Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Nakkové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Hangay
Domovská planeta:Nansar
Známé obydlené planety:
Nansar, Akkartil
Nakkové
Nakkové
© VPM kg.

Nakkové jsou národem pocházejícím z vesmíru Tarkan, se kterými se Terranci setkali poprvé roku 429 NGL.

Vzhled

Nakkové z NARGA SANT

Nakkové jsou vysocí od 1,30 do 1,50 metru a podobají se pozemským slimákům, kteří se pohybují vzpřímeně a klouzavě. Mnozí Nakkové raději k rychlejšímu pohybu používají antigrav. Nakkové jsou bezobratlí, vypadají, jako kdyby neměli žádnou kostru. Jejich černá kůže je měkká a vlhká. Na horní části těla se nachází ve dvou řadách dvanáct paží, které jsou psí-senzibilní. Tyto končetiny jsou sice slabé, mohou se však i přesto používat k obsluze různých přístrojů.

Nakkové nemají žádnou mimiku, žádnou možnost verbální komunikace a žádné smyslové orgány, až na dvě čidla na předním konci těla. Těmito čidly mohou Nakkové vnímat supervysokofrekvenční hypersignály, podle kterých se orientují. Smysly Nakků se tak vztahují zejména na hyperprostor. Ve standardním vesmíru jsou naproti tomu jakoby slepí a hluší. Proto používají podpůrný článkový pancíř s hlaso-sluchovou maskou na konci hlavy. Jen díky tomuto přístroji mohou Nakkové ve standardním universu komunikovat a orientovat se.

Nakkové z NARGA PUUR (Modří Nakkové)

V protikladu se svými druhy jsou Nakkové žijící v ESTARTU, kteří žijí na Nansaru a NARGA PUUR, asi o 20 cm větší a kyborgové. Protože je jejich kůže namodralá a povlečená olejovitým filmem, jsou také označováni jako Modří Nakkové (tedy odnož Nakků). Hlava a vrchní část těla jsou posíleny kybernetickými pomůckami. Konec hlavy je propojen s přilbou, na které jsou umístěny pomůcky jako optika nebo robotická ústa. Hrudník je posílen krunýřem, který místo organických rukou nosí dvanáct robotických paží. Spodní část těla, po které se Modří Nakkové plazí, je zasunuta v antigravovém modulu. Kyberpancíř disponuje i agregáty ochranných štítů a nesmrtícími zbraňovými systémy.

Svůj kyber-modul obdrží Modří Nakkové teprve v deseti letech života. Od pěti let již používají provizorní technické pomůcky, jejichž spojení však ještě není pevně svázáno s tělem. Před pátým rokem života jsou Modří Nakkové úplně bezmocní a musí být trvale ošetřováni.

Historie

Nakkové vznikli ve vesmíru Tarkan na planetě Nansar. Před 50000 lety byli ESTARTU pověřeni hledáním ID. Superinteligence doufala, že by jí ID mohl pomoci v boji proti Hexameronu. Pátrání po ID věnovali Nakkové svou celou existenci, což bylo jiným národům, kteří s nimi v následujících letech spolupracovali, nejprve neznámé. Při svém hledání ID zdokonalovali Nakkové své psí smysly s pomocí hyperzáření černé díry Anansar a Jámy věčnosti.

Nakkové se přidali do Kansahariyya. Část jejich obyvatelstva se přemístila na NARGA SANT, která se asi 50027 př. Kr. dostala do standardního universa. Tam měly být vytvořeny předpoklady pro transfer Hangaye do Meekorahu. NARGA SANT materializovala v mocenské oblasti ESTARTU, která byla v té době ovládána Singuvy. Když NARGA SANT prchla z mocenské oblasti, Nakkové zde zůstali a sloužili v následujících letech válečnickému kultu, aniž by přijali jeho ideologii nebo se vzdali pátrání po ID. Všechen jejich výzkum se zaměřoval stále ještě na tento cíl.

Po zvýšení psí konstanty vyvinuli Pterové s pomocí Nakků na základě jim od ESTARTU ponechané techniky první prototypy enerpsí pohonu.

Pterové Nakky v následujících tisíciletích zneužívali pro vlastní účely. Nakkové pro ně stvořili několik zázraků od ESTARTU a zřídili Heraldickou bránu v Siom Som.

Tam se Terranci roku 429 NGL poprvé potkali s Nakky. Teprve po tomto setkání odmítnou Nakkové Pterům své služby a spolupracují opět na transferu Hangaye do standardního univerza.

30. června 432 NGL věnoval Sotho Tyg Ian (Stygian) Gordický uzel jako zázrak ESTARTU Mléčné dráze. Stygijanská síť je napájena galaktickou černou díru Dengejaa Uveso. Kontrolní stanice AMANI, TAWALA, UDHURU a USHIRKA jsou vedeny Řídícími mistry Nakků.

Roku 445 NGL dorazili se ŠPALKEM, NARGA PUUR, z Tarkanu do standardního univerza další Nakkové, jednalo se přitom o Modré Nakky.

Když chtěl v prosinci 446 NGL Sotho Tyg Ian zničit Mléčnou dráhu energií Gordického uzlu, obrátí Arfrar a další čtyři Nakkové energii a obnovují tak znovu spojení mezi Stygijanskou a psionickou sítí - Válečníkova pěst při tom zaniká.

Před transferem do Hangaye žilo na Nansaru přibližně 800000 Modrých Nakků, kteří byli ošetřováni asi 300000 roboty Juatafu. Národy Kansahariyya přinášeli Nakky k výcviku k Jámě věčnosti, jak byl nazýván v Tarkanu kosmonukleotid DORIFER.

Po transferu do Hangaye do našeho standardního vesmíru se účinky strangeness šoku zhroutilo ošetřování Nakků. Mnoho Nakků se proto bez technických pomůcek stáhlo do hlubin Nansaru, které označovali jako »Hřbitov Nakků«.

Z pověření Taureca zřídil Modrý Naak Calior roku 448 NGL i s dalšími Modrými Nakky z NARGA PUUR časoprostorovou vrásu Uxbataan, ve které byla vězněna kosmokratka Gesil.

V Mléčné dráze byli Nakkové ve službách Monose. Monos je nasazoval např. k dozoru stanic Černých hvězdných cest v Mléčné dráze a jejím okolí.

Po krádeži jeho buněčného aktivátoru roku 491 NGL jedním z Nakků byl galaktický ministr války Galbraith Deighton závislý na Monosovi a Cantarech.

Lokvorťany postavený Humanidrom sloužil také především jako výzkumné středisko Nakků.

Nakk Clistor ukradl roku 1143 NGL na Satrangu buněčný aktivátor Geoffreyho Abela Waringera. Aktivátor buněk Irminy Kotčistové a Jennifer Thyronové byl také v roce 1144 NGL ukraden Nakky.

Haluťanům a Posbiům se s pomocí Nakků podařilo manipulovat s hypersignály kontrolní sítě.

Po vítězství nad Monosem v roce 1147 NGL se Eirene s pomocí Nakka Willoma podařilo přemluvit Řídícího mistra centrální galaktické černé díře Cleymur a jeho kolegy Filosena a Plainora k vypnutí komunikační bariéry. Také Chronopulzní val a Viroval se rozpadly.

Když byli nositelé aktivátorů 15. října 1169 NGL zavoláni ID na Poutníka, aby odevzdali své buněčné aktivátory, předal Clistor superinteligenci i šest ukradených aktivátorů. Ronald Tekener Clistora zastřelil, jelikož ho činil odpovědným za smrt Jennifer Thyronové.

V halu Mléčné dráhy pátrali Nakkové mezi do Dunbaru jako genový odpad deportovanými Bionty z klonové továrny Monose, po Biontech s nadáním pentaskopie. Chtěli je použít jako hyperprostorové hledače v pátrání po ID.

Somerové z galaxie Siom Som vybudovali transmiterový most mezi mocenskou oblastí ESTARTU a mocenskou oblastí ID, která roku 1171 NGL sahala až do galaxie Vilameš. Přitom Nakkové fungovali jako Řídící mistři.

Dcera Perryho Rhodana, Eirene, se připojila k Nakkovi Willomovi. Když se spolu se svou matkou Gesil a Taurecem vrací za Materiální zdroje, vykazovala první příznaky proměny v Nakka.

Paunaro dosáhl roku 1174 NGL s 290 Modrými Nakky Poutníka. Modrým Nakkům se s pomocí buněčných aktivátorů podařilo ID vyléčit. Až na Paunara, který obdržel aktivátor, vejdou ostatní Modří Nakkové do ID.

Paunaro objeví roku 1193 NGL v halu Mléčné dráhy časoprostorovou vrásu. Když v roce 1196 NGL přistane na Akkartilu skokanská loď, aby vyplenila nakkské zařízení, jsou Paunarem překvapeni a pronásledováni do časoprostorové vrásy. Sato Ambush se k Paunarovi přidá a vnikají společně do časoprostorové vrásy v halu. Tam naráží na Maanvy, pomocný národ Sinty.

Roku 1200 NGL vyšetřují Paunaro společně se Sato Ambushem a Haluťany Lingamem Tennarem a Icho Tolotem hyperdimový atraktor v M 3.

Paunaro vejde po boji proti Abruse v Arresu do ID.

Domovská planeta

Původním domovem Nakků je Nansar v Hangayi, první z dvanácti planet soustavy Charif.

V Mléčné dráze je jejich hlavním opěrným bodem Akkartil, jediná planeta v soustavě Rachmayn.

Kosmické lodě

Při práci pro Monose používali Nakkové dvanáct tak zvaných trojzubcovitých lodí. Na konci Monosovy éry je zničen Ermacluqův CUEGGEL a Nakkové tak v Mléčné dráze mají ještě jen jedenáct těchto lodí.

Známé kosmické lodě Nakků

 1. ANEZVAR (Vlastník: Willom)
 2. CHRINAAR (Žádný pevný vlastník)
 3. DUMBELL (Vlastník: Cleymur)
 4. GAULTRO (Vlastník: Narragan)
 5. JEEXEL (Vlastník: Sharim)
 6. MONAGA (Vlastník: Nardur)
 7. NACHADAM (Žádný pevný vlastník)
 8. OPPUUT (Žádný pevný vlastník)
 9. SIRNAM (Žádný pevný vlastník)
 10. TARFALA (Vlastník: Paunaro)
 11. ZIMDAR (Vlastník: Varonzem)

Známí Nakkové

 • Adraak
 • Ayshupon, Modrý Nakk
 • Balinor
 • Calior, Modrý Nakk
 • Carteel
 • Celohim
 • Chukdar
 • Cleymur
 • Clistor
 • Cusar
 • Eladeru
 • Ermancluq
 • Filosen
 • Malobuz
 • Nardur
 • Narragan
 • Paunaro
 • Plainor
 • Sarota
 • Sharim
 • Svindar, Modrý Nakk
 • Tawala alias Lakardón
 • Udivar
 • Varonzem
 • Willom