Atlan 722 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 722
Název:V centru Manam-Turu
(Im Zentrum von Manam-Turu)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 721 • chronologicky • AT 723 »
Vydáno poprvé:29. července 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
S LÉTAVICÍ na planetě fanatiků

Atlan, Chipol a Mrothyr jsou s LÉTAVICÍ na cestě směrem k centru Manam-Turu. Na základě zachyceného rádiového vysílání se chtějí přiblížit k planetě Kraupper. Atlan doufá, že tam narazí na další vyhnané Dailay. Na Kraupperu, třetí z celkem šesti planet, určují běh událostí dvě skupinky domorodého obyvatelstva, kteří si říkají, stejně jako jejich planeta, Kraupperové. Jedni jsou Strážci chlorofylu, fanatičtí ochránci přírody, druzí jsou technikou posedlí, Opatrovníci volnosti, kteří mají dokonce několik kosmických lodí a také výkonná tažná zařízení. Mezi oběma proudy jsou konflikty, ale zůstávají bez obětí na životech. Skupiny se navzájem snaží rozvrátit pomocí mnoha agentů.

Když LÉTAVICE Kraupper oblétá kvůli průzkumu, je zachycena tažným paprskem. Působící síly otřesou lodí tak silně, že Mrothyr utrpí životu nebezpečné zranění. Bude muset delší dobu ležet v medostanici. Dříve než ale mohou Opatrovníci donutit Atlanovu loď k přistání, zaútočí Strážci, přemohou posádku ovládající tažný paprsek, a loď je volná. Zatímco se starají od Mrothyra, dorazí na LÉTAVICI zkomolený radiogram od Daila jménem Nadrin. Na Kraupperu zpozorují start malé vesmírné jachty.

Atlan přistane s lodí v oblasti vlivu Strážců, způsobí přitom ale »těžké škody« - zlomí dvě větve a naruší několik čtverečných metrů louky. Když přes všechna preventivní opatření pokračuje v navazování kontaktu, sdělí mu malá Malá Vlnka Dyodora, dcera náčelníka, že je odsouzen k trestu těžkých pracích na stavbě kanálu. Atlan se nejdříve snaží o pokračování vyjednávání. Zatímco se Strážci radí, zaútočí na LÉTAVICI kluzák Opatrovníků, a přes reproduktor vyzývá Atlana ke kapitulaci. LÉTAVICE na Atlanův rozkaz útočníky omráčí. Ten mezitím tuší za chováním Opatrovníků akci Hyptonů. Dříve než se vrátí na loď, přiblíží se Daila Nardin. Atlan ho vezme na palubu.

Vyhnanec nabízí žalostný pohled a oznamuje že Dailaové přišli o paraschopnosti a jsou odsouzeni k podřadné práci. Kromě toho se Arkonidan dozví, že Opatrovníci se už deset let těžce vybrojují. Nardin dostane trochu výživy a vrací se ke své práci.

Mezitím Strážci přemýšlejí, jak s Atlanem naloží. Dyodora si všimne, že má na cizince nějaký vliv. S otcem se rozhodnou, že ho pozvou na večeři. Vyzývavě oblečená, se náčelníkova dcera objeví před LÉTAVICÍ. Atlan sice tuší, že je to past, ale setkání nabízí dobrou příležitost na získání dalších informací. Chipol ho doprovází. Dyodořin otec, Žlutý Syn Měsíce Dyodor, vypráví o robotech a ptákům podobných cizincích, kteří na planetě před osmi lety přistáli. Zatímco ho otec žádá o pomoc proti Opatrovníkům, zastrčí Dyodora Atlanovi do klopy květ. Ten nejdřív požaduje čas na rozmyšlenou, necítí se dobře a chce se vrátit zpět do lodi. Spěšně se vydá na cestu, podpírán Chipolem a Kraupperkou, která slibuje, že se postará o Mrothyra.

Když se vrátí do lodi, pošle Atlan Chipola a Dyodoru do medostanice. Ačkoliv jeho buněčný aktivátor vykonává těžkou práci, cití se jako v deliriu. Dříve než ho zcela opustí smysly, nechá LÉTAVICI vyslat nouzové volání o pomoc, zašifrované tak, že mu může rozumnět jen ANIMA. Když opět přijde k sobě, je mu jasné, jak nesmyslný to byl pokus. Dyodora vůbec Mrothyrovi nepomůže, popírá dokonce i to, že je květ nebezpečný, protože ho na Kraupperu běžně používají jako ozdobu.

Atlanův domněle nesmyslný radiogram skutečně najde příjemce, který ho dokáže rozluštit: Colemayna, který byl původně na cestě do BAŠTY-V. Šťasten, že nalezl silnou stopu, změní kurz NOČNÍHO HONU na Kraupper. Přes rádio zachytí hvězdný tramp a jeho průvodce Tuffelsyt, další informace z LÉTAVICE.

Varováni před tažným paprskem, přistanou nejdříve na Kraupperově měsíci Manicaa. Tam objeví také malou vesmírnou jachtu, se kterou vyletělo několik turistů. Navštívili jednu z kopulí na povrchu měsíce. Colemayn využije příležitosti, omráčí podnapilé Krauppery a přesune se s Tuffelsytem na jejich loď. NOČNÍ LOV je opuštěn a je mu znemožněn další let.

S novou lodí je přílet na Kraupper bezpečný. Když Colemayn chce přistát poblíž LÉTAVICE, je svědkem toho, jak Atlan a Chipol v doprovodu krásné ženy kráčí k obrovské masožravé rostlině. Zjevně se jedná o popravu. Loď přistane před odsouzenými1).

Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!