Menu
CIMARRON
CIMARRON
© Christoph Anczykowski

Obecně

CIMARRON má tvar otupeného, šestihranného klínu se maximální šířkou 120 m (záď) a minimální 60 m (příď). Délka je 200 m, výška od 40 m (příď) a 80 m (záď).

Trup je posetý četnými nástavbami a výstupky; v blízkosti zádě se nalézá hangár pro dva space-jety a pět menších pomocných člunů. Ve středové části je centrála a obytná zóna pro posádku; metagrav a další pohonné agregáty jsou umístěny na zádi. Její výzbroj se skládá z působivého sortimentu od transformačních a dezintegrátorových děl, k intervalovým kanónům a termoblastrů s velkým kalibrem. Obranu zajišťuje pětivrstvý paratronový štít.

Posádka je na loď této velikosti neobyčejně vysoká: 1350 astronautů (z nich 80% Terranci). Veškeré lodní funkce jsou řízeny jediným syntronickým počítačem. Specialitou CIMARRONu je prototyp nové ochrany před zaměřením, zvaný »virtuální imager«. Ten shromažďuje energetické emise a emitované částice z pohonu lodi a projektuje až 90% z nich na libovolnou pozici, která může ležet až 3 světelné sekundy daleko.

Technická data

 1. Projektor předního tlumícího štítu
 2. Příďový metagravový projektor
 3. Agregáty metagravového pohonu
 4. Grigoroffovy projektory
 5. Přední zaměřovače s intervalovým kanónem a lehkým dezintegrátorovým dělem
 6. Zpomalovací agregát
 7. Gravitrafový zásobník
 8. Těžké transformační dělo (vyzářený výkon max. 4000 gigatun)
 9. Kryt dálkového zaměřovače
 10. Skladiště a energetické systémy pro transformační děla
 11. Lodí centrála a skladiště map
 12. Kajuty posádky
 13. Jídelny a nemocniční stanice
 14. Projektory »Virtuálního imageru« s integrovaným dvojhlavňovým termoblasterem
 15. Maskovací generátory (zesilující vliv 14.)
 16. Systémy pro hyper a normální vysílání
 17. Záďové projektory a systémy pro HD-štít
 18. Hangárová kopule s malým hypertropovým čerpadlem (zásobuje v hangáru parkující space-jety)
 19. Řídící paluba hangáru space-jetů
 20. Projektory polového pohonu
 21. Levoboký záďový metagrav (viz 26.)
 22. Hangáry pro malé pomocné čluny (celkem 5 kusů)
 23. Planetární transportér pro 50 mužů
 24. Generátory pro přistávací nárazové pole
 25. Otvor pro gravo-jet-proudový pohon
 26. Řídící paluba záďového metagravu (pro manévrovací a brzdící účely; připojeno na hlavní metagravový systém na přídi)
 27. Systémy pro navádění do hangáru
 28. Osobní propusť
 29. Záďová baterie intervalových kanónů
 30. Projektory pro energetický teleskop SPARTAC
 31. Nákladová sekce s propustí
 32. Transmiterová stanice
 33. Ochranná příčka (odděluje strojovnu od sekce posádky)
 34. Rekreační prostory s malým soláriem
 35. Antigravitační pohon
 36. Zásuvná dvojitá baterie transformačních a intervalových děl
 37. Syntronické spojení pro vědecké oddělení
 38. Vědecké oddělení s laboratorním traktem
 39. Generátory paratronového štítu
 40. NUGASová nouzová elektrárna
 41. Projektory paratronového štítu
 42. Řídící paluba hypertropového čerpadla
 43. Aktivovaný generátor maskovacího pole
 44. 30 metrový space-jet

Text a kresba: Christoph Ancykowski