Perry Rhodan 891 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 891
Název:Dárek bohů
(Geschenk der Götter)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586 / kolem 2550 př.n.l.
V říši faraónů - mutant prožívá minulost
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - mutant prožije minulost

Chnemu Chufu - faraón nechá postavit pyramidu

Yana Sarthel a Duffy Loevzak - dva Margorovi paratendři

Julian Tifflor - První Pozemšťan je konfrontován s nebezpečným vývojem

Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan - Gäajští mutanti zachrání paratendra

S pomocí Oka objeveného ve Velké pyramidě v Gíze může Boyt Margor počátkem října 3586 ze svého tajného hlavního stanu v Austrálii pohlédnout do doby kolem roku 2600 před Kristem, do epochy faraóna Chnemu Chufua, který byl později nazýván Cheops:

Když ve třetím roce své vlády pátral po vhodném místu pro stavbu své pohřební pyramidy, byl faraón Chufu se svou družinou magicky přiváben na určité místo. Při kopání narazili otroci na předmět, který sestával ze dvou kostek spojených válcem. Pod vlivem tohoto »Daru bohů« se Egyptu začalo dařit. Sugestivní impulzy předmětu, které byly interpretovány jako rozkazy bohů, podnítili stavitele Ranofera a Menketra, aby uvnitř pyramidy vytvořili komoru pro nalezený předmět, a současně jim dodaly potřebnou znalost technologie na její následné uzavření. Ve snu dostal Chufu příkaz, aby jako symbol záhadnosti a moci »Oka bohů« nechal vybudovat Sfingu. Když Chufu odnášel boží Oko do pyramidy, pokoušeli se ho kněží kolem Omen-tep-phasera, kteří silně protestovali proti stavbě obří pyramidy, faraóna zavraždit. Atentátu se ale podařilo zabránit a rozvášněný dav lidí kněží zabil. Když byla pyramida dokončena, přestalo oko vysílat blahodárné impulzy.

Zatímco se Margor zabývá Okem, snaží se Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan v Terrania City konečně osvobodit Yanu Sarthel1) z vlivu mutanta. Poté co se jim to podaří, vypráví Egyptoložka 9. října 3586 Julianu Tifflorovi v Impérium-Alfa o svých zážitcích. Když Gäajští mutanti kromě toho vysvětlí, že Margor své schopnosti mezitím dalece rozvinul, a může tak z libovolného člověka udělat paratendra, je Prvnímu Pozemšťanovi jasné, že mutant stojí krátce před tím, než se pokusí převzít moc. Ve stejném okamžiku se ve Sluneční soustavě materializuje flotila 18.000 lodí Loowerů.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál