jim vysvětlí, že je až do smrti budou sledovat a honit.

Skokan Imro Bulak pomůže Arnvillovi a Rojankowské k nalodění se na ARMSUCK, který v několika hodinách odstartuje z Lepsa. Jedním z jeho cílou je planeta Fee III, kde chce Arnvill strávit nějaký čas, než se vrátí na Terru. V nákladovém prostoru ARMSUCKU si detektiv ujasní, jaké city chová k Amjaně Rojankowské. Něžný polibek je přerušen Epsalanem, který je ve službě Šedého. Arnvill Ertrusana zabije nožem. Pak konečně ARMSUCK odstartuje a Lepso nechá za sebou.

Po přistání na Fee III si Arnvill obstará základní technické vybavení obyčejného rolníka, v jehož roli chce nadále žít na tomto světě. Společně se svou ženou Amjanou Rojankowskou.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál